Tilbage til listen

AKTIV NØDOPBREMSNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemet benytter oplysninger fra radaren 2 og kameraet 1 til at bestemme afstanden fra dit køretøj:

- fra køretøjet foran i samme vejbane;

eller

- hvor der befinder sig omgivende fodgængere og cyklister.

Systemet informerer føreren, hvis der er risiko for en frontkollision, så føreren kan foretage de passende nødmanøvrer (trykke på bremsepedalen og/eller dreje på rattet).

Afhængigt af førerens reaktionsevne kan systemet hjælpe med at bremse for at begrænse skaderne eller forhindre en kollision.

Bemærk: Sørg for, at forruden og forkofangeren ikke er blokeret (af snavs, mudder, sne, kondens, nummerplade osv.).

Placering af kameraet 1

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (af vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).

Placering af kameraet 2

Sørg for, at radarområdet ikke er dækket til (af snavs, mudder, sne, en dårligt monteret nummerplade foran), stødt, modificeret (herunder maling) eller skjult af tilbehør monteret på forsiden af køretøjet (på kølergitteret eller logoet osv.).

Dette system kan aktivere maksimal opbremsning af køretøjet, indtil det om nødvendigt holder helt stille.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid anvende sikkerhedssele, når du kører i bilen, og sørge for, at den er lastet, så genstande ikke kan blive slynget mod passagererne.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Handling

Registrering af køretøjer

Når der køres ved en hastighed mellem ca. 7 km/t og 170 km/t, og der er risiko for kollision med køretøjet foran, vil systemet:

- advare dig om risiko for sammenstød:

Når køretøjets hastighed er mellem ca. 7 km/t og 170 km/t, vises meddelelsen ”Brems” i rødt på instrumentbrættet 3 ledsaget af et lydsignal.

Hvis føreren træder på bremsepedalen, og systemet registrerer en risiko for sammenstød, bliver bremsekraften forstærket.

- kan udløse opbremsning:

Hvis føreren ikke reagerer på advarslen, når køretøjets hastighed er under ca. 120 km/t, og en kollision er nært forestående.

Hvis aktiv nødbremsning har medført, at køretøjet holder stille, holdes vognen standset i en kort periode. Ud over denne tidsbegrænsning skal køretøjet holdes stille ved at føreren holder foden på bremsepedalen.

Bemærk: Hvis føreren benytter køretøjets betjeningsenheder (rat, pedaler osv.), vil systemet muligvis forsinke visse funktioner eller ikke aktivere dem.

Særlige advarselsfunktioner

Afhængigt af hastigheden kan advarslen og bremsen blive aktiveret samtidigt.

Særlige træk ved stationære køretøjer

Stationære køretøjer registreres, når dit køretøj køres ved en hastighed mellem ca. 7 km/t og 80 km/t. Systemet er ikke aktivt og udsender ikke en advarsel vedrørende stationære køretøjer, når du kører over ca. 80 km/t.

I tilfælde af nødmanøvrer kan du til enhver tid stoppe med at bremse ved at:

- trykke på speederpedalen

eller

- Dreje rattet i en undvigelsesmanøvre for at undgå en kollision.

Registrering af fodgængere og cyklister

(afhængigt af køretøjet)

Når der køres ved en hastighed mellem ca. 7 km/t og 80 km/t, og der er risiko for kollision med en cyklist eller fodgænger, vil systemet:

- advare dig om risiko for sammenstød: Den røde kontrollampe eller, afhængigt af køretøjet, 3 og meddelelsen "Brems" vises på instrumentpanelet ledsaget af et lydsignal.

Hvis føreren træder på bremsepedalen, og systemet registrerer en risiko for sammenstød, kan bremsekraften øges, hvis det ikke er tilstrækkeligt til at forhindre kollisionen.

- kan udløse opbremsning:

Hvis føreren ikke reagerer på advarslen, og der bliver fare for sammenstød.

Hvis aktiv nødbremsning har medført, at køretøjet holder stille, holdes vognen standset i en kort periode. Ud over denne tidsbegrænsning skal køretøjet holdes stille ved at føreren holder foden på bremsepedalen.

Bemærk: Hvis føreren benytter køretøjets betjeningsenheder (rat, pedaler osv.), vil systemet muligvis forsinke visse funktioner eller ikke aktivere dem.

Særlige advarselsfunktioner

Afhængigt af hastigheden kan advarslen og bremsen blive aktiveret samtidigt.

I tilfælde af nødmanøvrer kan du til enhver tid stoppe med at bremse ved at:

- trykke på speederpedalen

eller

- Dreje rattet i en undvigelsesmanøvre for at undgå en kollision.

Aktivering/deaktivering af systemet

For køretøjer udstyret med en multimedieskærm 4

Se multimedievejledningen for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Vælg ”ON” eller ”OFF”.

For køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm

- Mens køretøjet holder stille, skal du trykke på kontakten 5 så mange gange som nødvendigt for at komme til fanen ”Bil”.

