DISPLAY OG MÅLEINSTRUMENTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentbræt 1

Den lyser, når tændingen slås til. Tænding af visse kontrollamper, er fulgt af en meddelelse.

Afhængigt af køretøjet kan du personliggøre instrumentbrættet med indhold og forskellige farver efter eget valg.

Der henvises til udstyrets betjeningsvejledning.

Instrumentbræt A

Speedometer 2

Displayet kan variere afhængigt af det valgte udseende.

Lydsignal for overskridelse af hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet vises advarselslampen , og der lyder et bip. Dette bip lyder, så snart køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t. Denne advarselslampe forbliver tændt, så længe køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

Omdrejningstæller 3

(gradinddeling × 1 000)

Dette vises afhængigt af den valgte personlige indstilling på instrumentbrættet. Det vises muligvis ikke afhængigt af det valgte udseende.

Indikator for kørestil 4 GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL

Samlet kilometertal (kilometertæller) 5. INFORMATIONSCENTER: køreparametre

Informationscenter 6 TRIPCOMPUTER: generelle oplysninger

Estimeret kilometertal med resterende brændstofbeholdning 7

Vises efter min. 400 meters kørsel. INFORMATIONSCENTER: køreparametre.

Multimedieinformation 8

Du kan få vist oplysninger fra multimedieskærmen (kompas, telefon, navigation osv.).

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Indikator for kølervæsketemperatur 10

Ved normal brug skal indikatoren 10 være før området 9. Den kan nærme sig ved ”intensivt” brug. Der foreligger kun risiko, hvis kontrollampen, hvis kontrollampen ® tændes, fulgt af en meddelelse på instrumentbrættet og et lydsignal.

Brændstofmåler 11

Hvis niveauet er på minimum, blinker den i indikatoren integrerede kontrollampe M orange fulgt af et lydsignal. Fyld på hurtigst muligt.

Instrumentbræt B

Indikator for kølervæsketemperatur 12

Ved normal brug skal indikatoren 12 være før området 13. Den kan nærme sig ved ”intensivt” brug. Der foreligger kun risiko, hvis kontrollampen, hvis kontrollampen ® tændes, fulgt af en meddelelse på instrumentbrættet og et lydsignal.

Speedometer 14

Displayet kan variere afhængigt af det valgte udseende.

Lydsignal for overskridelse af hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet vises advarselslampen , og der lyder et bip. Dette bip lyder, så snart køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t. Denne advarselslampe forbliver tændt, så længe køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

Omdrejningstæller 15

(gradinddeling × 1 000)

Dette vises afhængigt af den valgte personlige indstilling på instrumentbrættet. Det vises muligvis ikke afhængigt af det valgte udseende.

Indikator for kørestil 16 GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL

Multimedieinformation 17

Afhængigt af køretøjet kan du få vist oplysninger på multimedieskærmen (kompas, telefon, navigation osv.).

Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.

Estimeret kilometertal med resterende brændstofbeholdning 18

Vises efter min. 400 meters kørsel. INFORMATIONSCENTER: køreparametre.

Samlet kilometertal (kilometertæller) 19. INFORMATIONSCENTER: køreparametre

Informationscenter 20 TRIPCOMPUTER: generelle oplysninger

Brændstofmåler 21

Hvis niveauet er på minimum, blinker den i indikatoren integrerede kontrollampe M orange fulgt af et lydsignal. Fyld på hurtigst muligt.

Øvre display 22

Displayet viser kørsels- og navigationsoplysninger på instrumentbrættet og multimedieskærmen.

Hvis køretøjet er forsynet hermed, åbnes displayet, når motoren startes, og det lukkes igen, når motoren slukkes.

Der henvises til multimedievejledningen for at få adgang til indstillingerne for det øvre display.

Justering af højden af oplysninger på displayet

I forhold til din kørselsposition kan du hæve eller sænke informationerne på displayet.

Indstilling af displayets lysstyrke

Du kan indstille lysstyrken (dag- eller nattilstand)

- automatisk: lysstyrken varierer afhængigt af lyset uden for køretøjet.

- manuelt: Lysstyrken skifter automatisk med tænding/slukning af lygterne.

I begge tilfælde afhænger dagtilstanden af lysstyrken udenfor.

Forsøg ikke at åbne eller lukke det øvre display manuelt.

Synligheden af oplysningerne kan påvirkes af:

- sædets position;

- en genstand placeret ovenpå displayet;

- visse polariserede solbriller;

- ekstreme klimatiske forhold (regn, sne, stærk sol osv.).

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

Hvis der er modstridende oplysninger mellem instrumentbrættet og det øvre display/multimedieskærmen, skal du følge oplysningerne på instrumentbrættet.

Funktionsfejl

I tilfælde af fejl (displayet åbnes ikke, når motoren startes, eller displayet lukkes, mens motoren kører, efter at en genstand er stødt mod displayet) skal du:

- starte/stoppe motoren

eller

- Skift indstillinger for åbning af displayet ved hjælp af multimedieskærmen.

Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Uanset om displayet er åbent eller lukket, må ingen genstand placeres ovenpå det eller i dets opbevaringsrum.

Brug ikke opløsningsmidler, rengøringsmidler eller grove klude til at rengøre displayet med.

Brug kun mikrofiberklude.

Alarm for minimum oliestand i motor

Displayet på instrumentpanelet advarer ved motorstart, hvis minimal oliestand er nået. OLIENIVEAU I MOTOR: generelt.

Den første advarsel kan du få til at forsvinde ved at trykke på kontakten 23 ”OK”.

De følgende advarsler forsvinder automatisk efter cirka 30 sekunder.

Instrumentbræt i miles

(mulighed for at skifte til km/t)

Se multimedievejledningen for at vælge enheden.

Bemærk: i begge tilfælde vil informationscenteret automatisk vende tilbage til originalvisningen efter strømsvigt.

Udfør samme handling for at vende tilbage til foregående visning.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.