TRIPCOMPUTER: Generelle oplysninger

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Informationscenter AB eller C

Alt efter modellen er følgende funktioner grupperet i informationscenteret:

- Kørte kilometer.

- Kørselsparametre.

- Informationsmeddelelser.

- meddelelser om funktionsfejl (sammen med kontrollampen ©;

- advarselsmeddelelser (sammen med kontrollampen ®;

- menu til personliggørelse af modellens indstillinger MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER.

Alle disse funktioner beskrives på de følgende sider.

Køretøj udstyret med tripcomputer A

Funktionerne fordeles i zone 56 og 7. Placeringen af zonerne varierer afhængigt af den valgte type.

7-området er dedikeret til kørselshjælp og kan ikke tilpasses.

Tryk på kontakten 1 for at navigere mellem områder 5 og 6, og vælg derefter funktionerne ved gentagne gange at trykke på kontakten 2 eller 3.

Køretøj udstyret med tripcomputer B

Funktionerne fordeles i zone 56 og 7.

Tryk på kontakten 1 for at navigere mellem zonerne, og vælg funktionerne ved gentagne gange at trykke på kontakten 2 eller 3.

Køretøj udstyret med tripcomputer C

Tryk på kontakten 1 så mange gange som nødvendigt for at komme til fanen ”Bil”.

Tryk gentagne på kontakten 2 eller 3.

Valgmuligheder

(displayet afhænger af køretøjets udstyr og landet)

a) Instrumentjournal, visning af meddelelser samt meldinger om funktionsfejl;

b) Kørselsparametre:

- gennemsnitsforbrug;

- øjeblikkeligt forbrug;

- estimeret kørestrækning med resterende brændstofbeholdning;

- kørte kilometer;

- gennemsnitshastighed;

- gennemsnitligt brændstofforbrug med LPG;

- estimeret kørestrækning med resterende LPG-brændstof;

- LPG-rækkevidde;

c) Triptæller og gennemsnitshastighed;

d) nulstilling af dæktryk;

e) Indstilling af ur;

f) Kørestrækning inden næste serviceeftersyn;

- kørestrækning inden næste serviceeftersyn;

- kørestrækning til næste olieskift;

g) Estimeret kørestrækning med resterende reagensmængde.

Nulstilling af triptæller og rejseparametre (nulstillingsknap)

Med et af tripparametrene valgt i displayet skal du trykke på kontakten 4 ”OK” og holde den inde, indtil displayet nulstilles.

Automatisk nulstilling af kørselsparametrene

Ved overskridelse af en af parametrene for kapacitet sker der automatisk en nulstilling.

Tolkning af visse informationer efter nulstilling

Værdierne for gennemsnitsforbrug, maksimal kørestrækning og gennemsnitshastighed bliver mere og mere stabile og korrekte i takt med det kørte antal kilometer siden nulstillingen.

Ved de første antal kørte kilometre efter en nulstilling, kan du konstatere at strækningen forøges ved kørsel. Dette skyldes, at den holder styr på gennemsnitsforbruget, der er forbrugt siden sidste nulstilling. Det gennemsnitlige forbrug kan dog falde, når:

- Når vognen har overstået en accelerationsfase;

- Når motoren når op på sin normale driftstemperatur (efter nulstilling ved kold motor).

- Når man skifter fra bytrafik til landevejskørsel.