Tilbage til listen

PUNKTERING, RESERVEHJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

I tilfælde af punktering

Afhængigt af modellen har du et sæt til oppumpning af dæk eller et reservehjul (se de næste sider).

Køretøj udstyret med en alarm for tab af dæktryk

I tilfælde af lavt dæktryk (punktering, for lidt luft i dækket osv.) tændes advarselslampen i instrumentpanelet. ALARM FOR TAB AF DÆKTRYK.

Hvis reservehjulet ikke har været anvendt i adskillige år, så husk at anmode værkstedet om at kontrollere, at det stadig er i god stand, og at det kan anvendes uden risiko.

For versioner udstyret med reservehjul, der er forskelligt fra de øvrige fire hjul:

- Sæt aldrig mere end ét reservehjul på den samme vogn.

- Udskift hurtigst muligt reservehjulet med et hjul, der er identisk med det originale.

- Under brugen, som kun bør være midlertidig, må kørselshastigheden ikke overstige den hastighed, der er angivet på mærkaten på hjulet.

- Montering af dette hjul kan ændre vognens sædvanlige opførsel. Undgå kraftig acceleration og nedbremsning, og nedsæt hastigheden i sving.

- Hvis du skal bruge snekæder, bør reservehjulet monteres på bagakslen, og dæktrykket kontrolleres.

Hvis køretøjet holder parkeret ved vejkanten, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af dit køretøj ved hjælp af en advarselstrekant eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

Reservehjul

Det udtages således:

- Åbn bagagerummet;

- Afhængigt af køretøjet løftes den flytbare bund og bagagerumsmåtten 1;

- Afhængigt af køretøjet, fjern dækslet 2 fra værktøjssættet 4 ved at skubbe det (bevægelsen C eller D);

- afskru mod uret den midterste holder 3 (placeret under donkraft alt afhængigt af køretøjsmodellen);

- tag værktøjsboksen ud 4;

- fjern reservehjulet (A eller B, afhængigt af køretøjet).

På køretøjer udstyret med reservehjul B må det punkterede hjul må ikke opbevares på reservehjulets plads B. Værktøjssættet 4 skal fastgøres ved hjælp af den centrale tilslutning 3, og det punkterede dæk skal placeres i bagagerummet.

BRUG AF DÆKOPPUMPNINGSSÆTTET OG MONTERING AF ET RESERVEHJUL