BRÆNDSTOFTANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Brændstoftankens kapacitet:

- Ca. 42 liter til benzinversionerne;

- Ca. 39 liter til benzinversionerne.

Når køretøjet er låst op, skal du for at åbne lågen 1 trykke på område A og derefter slippe. Lugen 1 åbnes en smule.

Under påfyldning bruges dækselholderen 2 på lågen 1 til at ophænge dækslet 3.

Vedrørende påfyldning henvises til afsnittet ”Brændstofpåfyldning”.

For at lukke skal du skubbe lågen ind til anslaget med hånden.

Tankdækslet er af særlig type.

I tilfælde af udskiftning skal anvendes et dæksel af samme type som det originalt monterede. Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Løsn aldrig tankdækslet i nærheden af åben ild eller varmekilde.

Vask ikke området omkring brændstofpåfyldningen med højtryksspuling.

Brændstoftype

Brug et brændstof af god kvalitet, der overholder de normer, som er gældende i de enkelte lande, og udelukkende i overensstemmelse med angivelserne på etiketten på lågen 1. MOTORSPECIFIKATIONER.

Brændstoftyper, der overholder de europæiske standarder, som motorer på køretøjer, der sælges i Europa, er kompatible med: Se tabellen MOTORSPECIFIKATIONER.

Bland ikke benzin (blyfri eller E85) i dieselbrændstoffet, heller ikke i små mængder.

Brug ikke brændstof på basis af ethanol, hvis din vogn ikke er beregnet hertil.

Tilsæt ikke reagens til brændstoffet, da det kan beskadige motoren. . Hvis du ønsker at tilsætte additiv til brændstoffet, skal du bruge et produkt, der er godkendt af vores tekniske afdeling.

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Versioner med dieselmotor

Brug udelukkende dieselbrændstof, der svarer til angivelserne på den mærkat, der sidder på indersiden af lågen 1.

Modeller med benzinmotor

Anvend udelukkende blyfri benzin. Oktantallet (RON) skal svare til angivelserne på den mærkat, der sidder på lågen 1. MOTORSPECIFIKATIONER.

Efter påfyldning skal du kontrollere, at tankdækslet og lågen er lukket.

Brændstofpåfyldning

Når kontakten er slukket, føres benzinpistolen ned, indtil den ligger an, inden der åbnes for brændstoftilførslen (risiko for stænk af brændstof). Fasthold pistolen i denne stilling under hele påfyldningsfasen, indtil pistolen stopper automatisk.

Efter første automatiske stop af påfyldningen er det kun muligt at foretage maksimalt yderligere to efterfyldninger, idet tanken er konstrueret til at have et ekspansionsvolumen, som skal bevares. Sørg altid for, at der ikke trænger vand ind ved påfyldning. Lågen 1 og studsen skal holdes rene.

Specielt tilfælde

Når køretøjet har holdt stille i omkring tre måneder, skal du påfylde brændstof for at undgå skader på brændstofpumpen. For at gøre dette skal du mens tændingen er slukket påfylde mindst (5 liter) og derefter starte motoren for at betjene pumpen og forny brændstoffet i kredsløbet.

Hvis det ikke er muligt at tilføje mindst 5 liter brændstof på grund af brændstofniveauet i tanken, skal du køre i køretøjet, indtil der er plads i tanken.

Benzindrevne versioner

Anvendelse af blyholdig benzin vil medføre beskadigelse af katalysatoranlægget og bortfald af garantibestemmelserne.

For at forhindre at der påfyldes blyholdig benzin, er brændstof+tankens påfyldningsstuds forsynet med en forsnævring og et sikkerhedssystem, således at kun påfyldningsrør fra pumper med blyfri benzin kan anvendes ved optankning).

For at påfylde brændstof skal motoren være standset (og ikke kun på standby, når der er tale om køretøjer udstyret med STOP and START-funktionen): du skal slukke tændingen START, STOP AF MOTOREN: køretøj med nøgle, START, STOP AF MOTOREN: køretøj med kort.

