Tilbage til listen

INDRETNING AF BAGAGERUM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aftagelig bund 1

Position flad plade

Gør det muligt at opnå en flad bund ved at slå bagsædebænkens ryglæn ned og opdele bagagerummet i to adskilte områder.

Den flytbare bund er placeret på skinnen 2.

Mellemposition

I blokeret placering kan man få adgang til værktøjet, der er placeret under bagagerumstæppet.

- Fjern den flytbare bund 1.

- læg den i bagagerummet ved at benytte de dertil beregnede skinner 2.

Tilladelig belastning af den mobile bund: 100 kg ligeligt fordelt.

Nakkestøtternes position ved nedklapning af bagsædet

Den gør det muligt at øge pladsen i bagagerummet.

- Fjern den flytbare bund 1;

- Anbring den i bagagerummet under skinnen 2.

Taskeholderkrog 3

Maksimal vægt pr. krog: 5 kg.

OPLEV BAGAGERUMMET OG BAGESTE SÆDEBÆNKS MODULOPBYGNING