Tilbage til listen

ALARM FOR TAB AF DÆKTRYK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hvis køretøjet er udstyret med dette system, får føreren besked om tab af dæktryk i et eller flere dæk.

Systemet kan identificeres ved mærkaten 1 i køretøjet.

Funktionsprincip

Systemet registrerer tab af tryk i et af dækkene ved at måle hjulenes hastighed under kørslen.

Kontrollampen  2 lyser for at advisere føreren i tilfælde af utilstrækkeligt dæktryk (fladt dæk, punkteret dæk...).

Funktionsbetingelser

Systemet skal nulstilles til et tryk svarende til det, der er angivet på dæktryksmærkaten (se oplysningerne under ”Dæktryk” i afsnit 4), da der ellers er risiko for, at der ikke aktiveres en advarsel i tilfælde af et betydeligt tryktab.

Nulstillingen skal altid foretages efter kontrol af alle fire dæks tryk i kold tilstand.

I følgende situationer er der risiko for, at systemet griber ind for sent eller ikke fungerer korrekt:

- Systemet er ikke nulstillet efter genoppumpning eller enhver vedligeholdelse på hjulene.

- Systemet er ikke nulstillet korrekt: andet dæktryk end det anbefalede.

- Betydelig ændring af belastningen eller fordelingen af lasten i hver side af vognen.

- Sportslig kørsel med kraftig acceleration.

- Kørsel på tilsneet eller glat kørebane.

- Kørsel med snekæder.

- Montering af kun ét nyt dæk.

- Brug af dæk, der ikke stemmer overens med forhandlernetværket.

Nulstilling af referenceværdien for dæktryk

Den skal udføres:

- Efter hver ny oppumpning eller nulstilling af dæktrykket;

- efter hjulskift;

- Efter krydsskiftning af hjulene.

Dæktrykkene skal svare til køretøjets øjeblikkelige anvendelse (tom, med last, kørsel på motorvej m.v.).

Et pludseligt tab af tryk i et dæk (punktering af dæk m.v.) kan ikke registreres af systemet.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Funktionen kan ikke erstatte føreren. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise. Dæktrykket, også på reservehjulet, bør kontrolleres en gang om måneden.

Fremgangsmåde for nulstilling

Tænding slået til, køretøj stoppet:

- for køretøjer, der er udstyret med et instrumentbræt af type A eller C (TRIPCOMPUTER: Generelle oplysninger, tryk på 6-kontakten så mange gange som nødvendigt for at komme til fanen ”køretøj” ;

- for køretøjer, der er udstyret med et instrumentbræt af typen B, skal du trykke på 6-kontakten for at nå frem til 7-området på instrumentbrættet;

- Tryk kortvarigt på kontakten 3 eller 4 for at skifte til siden ”Dæk tryk Hold for init.”.

- Tryk på og hold kontakten 5 OK inde for at starte nulstillingen.

Hold kontakten 5 nede, indtil meddelelsen ”operation fuldført” vises. Der kan nu køres i køretøjet.

Hvis køretøjet er udstyret med navigationssystem, kan nulstillingsproceduren også udføres ved hjælp af multimedieskærmen: Se vejledningen til multimedieudstyret.

Nedenstående skema er en oversigt over de meddelelser, der kan blive vist i forbindelse med proceduren for nulstilling af dæktryk.

Trin

Display viser

Fortolkninger

-

Dæktryk init. Ved stop

Denne meddelelse kan blive vist under kørslen. Stands køretøjet, hvis de fire dæks tryk skal nulstilles.

1

Dæk tryk Hold for init.

Trykket i alle fire dæk nulstilles ved med køretøjet stoppet at trykke på kontakten 5 OK og holde den nede, indtil meddelelsen ”Er dæktryk ok Hold” vises.

2

Er dæktryk ok Hold

Meddelelsen blinker som angivelse af, at systemet har registreret nulstillingsproceduren. Hvis alle fire dæk er korrekt justeret for at matche de anbefalede dæktrykværdier på dæktryksmærkaten DÆKTRYK, tryk og hold nede på kontakten 5 OK, indtil meddelelsen ”operation fuldført” vises.

3

operation fuldført

Nulstillingsproceduren er fuldført. Der kan nu køres i køretøjet.

Genjustering af dæktryk

De fire dæks tryk skal indstilles, når dækkene er kolde (se mærkaten på indersiden af førerdøren).

Hvis trykket ikke kan måles på kolde dæk, skal det foreskrevne dæktryk være 0,2 til 0,3 bar (3 PSI) højere.

Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.

Efter hver genoppumpning eller genjustering af dæktryk: Start nulstilling af referencetrykværdien.

Udskiftning af hjul/dæk

Brug kun udstyr, der er godkendt af netværket, da der ellers er risiko for sen aktivering af systemet eller ukorrekt funktion. DÆK.

Efter hver udskiftning af hjul/dæk genjusteres dæktrykket, og nulstilling af referenceværdien for dæktryk startes.

Reservehjul

Når vognen er udstyret hermed, og den er monteret på vognen: Juster dæktryk, og start nulstilling af referenceværdien for dæktryk.

Aerosol til reparation af dæk og sæt til oppumpning af dæk

Brug kun udstyr, der er godkendt af netværket, da der ellers er risiko for sen aktivering af systemet eller ukorrekt funktion. SÆT TIL OPPUMPNING AF DÆK. Efter brug af sættet til oppumpning af dæk: Juster dæktrykket igen, og start nulstilling af referenceværdien for dæktryk.

Dæktryksfejl

Skemaet på næste side er en oversigt over de advarselsmeddelelser, der kan blive vist på instrumentbrættet (8), når systemet registrerer en dæktryksfejl.

De oplysninger, der vises på instrumentbrættet, angiver potentielle dæktryksfejl (f.eks. et punkteret dæk eller et dæk med for lavt tryk).

Kontrollamper

Display viser

Fortolkninger

Pump dæk og initialiser

Dette angiver, at der er registreret for lavt dæktryk eller punktering. Kontrollér og juster de fire dæks tryk, når dækkene er kolde, og nulstil systemet.

Tjek dæktryk tryk init.

Dette angiver, at nulstillingen mislykkedes. Kontrollér og juster dæktrykket igen, inden nulstillingsproceduren startes igen.

Tjek dæktryk tryk init.

Dette angiver, at den seneste nulstilling af systemet blev udført for over seks måneder siden eller for over cirka 10.000 km siden. Kontrollér og juster dæktrykket igen, inden nulstillingsproceduren startes igen.

+ ©

Kontroller TPW

Dette angiver en fejl i systemet. Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

TPW ikke mulig

Dette angiver, at der er monteret et nødreservehjul med en anden størrelse end de øvrige hjul på køretøjet. Systemet forbliver deaktiveret, indtil der er monteret et hjul med samme størrelse som de øvrige og nulstillingsproceduren er udført.

BRUG AF DÆKTRYKOVERVÅGNINGSSYSTEMET