DISPLAY OG MÅLEINSTRUMENTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Alarm for minimum oliestand i motor

Displayet på instrumentpanelet advarer ved motorstart, hvis minimal oliestand er nået. OLIESTAND I MOTOR: Generelt.

Den første advarsel kan du få til at forsvinde ved at trykke på kontakten 1 ”OK”.

De følgende advarsler forsvinder automatisk efter cirka 30 sekunder.

Instrumentbræt i miles

(mulighed for at skifte til km/t)

Køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm

- Når tændingen er slået fra, skal du trykke på kontakten 2 så mange gange som nødvendigt for at komme til køretøjsfanebladet 5

- Trykke på 3 eller 4 gentagne gange for at få adgang til ”Indstillinger”, og tryk derefter på 1 ”OK”

- Gør det samme for at få adgang til ”INSTRUMENTBRÆDT”, derefter ”Enheder”.

Køretøjer udstyret med en multimedieskærm.

Der henvises til multimedievejledningen for at få oplysninger om, hvordan du vælger enheden.

Bemærk: i begge tilfælde vil informationscenteret automatisk vende tilbage til originalvisningen efter strømsvigt.

Udfør samme handling for at vende tilbage til foregående visning.

Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.

Instrumentbræt A

Den lyser, når tændingen slås til. Tænding af visse kontrollamper, er fulgt af en meddelelse.

Afhængigt af køretøjet kan du personliggøre instrumentbrættet med indhold og forskellige farver efter eget valg.

For køretøjer udstyret med en multimedieskærm henvises der til udstyrsinstruktionerne.

For køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER.

Speedometer 6

Displayet kan variere afhængigt af det valgte udseende.

Omdrejningstæller 7

(gradinddeling × 1 000)

Dette vises afhængigt af den valgte personlige indstilling på instrumentbrættet. Det vises muligvis ikke afhængigt af det valgte udseende.

Lydsignal for overskridelse af hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet vises advarselslampen , og der lyder et bip. Dette bip lyder, så snart køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t. Denne advarselslampe forbliver tændt, så længe køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

Indikator for kørestil 8 GODE RÅD TIL KØRSEL, ECO-KØRSEL

Samlet kilometertal (kilometertæller) 9. INFORMATIONSCENTER: kørselsparametre

Informationscenter 10 TRIPCOMPUTER: Generelle oplysninger

Estimeret kilometertal med resterende brændstofbeholdning 11

Vises efter min. 400 meters kørsel. INFORMATIONSCENTER: kørselsparametre.

Tripcomputer- og multimedieoplysninger 12

Afhængigt af køretøjet kan du få vist oplysninger fra multimedieskærmen (kompas, telefon, navigation osv.) eller oplysninger fra tripcomputeren.

Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.

Indikator for kølervæsketemperatur 14

Ved normal brug skal indikatoren 14 være før området 13. Den kan nærme sig ved ”intensivt” brug. Der foreligger kun risiko, hvis kontrollampen, hvis kontrollampen ® tændes, fulgt af en meddelelse på instrumentbrættet og et lydsignal.

Brændstofmåler 15

Hvis niveauet er på minimum, blinker den i indikatoren integrerede kontrollampe M orange fulgt af et lydsignal. Fyld på hurtigst muligt.

Instrumentbræt B

Den lyser, når tændingen slås til. Tænding af visse kontrollamper, er fulgt af en meddelelse.

Afhængigt af køretøjet kan du personliggøre instrumentbrættet med indhold og forskellige farver efter eget valg.

For køretøjer udstyret med en multimedieskærm henvises der til udstyrsinstruktionerne.

For køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER.

Indikator for kølervæsketemperatur 16

Ved normal brug skal indikatoren 16 være før området 17. Den kan nærme sig ved ”intensivt” brug. Der foreligger kun risiko, hvis kontrollampen, hvis kontrollampen ® tændes, fulgt af en meddelelse på instrumentbrættet og et lydsignal.

Speedometer 18

Displayet kan variere afhængigt af det valgte udseende.

Lydsignal for overskridelse af hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet vises advarselslampen , og der lyder et bip. Det lyder, så snart køretøjet overstiger 120 km/t. Kontrollampen forbliver tændt, så længe køretøjets hastighed er over 120 km/t.

Omdrejningstæller 19

(gradinddeling × 1 000)

Dette vises afhængigt af den valgte personlige indstilling på instrumentbrættet. Det vises muligvis ikke afhængigt af det valgte udseende.

Indikator for kørestil 20 GODE RÅD TIL KØRSEL, ECO-KØRSEL.

Multimedieinformation 21

Afhængigt af køretøjet kan du få vist oplysninger på multimedieskærmen (kompas, telefon, navigation osv.).

Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.

Estimeret kilometertal med resterende brændstofbeholdning 22

Vises efter min. 400 meters kørsel. INFORMATIONSCENTER: kørselsparametre.

Samlet kilometertal (kilometertæller) 23. INFORMATIONSCENTER: kørselsparametre

Informationscenter 24 TRIPCOMPUTER: Generelle oplysninger

Brændstofmåler 25

Hvis niveauet er på minimum, blinker den i indikatoren integrerede kontrollampe M orange fulgt af et lydsignal. Fyld på hurtigst muligt.

Instrumentbræt C

Den lyser, når tændingen slås til. Tænding af visse kontrollamper, er fulgt af en meddelelse.

Afhængigt af køretøjet kan du personliggøre instrumentpanelet med farver efter eget valg.

For køretøjer udstyret med en multimedieskærm henvises der til udstyrsinstruktionerne.

For køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER.

Omdrejningstæller 26

(gradinddeling × 1 000)

Indikator for kølervæsketemperatur 28

Ved normaldrift skal indikatoren 28være før den røde zone 27. Den kan nærme sig ved ”intensivt” brug. Der foreligger kun risiko, hvis kontrollampen, hvis kontrollampen ® tændes, fulgt af en meddelelse på instrumentbrættet og et lydsignal.

Informationscenter 29

TRIPCOMPUTER: Generelle oplysninger

Estimeret kilometertal med resterende brændstofbeholdning 30

Vises efter min. 400 meters kørsel.

INFORMATIONSCENTER: kørselsparametre

Samlet kilometertal (kilometertæller) 31.

INFORMATIONSCENTER: kørselsparametre

Indikator for kørestil 32 GODE RÅD TIL KØRSEL, ECO-KØRSEL

Speedometer 33

Lydsignal for overskridelse af hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet vises advarselslampen , og der lyder et bip. Det lyder, så snart køretøjet overstiger 120 km/t. Kontrollampen forbliver tændt, så længe køretøjets hastighed er over 120 km/t.

Brændstofmåler 34

Hvis niveauet er på minimum, blinker den i indikatoren integrerede kontrollampe M orange fulgt af et lydsignal. Fyld på hurtigst muligt.