Tilbage til listen

LANE DEPARTURE WARNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved at bruge oplysningerne fra 1-kameraet, advarer funktionen føreren, når en fuldt optrukken eller stiplet linje overskrides, eller når man nærmer sig vejkanten (adskillelse, barriere, fortov, jordvold osv.), uden at blinklysene er blevet aktiveret.

Placering af kameraet 1

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens e.l.).

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Advarselsfunktionen for vejbaneskift korrigerer ikke bilens retning.

Aktivering/deaktivering

For at aktivere funktionen skal du trykke på kontakten 2 så mange gange som nødvendigt for at vælge ”Advarsel om vejbaneskift” på instrumentpanelet. Meddelelsen ”Lane departure advarsel aktiv” og advarselslampen ”” vises på instrumentpanelet.

For at deaktivere funktionen skal du trykke på kontakten 2 så mange gange som nødvendigt for at vælge ”Vognbaneadvarsel deaktiveret”(eller afhængigt af køretøjet ”Lane Keeping deaktiveret”) på instrumentpanelet. Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet.

Funktionsprincip

Når funktionen aktiveres, vises advarselslampen og de venstre og højre linjer 3 med gråt på instrumentpanelet.

Funktionen er klar til at alarmere, hvis:

- hastigheden er mellem ca. 70 km/t og 180 km/t);

og

- advarselslampen og lamperne for venstre/højre linje 3 er hvide.

Advarselsfunktionen udløses, hvis køretøjet overskrider en linje, eller hvis køretøjet nærmer sig en vejkant (adskillelse, barriere, fortov, jordvold osv.), uden at blinklysene er blevet aktiveret.

Funktionen advarer føreren:

- ved en vibration i rattet;

og

- advarselslampen og 3-lampen for overskredet linje skifter til rød.

Hver gang køretøjet startes, fortsætter funktionen med den tilstand, der blev gemt, sidste gang motoren blev stoppet.

Midlertidigt ikke tilgængelig

- Hurtig overskridelse af linjen;

- fortsat kørsel på en linje;

- ca. fire sekunder efter vejbaneskift;

- skarpe vejsving

- nedsat sigtbarhed;

- aktivering af et af blinklysene;

- Kraftig acceleration;

-...

Når funktionen ikke er tilgængelig, skifter advarselslampen og lamperne for venstre/højre til grå på instrumentpanelet.

Betingelser for afbrydelse af systemet

Systemet kan ikke aktiveres, når:

- køretøjet er sat i bakgear;

- kameraets synsfelt er blokeret;

- Advarselslampen û lyser.

Advarselslampen og lamperne for venstre/højre linje skifter til grå på instrumentpanelet.

Indstilling

Køretøjer udstyret med en multimedieskærm.

For at få adgang til funktionsindstillingerne fra multimedieskærmen 4 henvises til multimedievejledningen:

- ”Vibrationsintensitet”: Juster rattets vibrationsniveau;

- ”Alarm”: indstil følsomhedsniveauet for registrering af linjer. Gør følgende:

- ”Late”: registreret linje ved overskridelse;

- ”Standard”: linje, der nærmer sig, registreret;

- ”Early”: linje registreret i nærheden.

Indstillinger (fortsat)

Køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm

- Mens køretøjet holder stille, skal du trykke på kontakten 5 så mange gange som nødvendigt for at komme til fanen ”Bil”;

- Tryk på betjeningsenheden 6 eller 7 gentagne gange for at nå frem til menuen ”Indstillinger”. Tryk på kontakten 8 OK;

- Tryk på betjeningsenheden 6 eller 7 gentagne gange for at nå frem til menuen ”KØREAASISTENT”. Tryk på kontakten 8 OK;

- Tryk gentagne gange på knappen 6 eller 7 for at få adgang til menuen ”Advarsel om vognbaneskift” eller ”vejbaneskift følsomhed”. Tryk på kontakten 8 OK;

- Rul gentagne gange og tryk på hjulknappen 6 eller 7 for at justere indstillingen. Tryk på knappen 8 OK.

Funktionsfejl

I tilfælde af funktionsfejl forsvinder lamperne for venstre og højre linje (og afhængigt af visningsstilen advarselslampen ) eller forbliver grå på instrumentpanelet.

I visse tilfælde ledsages de af meddelelsen ”Kontroller frontkamera” eller kontrollampen © på instrumentbrættet.

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan kameraets retning blive forskubbet og dets funktion forringes. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor kameraet sidder (reparationer, udskiftning, forrudeændringer osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- forrude tildækket (af snavs, is, sne, kondens osv.);

- et kompliceret miljø (tunnel osv.)

- dårlige vejrforhold (sne, regn, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- Vejafmærkningerne er uregelmæssige eller vanskelige at skelne mellem (f.eks. delvist slettet, for stor afstand, forvrænget vejoverflade)

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.)

- vejen er snæver, snoet eller bølgende (snævre sving osv.)

- lille afstand til køretøj i samme vejbane.

Risiko for falske alarmer eller manglende advarsler

BRUG AF VOGNBANEASSISTENTEN

BRUG AF ADVARSEL OM VOGNBANESKIFT