Tilbage til listen

OLIESKIFT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Olieskift på motor

Intervaller: se vognens servicehæfte.

Kapacitet ved olieskift

Se vognens servicehæfte eller ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Kontrollér altid motorens oliestand vha. oliemålepinden som beskrevet i det foregående (den må aldrig være hverken under mini eller over maxi på oliemålepinden).

Olietype

Se vognens servicehæfte.

Olieskift på motor: Hvis du foretager aftapning af olie ved varm motor skal du huske, at der er risiko for alvorlige forbrændinger, hvis den varme olie kommer i kontakt med huden.