UDVENDIGE LYGTER OG TEGNGIVNINGSLYS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Positionslys

Drej kraven 2, indtil symbolet placeres overfor mærket 3:

Denne kontrollampe tændes på instrumentbrættet.

Funktionen til tænding af daglygter

Kørelyset aktiveres automatisk uden påvirkning af kontaktarmen 1, når motoren startes, og deaktiveres, når motoren slukkes.

k Nærlys

Manuel funktion

Drej kraven 2, indtil symbolet placeres overfor mærket 3: Denne kontrollampe tændes på instrumentbrættet.

Automatisk funktion

(afhængigt af køretøjet)

Drej ringen 2, indtil symbolet AUTO kommer til syne overfor mærket 3: Med motoren kørende tændes eller slukkes nærlyset automatisk alt efter den udendørs belysning, uden betjening af kontaktarmen 1.

Afhængigt af køretøjet tændes nærlyset automatisk efter flere bevægelser af viskerbladene.

Inden kørsel om natten: kon- trollér, at det elektriske udstyr er i orden, og indstil om nød- vendigt forlygterne efter vog- nens belastning.INDSTILLING AF LYGTEHØJDE. Sørg altid for, at lygterne er klart synlige, de må ikke være dækkede (af vejsnavs, mudder, sne, eller af genstande, der transporteres med vognen...).

á Nærlys

Med motoren i gang og nærlyset tændt trykkes på kontaktarmen 1. Denne kontrollampe tændes på instrumentbrættet.

Ved påny at trykke kontaktarmen 1 op mod rattet skiftes tilbage til nærlys.

Funktionen ”Hæv lygter under kørsel”

Når fjernlyset er aktiveret, forbedrer funktionen ”Hæv lygter under kørsel” chaufførens udsyn ved automatisk at hæve lygterne til nærlys og fjernlys.

Under deaktivering af fjernlyset vender nærlyset tilbage til deres oprindelige position.

Automatisk fjernlys

Afhængigt af køretøjet tænder og slukker systemet automatisk for fjernlyset. Funktionen bruger et kamera, som er placeret bag bakspejlet og registrerer køretøjer foran og køretøjer i modsat retning.

Fjernlyset tændes automatisk, hvis:

- Lysstyrken udenfor er svag.

- Der ikke ses andre køretøjer eller lys.

- køretøjets hastighed er højere end ca. 40 km/t.

Hvis en af ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, går systemet tilbage til nærlys.

Bemærk: Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).

For at aktivere det automatiske fjernlys:

Drej ringen 2, indtil symbolet AUTO er over for mærket 3, og skub kontaktarmen 1. Kontrollampen vises på instrumentbrættet.

Systemet kan blive forstyrret under visse forhold, især :

- Ekstreme klimatiske forhold (regn, sne, tåge osv.);

- forrude, eller blokeret kamera;

- når et efterfølgende eller modkørende køretøj har dårligt eller skjult lys;

- forkert indstilling af forlygter;

- reflekterende systemer;

- ...

Automatisk fjernlys (fortsat)

For at deaktivere det automatiske fjernlys:

- Drej ringen 2 til en anden position end AUTO.

eller

- Træk i kontaktarmen 1.

Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet.

Bemærk: fjernlyset vil blive aktiveret ved deaktivering af den automatiske fjernlysfunktion.

FUNKTIONSFEJL

Når meddelelsen ”Tjek automatisk lys” vises på instrumentbrættet, er systemet deaktiveret.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Natlig anvendelse af et bærbart navigationssystem i forrudeområdet under kameraet kan forstyrre det ”automatiske fjernlys”-systems funktion (risiko for reflektioner på forruden).

”Automatisk kørelys”-systemet kan under ingen omstændigheder erstatte førerens agtpågivenhed og ansvar for køretøjets lygteføring og dennes tilpasning til lysstyrkeforholdene, sigtbarhed og trafik.

Slukning af lygterne

Afhængigt af modellen:

- indstil manuelt ringen 2 til positionen 0;

eller

- lygterne slukkes automatisk efter standsning af motoren, når førerens dør åbnes, eller når køretøjet låses. I dette tilfælde vil de lygter tændes, som kontaktarmens 2 position angiver, når motoren igen startes.

Bemærk: hvis tågelygterne er tændt, slukkes belysningen ikke automatisk.

Lydalarm for glemt lys

Ved åbning af venstre fordør lyder et alarmsignal, hvis forlygterne er tændt, efter at tændingen er afbrudt, for at advare dig om, at lygterne stadig er tændt.

FUNKTIONSFEJL

Hvis meddelelsen ”Kontroller belysninger” vises sammen med advarselslampen ©, og advarselslampen k blinker på instrumentbrættet, angiver det en fejl med lyset.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Velkomst- og farvelfunktion

(afhængigt af køretøjet)

Når funktionen er aktiveret, tændes kørelyset foran, og positionslyset bagpå tænder automatisk ved registrering af kortet eller ved oplåsning af køretøjet.

De slukker automatisk

- et minut, efter de er tændt;

- ved start af motoren i forhold til positionen for kontaktarmen for lys;

eller

- ved låsning af køretøjet.

Aktivering/deaktivering af funktionen

Se multimedievejledningen for at aktivere eller deaktivere modtagelse uden for kabinen.

Vælg ON eller OFF.

Funktionen ”følg-hjem-lys”

Denne funktion giver mulighed for at tænde positionslyset og nærlyset et kort øjeblik (f.eks. for at få lys, mens en port åbnes).

Med motoren og lygterne slukket og 2 ringen i positionen AUTO (eller afhængigt af køretøjet i positionen 0) skal du trække kontaktarmen 1 i retning mod dig: Positionslyset og nærlyset tænder i ca. 30 sekunder sammen med advarselslamperne š og k i instrumentpanelet.

For forlængelse af dette kan du trække i kontaktarmen i op til fire gange (den totale tid er begrænset til ca. to minutter).

På instrumentpanelet vises meddelelsen ”lys tændt _ _ _” efterfulgt af den resterende tid som bekræftelse. Du kan derefter låse bilen.

For at slukke lygterne, inden de slukkes automatisk, skal du dreje ringen 2 til en hvilken som helst position og derefter tilbage til positionen AUTO (eller afhængigt af køretøjet til positionen 0).

Tågebaglygter

Drej den midterste del 4 af kontaktarmen, indtil symbolet står ud for mærket 3, og slip den.

Tågelygterne tændes afhængig af den valgte lygteføring. En kontrollampe i instrumentpanelet tændes samtidig med lygterne.

Husk at slukke tågelygterne, når det ikke længere er nødvendigt at have dem tændt, - så generer de ikke de øvrige bilister.

Slukning

Drej midterringen 4 igen, indtil symbolet 3 sidder ud for symbolet for tågebaglygter. Den tilhørende kontrollampe slukkes på instrumentbrættet.

Når de udvendige lygter slukkes, slukkes de bageste tågelygter.

Ved tåge og snefald eller ved transport med genstande, der går ud over taget, er den automatiske tænding af lys ikke systematisk.

Tænding af tågelygterne foretages af vognens fører: kontrollamperne i instrumentpanelet angiver, om lygterne er tændt (kontrollampen lyser) eller slukket (kontrollampen slukket).

BRUG AF AUTOMATISK SKIFT MELLEM NÆRLYS OG FJERNLYS