Tilbage til listen

KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Alt efter modellen kan det bestå af:

- Antiblokeringssystem (ABS).

- dynamisk stabilitetssystem (ESC) med kontrol af understyring og antihjulspinsystem;

- bremseforstærkningssystem;

- starthjælp på skråning.

Andre kørselshjælpesystemer beskrives på de følgende sider.

Dette er ekstra hjælpefunktioner i tilfælde af kritisk kørselssituation, som hjælper føreren til at kunne styre vognens opførsel.

Disse funktioner kan ikke erstatte føreren. De øger ikke køretøjets muligheder og bør ikke friste dig til at køre hurtigere. De kan i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under kørslen (føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen).

Antiblokeringssystem (ABS)

Ved kraftig opbremsning forhindrer ABS, at hjulene blokeres, hvorved det er muligt at beherske bremselængden, og bevare kontrollen over vognen.

Under disse omstændigheder kan man foretage undvigemanøvrer samtidig med, at man bremser. Desuden optimerer dette system bremselængden, især på glat vejbane (våd vejbane, o.lign.).

Når ABS-systemet aktiveres, vil dette føles ved en mere eller mindre kraftig bevægelse i bremsepedalen. ABS vil under ingen omstændigheder forbedre de ”fysiske” betingelser for kontakten mellem dækkene og vejbanen. De normale forsigtighedsregler skal altså ubetinget overholdes (sikkerhedsafstanden til forankørende køretøjer, osv.).

Ved en pludselig nødopbremsning bør der opretholdes et kraftigt og konstant tryk på bremsepedalen. Det er således ikke nødvendigt at foretage stødvise aktiveringer af bremsen (pumpninger). ABS modulerer den kraft, som tilføres bremsesystemet.

Funktionsfejl

- © og x lyser på instrumentbrættet efterfulgt af meddelelserne ”Tjek ABS”, ”Tjek bremsesystem” og ”Tjek ESC”: Det indikerer, at ABS, ESC og servobremsesystemet deaktiveres. Bremsning er altid sikret;

- x, D, © og ® lyser på instrumentbrættet og følges af meddelelsen ”Bremsesystem fejl”: Dette angiver en funktionsfejl i bremsesystemet.

I begge tilfælde bør du kontakte en autoriseret forhandler af mærket.

Bremsesystemet fungerer delvist. Men, det er farligt at foretage en kraftig opbremsning. Vognen bør derfor standses øjeblikkeligt, afhængigt af færdselsforholdene. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Dynamisk stabilitetskontrol (ESC) med kontrol af understyring og antihjulspin-system.

Dynamisk stabilitetssystem ESC

Dette system hjælper dig med at bevare kontrollen over vognen i ”kritiske” situationer (undvigemanøvrer, svigtende vejgreb i sving, mv.).

Funktionsprincip

En føler på rattet aflæser den kørselsretning, som føreren har bestemt.

Andre sensorer, der er monteret på køretøjet, måler den reelle kørselsretning.

Systemet sammenligner den retning, som førerens har valgt, med vognens reelle kørselsretning og korrigerer om nødvendigt denne ved at bremse visse hjul og/eller reagere på motorens ydelse. Hvis systemet udløses, blinker kontrollampen på instrumentbrættet.

Kontrol af understyring

Dette system forstærker stabilitetssystemet ESC i tilfælde af en markant understyring af vognen (manglende vejgreb på forhjulene).

Antihjulspin-system

Dette system medvirker til at begrænse hjulspin på de trækkende hjul, og til at kontrollere vognen i igangsætningsog accelerationseller decelerationssituationer.

Funktionsprincip

Ved hjælp af følere på hjulene måler og sammenligner systemet konstant de trækkende hjuls hastighed, og viser deres belastning. Hvis et hjul begynder at spinne, vil systemet aktivere bremsning af dette, indtil trækket på hjulet sker i overensstemmelse med hjulets vejgreb.

Systemet indvirker ligeledes på tilpasning af motorens drejningsmoment i forhold til vejgrebet under hjulene, uafhængigt af det tryk, der udøves på speederpedalen.

I visse situationer (kørsel på meget blød vejbane: zne, mudder, osv., eller kørsel med snekæder), kan systemet nedsætte motorydelsen for at begrænse hjulspin.

FUNKTIONSFEJL

Når systemet registrerer en funktionsfejl, vises meddelelsen ”Tjek ESC” og kontrollampen © og på instrumentbrættet. I dette tilfælde deaktiveres ESC og antihjulspinsystemet.

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

SERVOBREMSNING

Dette system supplerer ABS, idet det med- virker til at nedbringe vognens bremse- længde.

Funktionsprincip

Systemet gør det muligt at detektere en nødbremsningssituation. I så fald udvikler bremsesystemet øjeblikkeligt sin maksimale ydelse, hvilket kan udløse regulering af ABS.

Den blokeringsfri bremsefunktion ABS op- retholdes, så længe bremsepedalen ikke slippes.

Stoplygterne tændes

Afhængigt af køretøjet kan disse blinke ved en kraftig opbremsning.

Bremseforstærkning

Alt efter modellen vil systemet, når du slipper speederen hurtigt, foregribe bremsningen, således at bremseafstanden formindskes.

Særlige tilfælde

Ved brug af fartpilot:

- hvis du bruger speederen, kan systemet udløses, når du slipper den;

- hvis du ikke bruger speederen, udløses systemet ikke.

FUNKTIONSFEJL

Når systemet registrerer en funktionsfejl, vises meddelelsen ”Tjek bremsesystem” på instrumentpanelet ledsaget af advarselslampen ©.

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Dette er ekstra hjælpefunktioner i tilfælde af kritisk kørselssituation, som hjælper føreren til at kunne styre vognens opførsel.

Disse funktioner kan ikke erstatte føreren. De øger ikke køretøjets muligheder og bør ikke friste dig til at køre hurtigere. De kan i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under kørslen (føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen).

Starthjælp på skråning

Alt efter vejens hældning hjælper dette system føreren ved igangsætning på en bakke. Det forhindrer, at vognen kører baglæns, idet der gribes ind med automatisk bremsning, når føreren løfter foden fra bremsepedalen for at aktivere speederen.

Systemets funktion

Det fungerer kun, når gearstangen ikke er i frigear (en anden position end N eller P for automatgear), og vognen holder helt stille (der trykkes på bremsepedalen).

Systemet tilbageholder vognen i ca. 2 sekunder. Herefter løsnes bremserne progressivt (vognen kører i forhold til skråningen).

Systemet for starthjælp på skråning kan ikke 100 % forhindre køretøjet i at rulle tilbage i alle tilfælde (meget stejl skråning...).

Føreren kan under alle omstændigheder træde på bremsen og dermed forhindre, at vognen kører baglæns.

Starthjælp på skråning bør ikke anvendes ved længerevarende stop: Brug bremsepedalen.

Denne funktion er ikke beregnet til at stoppe vognen på permanent vis.

Hvis det er nødvendigt, bruges bremsepedalen til at standse vognen.

Føreren skal være særligt årvågen, når vejbanen er glat eller kun yder lidt modstand.

Fare for alvorlige kvæstelser.

BRUG AF AKTIVT NØDBREMSESYSTEM