Tilbage til listen

SERVOPARKERINGSBREMSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Assisteret funktion

Aktivering af parkeringsbremsen

Med standset køretøjet kan den elektroniske parkeringsbremse bruges til at immobilisere køretøjet:

- ved at trykke på motorens start/stop-knap 1;

eller

- når førerens sikkerhedssele ikke er spændt;

eller

- når førerdøren åbnes;

eller

- når der skiftes til position P.

I alle andre tilfælde, for eksempel motoren er gået i stå eller er i standby på grund af Stop and Start FUNKTIONEN STOP AND START, aktiveres servoparkeringsbremsen ikke automatisk. I så fald må den manuelle funktion anvendes.

På visse landespecifikke modeller er den assisterede bremsefunktion ikke aktiveret. Se afsnittet ”Manuel funktion”.

Trækning af servoparkeringsbremsen bekræftes af meddelelsen ”Parkeringsbremse aktiveret” og ved tænding af kontrollampen } på instrumentbrættet og kontrollampen 3 på kontakten 2.

Når motoren er standset, slukker kontrollampen 3 få minutter efter aktivering af servoparkeringsbremsen, og kontrollampen } slukker, når bilen låses.

Inden vognen forlades bør det kontrolleres, at parkeringsbremsen er effektivt aktiveret. Kontrollampen 3 på kontakten 2 og kontrollampen } på instrumentbrættet lyser for at vise, at parkeringsbremsen er trukket, men slukkes, når dørene er låst.

Assisteret funktion (fortsat)

Bemærk: I nogle situationer (elektronisk parkeringsbremsefejl, manuel frigørelse af parkeringsbremsen osv.) lyder et bip, og meddelelsen ”Aktiver parkeringsbremse” vises på instrumentpanelet for at advare dig om, at den elektroniske parkeringsbremse er frigjort.

- med motoren kørende: ved åbning af førerens dør;

- med motoren standset (f.eks. i tilfælde af motorblokering): Ved åbning af en fordør.

I dette tilfælde trækkes og derefter slippes betjeningen 2 for at trække servoparkeringsbremsen.

Assisteret frigørelse af parkeringsbremsen

Bremsen slækkes ved start af bilen, ved acceleration.

Manuel funktion

Du kan trække servoparkeringsbremsen manuelt.

Manuel aktivering af den elektroniske parkeringsbremse

Træk i betjeningen 2. Kontrollampen 3 og kontrollampen } tændes på instrumentbrættet.

Manuel frigørelse af den elektroniske parkeringsbremse

Tryk på kontakten 1 uden at trykke på pedalerne for at slå tændingen til. Tryk på bremsepedalen, og tryk derefter på kontakten 2: Indikatoren 3 på kontakten og indikatoren } på instrumentpanelet slukkes.

Punktvis stop

For at aktivere servoparkeringsbremsen manuelt (når der stoppes ved rødt eller med motoren kørende osv.): Træk og slip betjeningen 2. Bremsevirkningen ophører automatisk, når vognen startes.

Inden vognen forlades bør det kontrolleres, at parkeringsbremsen er effektivt aktiveret. Kontrollampen 3 på kontakten 2 og kontrollampen } på instrumentbrættet lyser for at vise, at parkeringsbremsen er trukket, men slukkes, når dørene er låst.

Særlige tilfælde

For parkering på hældende grund eller f.eks. med anhænger, trækkes i betjeningen 2 i nogle sekunder for at opnå den maksimale bremsning.

Ved parkering med løsnet parkeringsbremse (f.eks.ved risiko for frostvejr) foretages følgende:

- stands motoren ved at trykke på motorens start/stopknap 1;

- Aktivér ethvert gear eller positionen P: De trækkende hjul låses mekanisk af drivakslen.

- Frigør den elektroniske parkeringsbremse manuelt.

Hvis meddelelsen ”Elektrisk fejl FARE” eller ”Kontrollér batteri” vises, aktiveres servoparkeringsbremsen manuelt ved at trække i kontakten, 2 eller positionen P aktiveres, før motoren stoppes.

Risiko for bevægelse af køretøjet.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Hvis der ikke forekommer noget visuelt signal eller lydsignal, angiver dette en fejl ved instrumentbrættet. Dette betyder, at du bør standse øjeblikkeligt, så snart færdslen tillader det. Sørg for at parkere vognen et sikkert sted, og kontakt et autoriseret værksted.

Når førerens dør er åben eller forkert lukket, og motoren kører, deaktiveres automatisk slækning af bremsen af sikkerhedshensyn (dette udelukker, at bilen kører selv uden fører). Meddelelsen ”Slip parkerings-bremsen manuelt” vises på instrumentbrættet, når føreren trykker på speederen.

Forlad aldrig køretøjet uden at skifte til positionen P og slukke motoren. Når køretøjet holder stille med motoren kørende og i gear, kan køretøjet nemlig sætte sig i bevægelse.

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Unormal funktion

- I tilfælde af fejl tændes kontrollampen © på instrumentbrættet fulgt af meddelelsen ”Tjek parkeringsbremse” og i visse tilfælde kontrollampen }.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

- I tilfælde af fejl i servoparkeringsbremsen tændes kontrollampen ® fulgt af meddelelsen ”Bremsesystem fejl”, et lydsignal og i nogle tilfælde af kontrollampen }.

Vognen bør derfor standses øjeblikkeligt, afhængigt af færdselsforholdene.

Det er derfor vigtigt at immobilisere køretøjet ved at skifte til position P. Hvis hældningen er udpræget, bør der anbringes klodser ved hjulene.