INDSTILLING AF LYGTEHØJDE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontakten A anvendes til at tilpasse forlygternes højde i forhold til belastningen.

Med nærlyset tændt skal du trykke eller løfte kontakten A så mange gange som nødvendigt for at vælge den ønskede position på instrumentpanelet. Den valgte position vises på instrumentpanelet i ca. 30 sekunder.

Bemærk: Afhængigt af køretøjet vises den valgte position på instrumentpanelet i ca. 30 sekunder ved hver motorstart.

Eksempler på indstillingspositioner for kontakten A afhængigt af belastningen.

Fører alene, eller med 1 forsædepassager

0

Alle sæder besatte

2

Fører med passagerer og bagage (eller last), der når op på den maksimalt tilladte totalvægt

3

Fører uden passagerer og bagage (eller last), der når op på den maksimalt tilladte totalvægt

4

Oversigten nedenfor giver nogle eksempler. I alle tilfælde skal du justere betjeningen A i forhold til vognens belastning, så vejen kan ses, og andre bilister ikke blændes.