Tilbage til listen

MOTORHJELM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

For at åbne trækkes i grebet 1.

Sikkerhedsoplåsning af motorhjelmen

Løft motorhjelmen et par centimeter for at trække fligen 2 til venstre.

Afhængigt af køretøjet kan fligen 2 være delvist skjult bag en blød forsegling.

Åbning af motorhjelmen

Løft motorhjelmen helt op, hvorefter den holdes oppe vha. cylindrene.

Før ethvert indgreb i motorrummet skal tændingen afbrydes (se oplysningerne under ”Start/stop af motoren” i kapitel 2).

Undgå at læne dig mod motorhjelmen: Der er risiko for utilsigtet lukning af motorhjelmen.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du sikre dig, at kontaktarmen for viskerne står i positionen stop.

Risiko for kvæstelser.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser.

Lukning af motorhjelmen

Se efter, at der ikke er glemt noget i motorrummet.

For at lukke motorhjelmen igen skal du tage fat i midten af den og føre den ned til ca. 30 cm fra lukket position, og så slippe den. Herved lukker den helt i ved egen vægt.

Efter ethvert indgreb i motorrummet skal du sørge for ikke at glemme noget (klud, værktøj osv.).

Dette kan beskadige motoren eller medføre uheld.

Kontrollér herefter, at motorhjelmen er korrekt fastlåst.

Sørg for, at intet blokerer låsebeslaget (grus, klude…).

Hvis der sker en påkørsel - selv mindre - på bilens frontparti eller motorhjelmen, bør motorhjelmens låsesystem hurtigst muligt kontrolleres på et autoriseret værksted.