Tilbage til listen

AUTOMATISK AIRCONDITION

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Betjening

(afhængigt af køretøjet)

1 Regulering af ventilationshastigheden.

2 Funktionen ”klart udsyn”.

3 Regulering af lufttemperatur.

4 Start af den automatiske funktion.

5 Betjening af airconditionanlægget.

6 Fordeling af luften i kabinen.

7 Luftrecirkulation.

8 Afrimning/afdugning af bagruden og, alt afhængig af modellen, sidespejlene.

Automatisk funktion

Den automatiske styring af airconditionanlægget er et system, som (med undtagelse af ekstreme tilfælde) sikrer det bedste indeklima og et godt udsyn, samt den bedste brændstoføkonomi. Systemet påvirker luftcirkulationens hastighed, luftfordelingen, luftrecirkulationen, igangsætning eller standsning af klimaanlægget og lufttemperaturen.

AUTO: optimerer opnået komfortniveau valgt i forhold til de udendørs forhold. Tryk på knappen 4.

Regulering af blæsermotoren

Ved automatisk styring reguleres ventilatorens hastighed automatisk for derved at opnå og sikre det bedste indeklima.

Du kan altid justere ventilationshastigheden ved at dreje på betjeningen 1 for at øge eller sænke ventilationshastigheden.

Regulering af lufttemperaturen

Drej knappen 3 til den ønskede temperatur.

Jo længere knappen drejes mod højre, desto mere øges temperaturen.

Enhver handling på en anden knap end knappen AUTO udløser deaktivering af automatisk tilstand.

Funktionen ”klart udsyn”

Tryk på knappen 2, og den indbyggede kontrollampe tændes.

Denne funktion giver mulighed for en hurtig afrimning og afdugning af forruden og bagruden, sideruderne foran og de udvendige sidespejle (afhængig af model). Funktionen betyder, at det automatiske klimaanlæg og afrimning af bagruden går i gang.

Tryk på tasten 8 for at standse bagrudeafrimningsfunktionen, den indbyggede kontrollampe slukkes.

For at stoppe funktionen trykkes på tasten 2 eller 4.

Ændring af luftfordelingen i kabinen

Drej betjeningen 6. Den indbyggede kontrollampe i tasten tændes.

W Luftstrømmen ledes derved til afdugningsdyserne ved forruden og afdugningsdyserne ved de forreste sideruder.

Luftstrømmen fordeles mellem alle afdugningsdyserne ved sideruderne foran, ved forruden, og ved fødderne.

Hele luftstrømmen ledes mod ventilationsspjældene på instrumentbrættet, mod vognbunden foran og, afhængigt af modellen, passagerne på bagsædet i anden række.

Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod ventilationsspjældene på instrumentbrættet.

Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod passagerernes fødder.

Afrimning- afdugning af bagruden

Tryk på knappen 8, og den indbyggede kontrollampe tændes. Denne funktion giver mulighed for hurtig afdugning eller afrimning af bagruden og afrimning af sidespejlene (i modeller, der er udstyret med funktionen).

For at stoppe funktionen trykkes igen på knappen 8. Hvis du glemmer at slukke for systemet, afbrydes det automatisk.

Start eller stop af airconditionanlægget

Ved automatisk styring startes og stoppes anlægget automatisk, alt efter den omgivende temperatur.

Tryk på knappen 5 for at deaktivere aircondition. Den integrerede kontrollampen slukkes.

Igangsætning af recirkulation af luften (isolering af kabinen)

Denne funktion styres automatisk, men du kan aktivere den manuelt. I dette tilfælde bekræftes igangsætningen ved tænding af kontrollampen, der er indbygget i 7-tasten.

Manuel anvendelse

Tryk på knappen 7, og den indbyggede kontrollampe tændes.

Ved længere tids kørsel med recirkulation kan der forekomme dårlig luft og tildugning af ruderne, da luften ikke fornys.

For at undgå dette deaktiveres luftrecirkulationen automatisk efter et bestemt tidsrum.

Standsning af systemet

Drej betjeningen 1 på ”OFF” for at stoppe systemet. For at starte drejes betjeningen 1 igen for at justere ventilationshastigheden, eller tryk på tasten 4.

Når funktionen til afrimning og afdugning bruges, deaktiveres luftrecirkulation.

Airconditionfunktionen medfører øget brændstofforbrug; stands derfor funktionen, når du ikke længere har brug for den.