Tilbage til listen

VISKERBLADE: udskiftning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Udskiftning af forrudeviskerblade 2

Ved udskiftning af viskerne skal de først anbringes i serviceposition B.

Motoren kører, eller tændingen er slået til;

- Indstil kontaktarmen 1 i position A to gange i træk (viskerfunktionen kører én gang): Viskerbladene stopper i serviceposition B væk fra motorhjelmen.

- løft viskerarmen 3;

- sænk tappen 4, og fjern derefter viskerbladet 2.

Montering

Viskerbladet 2 monteres igen ved at indsætte det i holderen i armen 3 og derefter klipse det på, indtil der lyder et klik. Kontroller herefter, at viskerbladet er korrekt fastlåst.

For at returnere viskerbladene til sænket position skal du sørge for, at viskerbladene er foldet ned på forruden og derefter indstille kontaktarmen 1 til positionen A (viskerfunktionen kører én gang): Vinduesviskerbladene foldes ned mod motorhjelmen, når tændingen slås til.

Hold øje med vinduesviskernes tilstand. Deres levetid afhænger af dig:

- rengør jævnligt viskerbladene, forruden og bagruden i sæbevand;

- brug dem ikke, når forruden eller bagruden er tør;

- løsn dem fra bagruden, når de ikke har været i brug i lang tid.

Viskerblad på bagrudevisker 5

Kontaktarmen i stopposition (deaktiveret):

- løft viskerarmen 6;

- Drej bladet vandret 5 (bevægelse C), indtil det frigøres.

- Tag bladet af ved at trække det.

Montering

Montering af viskerbladet foretages i modsat rækkefølge. Kontrollér herefter, at viskerbladet er korrekt fastlåst.

Hold øje med vinduesviskernes tilstand.

- rengør jævnligt viskerbladene, forruden og bagruden i sæbevand;

- brug dem ikke, når forruden eller bagruden er tør;

- løsn dem fra bagruden, når de ikke har været i brug i lang tid.

- I frostvejr bør det kontrolleres, at viskerbladene ikke er frosset fast til ruderne (risiko for overophedning af viskermotoren).

- Hold øje med vinduesviskernes tilstand. De bør udskiftes, så snart deres effektivitet forringes,- ca. én gang årligt.

Under udskiftningen af viskerbladet, skal du, når dette er taget af, passe på ikke at lade viskerarmen falde ind mod ruden: du risikerer at smadre ruden.

Sørg for, at kontaktarmen er i stopposition (deaktiveret), før du skifter det bagerste vinduesviskerblad.

Risiko for kvæstelser.

UDSKIFTNING AF VISKERBLADENE OG KONTROL AF SPRINKLERVÆSKESTANDEN