Tilbage til listen

PARKERINGSHJÆLP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved at bruge ultralydsdetektorer som angivet af 3-pilene monteret i køretøjets kofangere kan denne funktion hjælpe med at finde tilgængelige parkeringspladser og hjælpe med selve parkeringsmanøvren.

Fjern dine hænder fra rattet, da du kun styrer:

- speederpedalen;

- Bremsepedalen;

- Gearvælgeren.

Du kan når som helst overtage kontrollen igen ved hjælp af rattet.

Betjening

Mens motoren kører, køretøjet holder stille eller har en hastighed, der er mindre end ca. 30 km/t:

- Tryk på kontakten 2. Kontrollampen i kontakten 2 tændes, og der vises A på multimedieskærmen 1.

- Indstil blinklysene til den side af køretøjet, hvor du vil parkere.

Særlige funktioner

Sørg for, at de ultralydsdetektorer, der angives af 3-pilene, ikke er tildækkede (af snavs, mudder, sne, en dårligt monteret nummerplade osv.).

Valg af manøvre

Systemet kan udføre fire typer manøvre:

- parkering af køretøjet ved kantsten mellem to parkerede køretøjer;

- parkering af køretøjet i en parkeringsbås;

- parkering af køretøjet i en skrå parkeringsbås;

- udkørsel fra kantstensparkering mellem to køretøjer.

Fra 1-multimedieskærmen skal du vælge den manøvre, der skal udføres.

Bemærk: Ved start af køretøjet eller efter en vellykket kantstensparkering ved hjælp af systemet, vil systemet foreslå udkørsel fra kantstensparkering som standardmanøvre. I andre tilfælde kan standardmanøvren indstilles fra multimedieskærmen 1. Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Funktionsprincip

Parkering

Så længe køretøjets hastighed er under 30 km/t, søger systemet efter ledige parkeringspladser på den side af køretøjet, som føreren har valgt.

Bemærk: Hvis der er ledige parkeringspladser på den anden side af køretøjet, skal blinklysene indstilles til den anden retning, så systemet kan søge efter ledige parkeringspladser.

Når der registreres en plads, vises den på multimedieskærmen som et lille ”P”. Kør langsomt, med blinklyset aktiveret i den side, hvor der er en ledig parkeringsplads, indtil meddelelsen ”Stop” vises, og der lyder et bip.

Systemets opstart ledsages af aktivering af parkeringsafstandskontrollen og, på de køretøjer udstyret med dette, bakkameraet og 360°-kameraet for at hjælpe føreren med at visualisere manøvren. PARKERINGSSENSORER, BAKKAMERA og 360°-KAMERA.

Pladsen vises nu på multimedieskærmen med et stort bogstav ”P”.

- Stop køretøjet;

- sæt køretøjet i bakgear.

Kontrollampen vises på instrumentbrættet ledsaget af et lydsignal.

- Slip rattet;

- Følg instruktionerne på multifunktionsskærmen 1.

Din hastighed må ikke være højere end cirka 7 km/t.

Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet fulgt af et lyssignal, som informerer dig om, at manøvren er afsluttet.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Den kan derfor aldrig erstatte førerens årvågenhed og ansvar under manøvrer (føreren skal altid være klar til at bremse).

Udkørsel fra kantstensparkering

- Tryk kort på kontakten 2;

- Vælg tilstanden ”Udkørsel fra kantstensparkering”;

- Aktivér blinklysene på den side, hvor du ønsker at køre ud;

- Tryk på kontakten 2, og hold den nede (ca. to sekunder).

Kontrollampen vises på instrumentbrættet ledsaget af et lydsignal.

- Slip rattet;

- Udfør manøvrer foran og bagved ved at følge instruktionerne på multimedieskærmen 1 og ved hjælp af advarslerne til parkeringsafstandskontrolsystemet.

Din hastighed må ikke være højere end cirka 7 km/t.

Når køretøjet er i en position til at forlade parkeringspladsen, forsvinder advarselslampen fra instrumentpanelet, og der høres et lydsignal, og en meddelelse vises på multimedieskærmen 1 for at bekræfte, at manøvren er afsluttet.

Under manøvrering kan rattet dreje hurtigt: Placer ikke hænderne inden i, og sørg for, at der heller ikke er andet, der kommer i vejen.

Afbrydelse/genoptagelse af manøvren

Manøvren suspenderes i følgende tilfælde:

- hvis du tager fat i rattet;

- Køretøjet holder stille i for lang tid;

- hvis der en genstand, som forhindrer, at manøvren kan fuldføres;

- Motoren standser;

- En dør eller bagagerummet åbnes.

Kontrollampen for kontakten 2 slukkes, kontrollampen forsvinder fra instrumentbrættet, og et lydsignal bekræfter, at manøvren er blevet afbrudt. Årsagen til afbrydelsen af manøvren vil blive vist på multimedieskærmen 1.

Sørg for

- du har sluppet rattet;

og

- alle døre og bagagerummet er lukket;

og

- der er ingen forhindringer i kørselsretningen;

og

- at motoren er startet.

Hvis advarselslampen på kontakten 2 blinker, indikerer dette, at systemet igen er tilgængeligt med henblik på at genoptage manøvren.

For at genoptage manøvren skal du trykke på og holde kontakten 2 inde. Kontrollampen i kontakten 2 tændes, og vises på instrumentbrættet.

Følg instruktionerne på multimedieskærmen 1.

Annullering af manøvren

Manøvren annulleres i følgende tilfælde:

- hvis køretøjets hastighed er højere end 7 km/t;

- ved at trykke på kontakten 2;

- hvis du har udført mere end 10 bevægelser fremad og tilbage som parkeringsmanøvre

- hvis følerne for parkeringsafstandskontrol er snavsede eller dækket til;

- Køretøjets hjul spinner;

- Manøvren har været afbrudt i for lang tid.

Kontrollampen i kontakten 2 og kontrollampen forsvinder fra instrumentbrættet, og et lydsignal bekræfter, at manøvren er blevet annulleret. Årsagen til annulleringen af manøvren vil blive vist på multimedieskærmen 1.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj. Sørg for, at manøvren overholder de gældende trafikregler.

Føreren skal altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper, anhængertræk osv., som befinder sig i vognens blinde vinkler under manøvren.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af en kollision kan sensorernes retning blive forskubbet, og deres funktion kan blive forringet. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor sensorerne sidder (reparationer, udskiftning, ændringer på udvendig beklædning osv.), skal udføres af en kvalificeret fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller påvirke systemets funktion, f.eks. dårlige vejrforhold (sne, hagl, is osv.).

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.

Risiko for falske alarmer.

Begrænsninger af systemets funktion

- Systemet kan ikke registrere genstande, der befinder sig i følernes blinde vinkel.

- Udfør altid en visuel kontrol for at sikre, at den parkeringsplads, som systemet har foreslået, faktisk er ledig og fri for forhindringer.

- Systemet må ikke anvendes i forbindelse med træk af anhænger, eller når et træk- eller lastsystem er monteret på køretøjet eller på køretøjer i nærheden.

BRUG AF PARKERINGSASSISTENTEN BAGPÅ/FORAN/TIL SIDEN