UR OG UDENDØRSTEMPERATUR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Køretøjer udstyret med en multimedieskærm.

Uret og udendørstemperaturen vises på multimedieskærmen 1.

Se vejledningen for multimedieudstyret.

Køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm

Tryk på kontakten 2 så mange gange som nødvendigt for at komme til fanen ”Bil”.

Tryk flere gange på 3eller 4 for at indstille uret 6.

Tryk på kontakten 5 ”OK”, og hold den nede, indtil klokkeslættet blinker.

Angiv timetallet ved hjælp af 3 eller 4-betjeningen, og vent i tre sekunder: minuttallet blinker.

Indstil minutterne ved hjælp af 3 eller 4-betjeningen, og vent i tre sekunder: blinkene stopper, og tidsindstillingen er afsluttet.

Udendørstermometer

Bemærk:

Når udendørstemperaturen ligger mellem -3 °C og +3 °C vil symbolerne °C blinke (hvilket betyder, at der er risiko for isslag).

I tilfælde af strømafbrud (frakoblet batteri, strømledning uden forbindelse osv.) indstiller uret sig automatisk efter nogle minutter(afhængigt af køretøjet), når systemet er i stand til at modtage oplysninger GPS.

Udendørstermometer

Den temperatur, som termometeret angiver, må under ingen omstændigheder anvendes som indikator for evt. islag på vejbanen, idet dannelsen af islag er forbundet med både lokale klimatiske forhold, luftfugtighed og temperatur.

TILPASNING AF KØRETØJETS INDSTILLINGER

TILPASNING AF OMGIVELSESLYSET