Brandfare.

Når du er løbet tør for brændstof i en dieselmodel

Modeller med nøgle/fjernbetjening

- Indstil tændingsnøglen i positionen ”Til” M, TÆNDINGSKONTAKT: vogn med nøgle og vent et par minutter, før du begynder at aktivere brændstofkredsløbet.

- Drej nøglen i position D. Hvis motoren ikke starter, gentages proceduren.

- Hvis motoren ikke starter efter flere forsøg, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Biler med kort

Med kortet i holderen skal du trykke på startknappen 4 uden at træde på pedalerne. Vent nogle minutter, før du starter.

Det gør, at brændstoffilteret bliver udluftet. Hvis motoren ikke starter, gentages proceduren.

Hvis du efter flere forsøg stadig ikke kan starte motoren, bør du kontakte et autoriseret værksted.

Af sikkerhedsmæssige hensyn er det forbudt at foretage indgreb på brændstofsystemet (styreenheder, ledningsnet, brændstofkredsløb, beskyttelseshætter m.v.). Sådanne indgreb må kun udføres af specialuddannet personale på et værksted for dit bilmærke.

Vedvarende lugt af brændstof

I tilfælde af vedvarende lugt af brændstof bør der tages følgende forholdsregler:

- stands vognen, så snart færdslen tillader det, og afbryd tændingen;

- tænd havariblinklyset, og bed alle passagerer om at stige ud af vognen og opholde sig borte fra vejbanen;

- Henvend dig til et autoriseret værksted.

Anvendelig kapacitet i LPG-tanken: ca. 32 liter.

Brændstofpåfyldning, LPG

Træk parkeringsbremsen, stands motoren, sluk for tændingen og lysene.

I alle tilfælde skal de sikkerhedsanvisninger, der er angivet på påfyldningsstationerne, overholdes.

Afhængigt af landet kan det være nødvendigt at skrue påfyldningsadapteren 5 på LPG-studsens slutdel før påfyldning.

Det anbefales altid at fylde tanken helt op.

Når pumpen holder op med at levere LPG, eller når pumpens levering mindskes betydeligt, er det maksimale LPG-niveau nået.

Du bør derefter ikke forsøge at fortsætte påfyldningen.

Påfyldningsstation uden selvbetjening

Hvis servicestationens personale udfører LPG-påfyldningen, skal du give dem adapteren 5.

Hvis du fylder for meget LPG i tanken under en påfyldning, skal køre til et autoriseret værksted eller en autoriseret forhandler for at få kontrolleret den automatiske påfyldningsanordning.

VIGTIGT: LPG-påfyldningsadapter 5

Afhængigt af landet kræves der brug af en specifik adapter til LPG-påfyldning.

Påfyldningsadapteren 5 findes i en pose i handskerummet. Afhængigt af landet, hvori bilen blev solgt, vil den findes i bilen eller ikke.

Før du kører i bilen til et andet land, er det vigtigt at kontakte en autoriseret forhandler for at finde ud af, hvilken type adapter der om nødvendigt skal bruges.

Tankstationer med selvbetjening

Vi råder til, at man bærer handsker, når LPG-pistolen håndteres.

Åbn dit køretøjs tankklap, og skru dækslet 6 af påfyldningsstudsen til LPG 7.

Følg omhyggeligt de instruktioner, der vises på LPG-forhandlere. De forklarer, hvordan der påfyldes korrekt.

Afhængigt af stationstypen kan det være nødvendigt at trykke på stationsknappen og holde den nede, inden påfyldning vil starte.

Når pumpen holder op med at levere LPG, eller når pumpens flow mindskes betydeligt, er det maksimale tankniveau nået.

Påfyldningen stopper, så snart du slipper knappen. Frigør stoparmen (der kan komme lidt gas ud), tag pistolen ud og placer den på tanken.

Sæt dækslet 6 på igen, så der ikke kommer vand eller fremmedlegemer i systemet.