”HÅNDFRIT” KORT: anvend

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Køretøjet kan låses/oplåses på tre måder:

- ”håndfri”, når du nærmer dig og bevæger dig væk fra køretøjet;

- ”håndfri” ved hjælp af knappen 2 på håndtaget 1 for en af   hoveddørene;

- ved brug af kortet i fjernbetjeningen.

Deaktivering/aktivering af håndfri tilstand

Alt afhængigt af modellen kan du deaktivere/aktivere:

- Låse op, når den nærmer sig og låser, når den flyttes væk fra køretøjet;

- Låsning og oplåsning ved at trykke på knapperne på dørhåndtaget.

Du kan også deaktivere/aktivere det lydsignal, der udsendes ved låsning, når du bevæger dig væk fra køretøjet MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER.

Opbevar ikke kortet på et sted, hvor det kan komme i kontakt med andet elektronisk udstyr (computer, telefon osv.), som kan forstyrre kortets funktion.

Chaufførerens ansvar under parkering eller standsning af køretøjet

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Håndfri oplåsning, når du nærmer dig køretøjet

Med kortet i adgangszonen 3 låses køretøjet op. Oplåsningen visualiseres ved et enkelt blink af havariblinklyset og sideblinklyset.

Håndfri låsning, når du bevæger dig væk fra køretøjet

Med kortet på dig og døre og bagklap lukket skal du fjerne dig fra køretøjet: Det låses automatisk, når du er ude af adgangsområdet 3.

Bemærk: afstanden for låsning af vognens døre afhænger af omgivelserne.

For at angive, at køretøjet er blevet låst, blinker havariblinklyset to gange og lyser derefter i ca. fire sekunder, og der lyder også en biplyd som bekræftelse.

Når kortet har været i registreringsområdet 3 i ca. 15 minutter, deaktiveres låsning af køretøjet på afstand. For at låse køretøjet skal du trykke på knappen 2 på håndtaget 1 eller knappen 5 på kortet.

Køretøjet kan låses på afstand, hvis kortet er i 4-området.

Afhængigt af køretøjet foldes sidespejlene automatisk ind/ud, når køretøjet låses/låses op UDVENDIGE SIDESPEJLE

”Håndfri oplåsning/låsning” ved hjælp af knap 2

Med kortet i zonen 3 og køretøjet låst trykkes der på knappen 2 på håndtaget 1 på en af de to fordøre: Køretøjet oplåses. Et tryk på knappen 2 låser ligeledes hele køretøjet op.

Havariblinklyset og sideblinklysene blinker én gang for at indikere, at dørene er låst op, og på nogle køretøjer vil spejlene foldes ud automatisk.

Tryk på knappen 2 låser køretøjet igen.

Havariblinklyset blinker to gange for at angive, at køretøjet er låst, og afhængigt af køretøjet foldes sidespejlene automatisk ind.

Særlige funktioner vedrørende oplåsningssystemet

Efter otte dage uden brug deaktiveres funktionen for oplåsning, når du nærmer dig køretøjet.

Tryk på knappen 2 (fordørens eller bagagerummets håndtag), eller brug fjernbetjeningens kort (se de følgende sider) for at låse køretøjet op og genaktivere den håndfri tilstand.

Særlige funktioner vedrørende låsning i ”håndfri” tilstand

Efter låsning i håndfri tilstand skal du vente ca. tre sekunder for at kunne låse køretøjet op igen. I løbet af de tre sekunder er det muligt at sikre sig, at køretøjet er låst korrekt, ved at tage fat i dørhåndtagene.

Bemærk: Hvis en dør eller bagagerummet er åbent eller ikke ordentligt lukket, udføres låsning ikke. Der lyder et bip, og havariblinklys og sideblinklys blinker ikke.

Anvendelse af kortet som fjernbetjening

Oplåsning ved hjælp af kortet.

Tryk på knappen 7.

Havariblinklyset og sideblinklysene blinker én gang for at indikere, at dørene er låst op, og på nogle køretøjer vil spejlene foldes ud automatisk.

Låsning med kortet

Mens dørene og bagklappen er lukkede, skal du trykke på knappen 5: Køretøjet låses.

Havariblinklyset blinker to gange for at angive, at køretøjet er låst, og afhængigt af køretøjet foldes sidespejlene automatisk ind.

Ved at trykke på knappen 5 to gange låses køretøjet og gør det muligt at lukke de forreste og bageste ruder (afhængigt af køretøjet).

Særlige funktioner:

- den maksimale afstand for låsning af vognens døre afhænger af omgivelserne;

- Hvis en dør eller bagagerummet er åbent eller ikke ordentligt lukket, er låsning ikke udført. Der lyder et bip, og havariblinklys og sideblinklys blinker ikke.

Når motoren er i gang, deaktiveres knapperne på kortet.

Hvis kortet ikke længere befinder sig i 4-området, efter at have åbnet og lukket en dør, og motoren er tændt, vil meddelelsen ”Nøglekort ikke registreret” blive vist for at gøre dig opmærksom på, at kortet ikke længere er i køretøjet. Dette vil f.eks. forhindre, at du kører af sted efter at have sat en passager af, som har kortet på sig.

Alarmen forsvinder, når kortet påny er registreret.

Låsning/oplåsning kun af bagagerummet

Tryk på knappen 6 for kun at låse/oplåse bagagerummet.

BRUG AF DET HÅNDFRI RENAULT-NØGLEKORT