Tilbage til listen

FUNKTIONEN STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med dette system kan man mindske brændstofforbruget og udstødningsgassen. Systemet aktiveres automatisk, når bilen startes. Under kørslen standser systemet motoren (standby), når køretøjet holder stille eller kører med en lav hastighed (afhængigt af køretøjet). Kontrollampen vises på instrumentbrættet.

Betingelser for standby ved lav hastighed

Køretøjet har kørt siden sidste stop.

For køretøjer udstyret med automatisk gearkasse:

- gearet er i position D M eller N

og

- bremsepedalen er trykket ned (tilstrækkeligt hårdt);

Hvis kontrollampen blinker, angiver det, at bremsepedalen ikke er tilstrækkeligt nedtrykket;

og

- speederpedalen er ikke trykket ned;

og

- hastigheden er nul eller, afhængigt af køretøjet, så snart hastigheden er lavere end en grænse, der er specifik for køretøjet.

Motoren forbliver i standbytilstand, hvis position P anvendes, eller hvis position N anvendes sammen med håndbremsen trykket og bremsepedalen sluppet.

For køretøjer udstyret med manuel gearkasse:

- Gearkassen er i frigear (dødpunkt).

og

- koblingspedalen er sluppet. Hvis kontrollampen blinker, angiver det, at koblingspedalen skal slippes fuldstændigt;

og

- køretøjets hastighed er lavere end en grænse, der er specifik for køretøjet.

Gælder alle modeller:

kontrollampen lyser fast på instrumentbrættet for at informere dig om, at motoren sættes i standbytilstand.

Bilens udstyr forbliver funktionelt, mens motoren er stoppet.

Når motoren går på standby, vil servostyringen muligvis ikke fungere længere.

I dette tilfælde vil den fungere igen, når motoren ikke længere er på standby, eller hastigheden overstiger ca. 1 km/t (ned ad bakke, på skråninger osv.).

Når motoren sættes på standby, aktiveres parkeringsbremsen (afhængigt af model) ikke automatisk.

Lad ikke dit køretøj rulle, når motoren er i standbytilstand (kontrollampen tænder på instrumentbrættet).

Inden vognen forlades, SKAL motoren være slukket (og ikke på standby). START, STOP AF MOTOREN: køretøj med nøgle START, STOP AF MOTOREN: køretøj med kort.

Betingelser for standby ved høj hastighed

Afhængigt af køretøjet kan standby aktiveres i friløbstilstand KONTROLLAMPER.

For køretøjer udstyret med automatisk gearkasse:

- gearet er i position Deller M;

og

- bremsepedalen slippes;

og

- speederpedalen slippes.

Advarselslampen lyser fast på instrumentbrættet for at informere dig om, at motoren sættes i standbytilstand.

Forhindring af standbytilstand for motor

I visse situationer, f.eks. når man kører ind i en rundkørsel, er det muligt, når systemet er aktiveret, at holde motoren kørende med henblik på en hurtig start af motoren.

For køretøjer udstyret med automatisk gearkasse:

Hold køretøjet standset ved at trykke en smule på bremsepedalen.

For køretøjer udstyret med manuel gearkasse:

Hold koblingspedalen nede.

Afslutning af standbytilstand

Med automatgear:

- Når førerdøren åbnes;

eller

- Når chaufførens sikkerhedssele ikke er spændt;

- bremsepedalen skal være sluppet, og position D, M eller N er i indgreb;

eller

- position R i indgreb;

eller

- træd speederpedalen ned;

eller

- I manuel tilstand aktiveres gearskiftegrebene.

For at påfylde brændstof skal motoren være standset (og ikke kun på standby, når der er tale om køretøjer udstyret med STOP and START-funktionen): Du skal slukke tændingen START, STOP AF MOTOREN: køretøj med nøgle START, STOP AF MOTOREN: køretøj med kort. Brandfare.

Funktionen ”AUTOHOLD” er aktiveret ”AUTOHOLD”-FUNKTION, kan bremsepedalen frigives og motorens standby opretholdes.

