Tilbage til listen

VÆSKESTANDE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kølervæske

Med motoren slukket og på en plan overflade skal niveauet ved kold motor befinde sig mellem mærkerne ”MINI" og "MAXI", som er angivet på beholderen 1.

Efterfyldning skal foretages ved kold motor, inden væskestanden når mærket ”MINI".

Kontrolintervaller

Kontroller væskestanden regelmæssigt, da der kan ske alvorlige skader på motoren, hvis der ikke er tilstrækkelig væske på kølesystemet.

Til efterfyldning må kun anvendes kølervæske godkendt af vor tekniske service, som sikrer:

- den nødvendige frostsikring,

- korrosionsbeskyttelse af kølersystemet.

Udskiftningsintervaller

Se vognens servicehæfte.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du sikre dig, at kontaktarmen for viskerne står i positionen stop.

Risiko for kvæstelser.

Før ethvert indgreb i motorrummet skal tændingen afbrydes (se oplysningerne under ”Start/stop af motoren” i kapitel 2).

I tilfælde af unormalt eller gentagne fald i oliestanden bør der straks rettes henvendelse til et autoriseret værksted.

Ved varm motor må der ikke foretages indgreb på kølersystemet.

Risiko for forbrændinger.

Bremsevæske

Niveauet skal kontrolleres, når motoren er slukket på en plan overflade.

Væskestanden i beholderen skal kontrolleres hyppigt, og især hvis der mærkes den mindste forringelse af bremseeffekten.

Væskestand 2

Det er normalt, at væskestanden falder i takt med, at bremsebelægningerne nedslides, men væskestanden må aldrig være under mærket ”MINI”.

Hvis du ønsker selv at kontrollere bremseskivernes og -tromlernes tilstand, skal du hente det dokument, som forklarer kontrolmetoden, i forhandlernetværket, eller på fabrikantens websted.

Efterfyldning

Alle indgreb på det hydrauliske kredsløb medfører, at bremsevæsken skal udskiftes af en specialist.

Til efterfyldning må kun anvendes en bremsevæske godkendt af vor tekniske service (taget fra en tillukket dunk).

Udskiftningsintervaller

Se vognens servicehæfte.

I tilfælde af unormalt eller gentagne fald i oliestanden bør der straks rettes henvendelse til et autoriseret værksted.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser.

Sprinklervæskebeholder

Efterfyldning

Med motoren slukket, åbnes dækslet 3. Fyld op, indtil væskeniveauet er synligt, og sæt dækselet på igen.

Væske

Anvend rent vand tilsat et rudevaskemiddel (om vinteren tilsættes antifrostvæske).

Før ethvert indgreb i motorrummet skal tændingen afbrydes (se oplysningerne under ”Start/stop af motoren” i kapitel 2).

Ved indgreb under motorhjelmen bør du sikre dig, at kontaktarmen for viskerne står i positionen stop.

Risiko for kvæstelser.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser.