Tilbage til listen

UDSKIFTNING AF HJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Biler udstyret med donkraft eller hjulnøgle

Demonter hjulkapslen om nødvendigt.

Løsn hjulboltene ved hjælp af hjulnøglen 1. Anbring den, så du kan trykke ned på den.

Hold donkraften 2 vandret. Donkraften skal befinde sig i samme højde som den stelforstærkning, der sidder tættest på det pågældende hjul, og som er angivet med pilen 3.

Start med at dreje donkraften med hånden, og anbring 4 donkraftpladen i den let indrykkede rille under køretøjet, der ligger mellem de to indskæringer 5 og i pilens retning 3.

Fortsæt med at spænde donkraften for at anbringe fodstykket korrekt (det bør befinde sig under vognen lodret over donkraftens hoved.).

Løft vognen indtil hjulet er fri af vejbanen.

Sæt havariblinklyset i gang.

Parkér vognen væk fra trafikken på et plant, stabilt og ikke glat sted.

Træk parkeringsbremsen, og bring et gear i indgreb (1. gear eller bakgear eller position P på modeller med automatisk transmission).

Bed alle vognens passagerer om at stige ud og opholde sig borte fra vejbanen.

Hvis køretøjet holder parkeret ved vejkanten, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af dit køretøj ved hjælp af en advarselstrekant eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

Afskru hjulboltene og demonter hjulet.

Anbring reservehjulet på navet, og centrér det i forhold til hullerne til hjulboltene.

Stram skruerne, når du har sikret dig, at hjulet sidder korrekt på navet.

Sænk donkraften.

Med hjulet på jorden tilspændes skruerne hårdt, og få hurtigst muligt reservehjulets tilspænding og dæktryk kontrolleret.

Køretøj udstyret med en alarm for tab af dæktryk

I tilfælde af lavt dæktryk (punktering, for lidt luft i dækket osv.) tændes advarselslampen i instrumentpanelet. ALARM FOR TAB AF DÆKTRYK.

I tilfælde af punktering skal hjulet udskiftes hurtigst muligt.

Et dæk, der har været udsat for en punktering, skal altid undersøges nøje (og om muligt repareres) på et specialværksted.

Efterlad aldrig værktøjet liggende frit i vognen, da der er risiko for projektion ved opbremsning. Efter brug skal værktøj fastgøres i deres holdere, som anbringes på sin plads: risiko for kvæstelser.

Hvis der med reservehjulet leveres specielle hjulbolte, må disse bolte kun anvendes til reservehjulet.

Donkraften er kun beregnet til hjulskift Den må under ingen omstændigheder anvendes ved reparationer eller lignende under vognen.