- Tryk på betjeningsenheden 6 eller 7 gentagne gange for at nå frem til menuen ”Indstillinger”. Tryk på kontakten 8 OK;

- Tryk på betjeningsenheden 6 eller 7 gentagne gange for at nå frem til menuen ”KØREAASISTENT”. Tryk på kontakten 8 OK;

- Tryk på betjeningsenheden 6 eller 7 gentagne gange for at nå frem til menuen ”Aktiv bremsning”, og tryk på kontakten 8 OK.

Tryk igen på kontakten 8 OK for at aktivere eller deaktivere funktionen:

= funktion aktiveret

< funktion deaktiveret

Efter deaktivering af systemet tændes kontrollampen eller, afhængigt af køretøjet, kontrollampen på instrumentbrættet.

Systemet genstarter hver gang, køretøjets tænding tilsluttes.

Midlertidigt ikke tilgængelig

Hvis systemet registrerer en midlertidig fejl, tændes kontrollampen eller, afhængigt af køretøjet, kontrollampen på instrumentbrættet.

Mulige årsager er:

- Systemet er midlertidigt blændet (blænding fra solen, nærlys, dårligt vejr osv.). Systemet vil fungere igen, når sigtbarheden bedres;

- Systemet er midlertidigt afbrudt (f.eks. er forruden eller for- eller bagkofangeren dækket af snavs, mudder, sne, kondens osv.). I dette tilfælde skal bilen parkeres og motoren slukkes. Rens forruden og forkofangeren. Når du næste gang starter motoren, holder kontrollampen op med at lyse, og meddelelsen forsvinder.

Hvis dette ikke er tilfældet, kan problemet skyldes en anden årsag, og du skal kontakte en godkendt forhandler.

Funktionsfejl

© og eller, afhængigt af køretøjet, © og tændes på instrumentbrættet: Dette angiver, at systemet har registreret en funktionsfejl. Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Aktiv nødopbremsning

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj. Udløsning af denne funktion kan være forsinket eller forhindret, når systemet registrerer tydeligt tegn på førerens kontrol over vognen (indgreb på rattet, pedaler osv.).

Systemet kan ikke aktiveres:

- Når gearet er i frigear eller koblingspedalen er blevet nedtrykket ned i ca. 10 sekunder

- når parkeringsbremsen er aktiveret;

- Når det elektroniske stabilitetsprogram (ESC) er startet.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan radar- og/eller kamerajusteringen ændre sig, og funktionen kan efterfølgende være påvirket. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor radaren og/eller kameraet sidder (reparationer, udskiftning, forrudeændringer osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemfejl

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- komplekse omgivelser (en metalbro, tunnel osv.);

- dårlige klimaforhold (sne, hagl, isslag osv.);

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.);

- dårlig kontrast mellem genstanden (vogn, fodgænger osv.) og området omkring (f.eks. fodgænger klædt i hvidt i et område med sne osv.)

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.);

- forrude tildækket (af snavs, is, sne, kondens osv.);

- ...

Under disse forhold vil systemet muligvis ikke reagere, vil advare føreren eller kan bremse utilsigtet.

Begrænsning af systemets funktion

- Hver gang køretøjet startes, udfører systemet en kalibrering i overensstemmelse med køretøjets omgivelser og kan være inaktivt i ca. to til fem minutter

- Et køretøj, der kører i den modsatte retning, vil ikke udløse en advarsel eller påvirke systemets funktion

- Radarens og kameraets zoner skal holdes rent og må ikke ændres, for at systemet skal kunne fungere korrekt

- Systemet reagerer muligvis ikke lige så effektivt på små køretøjer, såsom motorcykler, som på andre køretøjer

- Systemet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis vejbanen er glat (regn, sne, isslag osv.);

- For at sikre korrekt funktion skal systemet kunne skelne fodgængerens komplette silhuet. Så systemet kan ikke registrere:

- fodgængere i mørke eller dårlig belysning

- delvist synlige fodgængere:

- fodgængere, der er mindre end ca. 80 cm høje

- fodgængere, der bærer store genstande

- ...

Under disse forhold vil systemet muligvis ikke reagere, vil advare føreren eller kan bremse utilsigtet.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- stoplysene ikke fungerer;

- Kameraets område er blevet beskadiget (f.eks. indvendigt eller udvendigt på forruden);

- Fronten på køretøjet blev beskadiget (slag, ridse på radaren osv.);

- køretøjet bugseres (starthjælp);

- Forruden er revnet eller forvrænget (udfør ikke reparationer på dette område af forruden, men få den udskiftet af en autoriseret forhandler)

- Du kører ikke på en asfalteret vej.

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.

Afbrydelse af funktionen

Du kan til enhver tid stoppe den aktive bremsefunktion ved at træde på speederen eller ved at dreje rattet i en undvigelsesmanøvre for at undgå en kollision.

BRUG AF AKTIVT NØDBREMSESYSTEM