Tilbage til listen

FORSÆDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Indstilling af sædet

For at flytte sædet frem eller tilbage

Flyt kontakten 1 fremad eller bagud eller, afhængigt af køretøjet, løft og hold i håndtaget 3 for at låse sædet op. Forskyd sædet til den ønskede position, slip håndtaget, og kontrollér, at sædet er fastlåst.

Løft eller sænkning af sædet

Flyt kontakten 1 op eller ned eller, afhængigt af køretøjet, flyt armen 4 så mange gange som nødvendigt opad eller nedad til den ønskede position.

Indstilling af ryglænet

Sæderyggens hældning

Aktivér kontakten 2 fremad eller bagud, eller afhængigt af køretøjet, løft håndtaget 5, og vip ryglænet til den ønskede position. Forskyd sædet til den ønskede position, slip håndtaget, og kontroller, at sædet er fastlåst.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

For ikke at modvirke sikkerhedsselernes effektivitet bør sædernes ryglæn ikke vippes for langt tilbage under kørsel.

Der må ikke ligge løse genstande i vognbunden (ved førerpladsen): i tilfælde af en kraftig opbremsning kan løse genstande blive kastet ind under pedalerne, som så ikke vil kunne betjenes korrekt.

Midterarmlæn 6

(afhængigt af køretøjet)

For at justere placeringen af det midterste armlæn 6 skal du skubbe det frem eller tilbage.

For indstilling af sædets lændestøtte

Sænk kontaktarmen 7 for at forøge støtten, og løft den for at formindske den.

Elopvarmede sæder

Tilslut tændingen

- Et tryk på kontakten 8 for det pågældende sæde ved den første anvendelse aktiverer varmesystemet på høj. Begge indbyggede kontrollamper i kontakten tændes

- et tryk på kontakten for anden gang ændrer varmen til lav. Én indbygget kontrollampe tændes;

- et tryk på kontakten for tredje gang slukker varmen.

FUNKTIONSFEJL

Når der registreres en funktionsfejl, vil kontrollampen i kontakten 8 for det pågældende sæde slukke efter ca. fem sekunder.

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.