For at afslutte motorens standby med bremsepedalen frigivet skal du træde på gaspedalen.

Med manuelt gear:

- Når førerens dør åbnes, og ingen gear er valgt, og koblingspedalen er frigivet;

eller

- Når du løsner førers sikkerhedssele uden gear indkoblet og koblingspedalen frigives;

eller

- køretøjet er sat i frigear, og koblingspedalen er trådt let ned;

eller

- køretøjet er sat i gear, og koblingspedalen er trykket helt ned.

Bemærk: afhængigt af køretøjet, hvis du afbryder tændingen, når motoren er på standby, vises kontrollampen Ä på instrumentbrættet i få sekunder.

For køretøjer udstyret med manuel gearkasse:

Genstart kan afbrydes, hvis koblingspedalen slippes for hurtigt, mens gearet er i indgreb.

Betingelser for manglende standby af motor

Visse betingelser tillader ikke systemet af sætte motoren på standby:

- førerdøren er ikke lukket;

- førerens sikkerhedssele er ikke spændt;

- køretøjet er sat i bakgear;

- motorhjelmen er ikke låst;

- udendørstemperaturen er for lav eller for høj;

- batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet;

- forskellen mellem bilens indvendige temperatur og den foreskrevne temperatur for det automatiske klimaanlæg er for stor;

- parkeringsafstandskontrol er i drift;

- Højden er for høj;

- Hældningen er for stejl for køretøjer udstyret med en automatisk gearkasse

- Funktionen ”Klart udsyn” er aktiveret AUTOMATISK AIRCONDITION ;

- motorens temperatur er for lav;

- antiforureningssystemet regenereres;

-...

Kontrollampen lyser på instrumentbrættet og oplyser dig om, at motoren ikke kan sættes i standbytilstand.

Inden der udføres nogen handling i motorrummet, skal du slukke for tændingen START, STOP AF MOTOREN: køretøj med nøgle START, STOP AF MOTOREN: køretøj med kort.

Særlige anmærkninger til automatisk genstart af motoren

I visse tilfælde kan motoren genstartes uden indgreb for at garantere din sikkerhed og komfort.

Det sker særligt, når:

- udendørstemperaturen er for lav eller for høj;

- Funktionen ”Klart udsyn” er aktiveret AUTOMATISK AIRCONDITION ;

- batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet;

- Vognen kører med mere end 5 km/t (ved kørsel ned ad bakke...);

- der forkommer gentagne tryk på bremsepedalen eller behov for bremsesystemet;

-...

Advarselslampen vises i instrumentpanelet for at informere dig om automatisk genstart af motoren.

Inden vognen forlades, SKAL motoren være slukket (og ikke på standby). START, STOP AF MOTOREN: køretøj med nøgle START, STOP AF MOTOREN: køretøj med kort.

Advarselslampen kan blive vist sammen med en meddelelse i instrumentpanelet:

- ”Optimerer Batteri Ladning” for at prioritere batteriopladningen;

- ”Prioriterer Temperaturinst.” for at prioritere klimaanlægget;

- ”Prioriterer Kørende motor” for at prioritere motoroperationer.

Deaktivering, aktivering af funktionen

Tryk på kontakten 1 for at deaktivere funktionen. Meddelelsen ”Start&stop deaktiveret” vises på instrumentbrættet, og kontrollampen for tænding 1 tændes.

Tryk igen for at genaktivere systemet. Meddelelsen ”Start&stop aktiveret” vises på instrumentbrættet, og kontakten 1 forsvinder.

Systemet genaktiveres automatisk, hver gang køretøjet startes med startknappen. START, STOP AF MOTOREN: køretøj med nøgle START, STOP AF MOTOREN: køretøj med kort.

Funktionsfejl

Når meddelelsen ”Tjek Start&stop” vises på instrumentbrættet, og kontakten 1 er tændt, angiver det, at systemet er deaktiveret.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Bemærk! Med motoren på standby vil et tryk på kontakten 1 automatisk genstarte motoren.

BRUG AF STOP & START-SYSTEMET