Tilbage til listen

MOTORHJELM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

For at åbne motorhjelmen skal du åbne en dør og trække i håndtaget 1, der er placeret i venstre side af instrumentbrættet.

Inden der udføres nogen handling i motorrummet, skal du slukke for tændingen. START, STOP AF MOTOREN: køretøj med nøgle.

Undgå at læne dig mod motorhjelmen: Der er risiko for utilsigtet lukning af motorhjelmen.

Sikkerhedsoplåsning af motorhjelmen

For at låse op skal du skubbe tappen 2 samtidig med, at motorhjelmen løftes.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser.

Åbning af motorhjelmen

Løft motorhjelmen, og frigør stangen 5 fra holderen 6 ved hjælp af håndtaget 4. For din egen sikkerheds skyld er det meget vigtigt at fastgøre stangen i holderen 3 i motorhjelmen.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du sikre dig, at kontaktarmen for viskerne står i positionen stop.

Risiko for kvæstelser.

Lukning af motorhjelmen

Kontrollér inden lukning af hjelmen, at der ikke er glemt noget i motorrummet.

Anbring stangen 5 i beslaget 6, før motorhjelmen lukkes. Tag fat i midten af motorhjelmen, og før den ned ca. 30 cm fra lukket position, og derefter slip den. hvorved den lukker helt i ved egen vægt.

Kontrollér herefter, at motorhjelmen er korrekt fastlåst.

Sørg for, at intet blokerer låsebeslaget (grus, klude…).

Efter ethvert indgreb i motorrummet skal du sørge for ikke at glemme noget (klud, værktøj osv.).

Dette kan beskadige motoren eller medføre uheld.

Hvis der sker en påkørsel - selv mindre - på bilens frontparti eller motorhjelmen, bør motorhjelmens låsesystem hurtigst muligt kontrolleres på et autoriseret værksted.