Tilbage til listen

NAVKAPSEL, HJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Afmontér med nøglen til hjulkapslerne 1 (anbragt i værktøjsboksen) ved at sætte krogen i den dertil beregnede åbning ved ventilen 2.

Den skal genmonteres i samme position i forhold til ventilen 2. Tryk krogene ind, idet du starter ved siden med ventilen A, derefter B og C, og slutter af med siden modsat ventilen D.

Efterlad aldrig værktøjet liggende frit i vognen, da der er risiko for projektion ved opbremsning. Efter brug skal værktøj fastgøres i deres holdere, som anbringes på sin plads: risiko for kvæstelser.