Tilbage til listen

AUTOMATGEAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gearvælger 1

P: parkering

R: bakkørsel

N: frigear

D: automatisk modus

L: ”Low”-tilstand (afhængigt af køretøj)

Displayet 4 på instrumentpanelet informerer dig om det valgte gear 1.

Bemærk: tryk på knappen 2 for at:

- udgangsposition P;

- skift fra position D, L eller N til R eller P;

- skifte fra position D til L.

Igangsætning

Med gearvælgeren 1 i positionen P startes motoren.

For at skifte fra position P skal bremsepedalen af sikkerhedshensyn trædes ned, inden låsetappen 2 trykkes ind.

Med foden på bremsepedalen (advarselslampen 3 forsvinder fra displayet), tag gear ud af P-position, slip låseknappen 2, og vælg D-position.

Gearvælgeren bør kun sættes i position D eller R, når vognen holder stille, med foden på bremsepedalen og speederpedalen løftet.

Gearskiftegreb 5 og 6

Afhængigt af køretøjet kan du bruge skiftegreb 5 og 6 til at skifte gear, når gearvælgeren er i position D.

5: Skift til et lavere gear.

6: Skift til et højere gear.

Positionerne P, N, L og R er ikke tilgængelige ved hjælp af skiftegrebene.

Normal kørsel

Sæt gearvælgeren 1 i position D.

Under de fleste kørselsforhold er det herefter ikke nødvendigt at røre gearvælgeren. Gearskiftet sker af sig selv, i det rette øjeblik ved et passende motoromdrejningstal, idet ”den automatiske transmission” tager hensyn til vognens belastning, vejbanens tilstand, og den valgte køremåde.

Kør økonomisk

Lad altid gearvælgeren stå i position D på landevej; med speederpedalen let nedtrykket skifter gearene automatisk til et lavere motoromdrejningstal.

Acceleration og overhalinger

Træd speederpedalen hurtigt helt i bund (ud over det stramme punkt).

Herved opnås et skift til det mest optimale gear, afhængig af motorens øjeblikkelige ydelse.

Kørsel med manuel betjening

Når du kører i position D, kan du skifte til manuel kørsel med skiftegrebene 5 og 6 på rattet. Afhængigt af køretøjet er der to tilgængelige tilstande for manuel kørsel:

- en ”midlertidig” manuel tilstand, som kan bruges til at tvinge gearskifte ved et kort tryk på et af grebene. Kørselstilstand D og det tilkoblede gear vises på instrumentbrættet.

Bemærk: Gearkassen vender automatisk tilbage til automatisk tilstand D, hvis det indkoblede gear ikke er optimalt, eller hvis skiftegrebet ikke har været anvendt i et vist stykke tid.

- En permanent manuel tilstand aktiveret ved at trykke og holde på et af grebene. Kørselstilstand M og det tilkoblede gear vises på 7-displayet på instrumentpanelet.

Bemærk: Vend tilbage til automatisk tilstand ved at trykke på og holde det højre skiftegreb. Automatisk tilstand D vises på instrumentpanelet.

I alle tilfælde:

- for at skifte til lavere gear, trykkes på det venstre skiftegreb;

- for at skifte til højere gear, trykkes på højre skiftegreb.

Bemærk: Afhængigt af displayet vil indikatorerne + og - eller og foreslå at gå et gear op eller ned.

Særlige tilfælde

Under visse kørselsforhold, der f.eks. medfører beskyttelse af motoren, aktivering af det dynamiske stabilitetssystem ESC ESC osv., kan det automatiske system skifte gear automatisk.

Endvidere kan den automatiske transmission for at undgå fejlmanøvrer nægte at udføre et gearskifte; i dette tilfælde vil angivelsen af valgt gear blinke i nogle sekunder for at advisere herom.

Ved stop på stigninger må foden ikke være på speederen.

Risiko for overophedning af automatgearkassen.

Kontrollér, at kontrollampen P på instrumentbrættet er aktiveret, inden du forlader køretøjet.

Risiko for bevægelse af køretøjet.

Særlige kørselsforhold

Hvis vejtypen eller vejrforholdene (stejle opadgående skråninger, pludselige nedadgående skråninger, dyb sne, sand eller mudder) gør det vanskeligt at forblive i automatisk tilstand, anbefales det afhængigt af køretøjet:

- På køretøjer udstyret med skiftegreb på rattet: Skift til manuel funktion ved hjælp af grebene. Herved undgås hyppige ”automatiske” skift under kørsel på stigninger, og der opnås en motorbremsning i tilfælde af længerevarende kørsel nedad.

- På køretøjer, der ikke er udstyret med skiftegreb på rattet: brug ”Low”-tilstand til at aktivere, ved lav hastighed under 50 km/t, kørsel på overflader med lavt vejgreb (sne, mudder osv.), kørsel op ad en skråning eller motorbremsning ned ad skråning. For at gøre dette skal du sætte gearvælgeren i position L.

Bemærk: i tilstanden ”Low” er variationerne i motorhastigheden konstante, og accelerationerne er mere lineære.

For at undgå, at motoren går i stå i meget koldt vejr, skal du vælge et par sekunder, før du forlader position P eller N og sætter gearvælgeren i position D, R eller L.

Standsning og parkering

Når vognen er standset, holdes foden på bremsepedalen, og gearvælgeren bringes i position P: gearkassen står da i frigear, og hjulene blokeres mekanisk gennem transmissionen.

Sørg for, at servoparkeringsbremsen er aktiveret.

Vedlligeholdelsesinterval

Se vedligeholdelsesdokumentet for dit køretøj, eller spørg en autoriseret forhandler, om den automatiske gearkasse kræver planlagt vedligeholdelse.

Hvis den ikke skal betjenes, er der ingen grund til at påfylde olie.

FUNKTIONSFEJL

- Hvis meddelelsen ”Tjek aut. gearkasse” vises på instrumentbrættet under kørsel, angiver dette en fejl.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted;

- Hvis meddelelsen ”Aut. gearkasse overophedning” vises på instrumentbrættet under kørsel, skal køretøjet stoppes så hurtigt som muligt, så gearkassen kan køle af, indtil meddelelsen forsvinder.

- Fejlsøgning på et køretøj med en automatisk transmission BUGSERING: Starthjælp.

Når der sættes i gang,, hvis gearvælgeren sidder fast i P, når du træder ned på bremsepedalen (f.eks. batterifejl), er det muligt at frigøre gearvælgeren manuelt for at frigøre drivhjulene. For at gøre dette skal du frigøre den nederste del af manchetten og trykke på trykknappen 9, samtidig med at du trykker på knappen 8 på gearvælgeren for at låse den op og skifte til position N.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Positionen P må kun indkobles, når køretøjet holder stille.

Af sikkerhedsgrunde, sluk aldring for tændingen førend at bilen står helt stille.

I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (f.eks. kontakt med en stander, høj fortovskant eller andre objekter på vejen) kan du beskadige bilen (f.eks. bøjning af en aksel).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.