Tilbage til listen

AUTOMATGEAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Skema A for position af gearvælgeren 3

1: hvileposition for personen, der vælger

2: knap P : parkering

R: bakkørsel

N: neutral

D: automatisk modus

+: Manuelt skifte til højere gear

-: Manuelt skift til lavere gear

Skema B på instrumentbrættet

- Det valgte gear er angivet i et område 5;

- De tilgængelige funktioner vises med den farve for atmosfæren, som føreren har valgt;

- De ikke-tilgængelige funktioner er skraveret på nær positionen P 4, der forsvinder fra skemaet ved en hastighed højere end cirka 3 km/t.

Sådan aktiveres stillingen P (knappen 2)

Med vognen standset og motoren kørende eller tændingen tilsluttet, trykkes på knappen 2 for at sætte i position P. Kontrollampen på knappen 2 lyser orange, når gearet er sat i positionen Parkering.

Sådan forlades position P

Når køretøjet står stille med motoren kørende skal du træde på bremsepedalen og flytte vælgeren til den ønskede position R, N eller D.

Hvis bremsepedalen ikke er helt nedtrådt, vises meddelelsen ”Træd på bremsen” på instrumentbrættet, samtidig med at kontrollampen lyser på instrumentbrættet.

Når positionen R eller D er frigjort, vises N på instrumentbrættet, og kontrollampen for knappen 2 slukkes.

Bemærk

- Hvis føreren åbner døren for at forlade køretøjet, og position P ikke er indkoblet, lyder et bip, og meddelelsen ”P ikke indkoblet” vises på instrumentbrættet.

- Advarselslampen vises, hver gang det er nødvendigt at træde bremsepedalen ned for at ændre automatgearets position.

For at sætte i frigear

Når køretøjet holder stille med motoren kørende, skal du træde på bremsepedalen og flytte vælgeren 3 mod venstre:

- fasthold den i cirka 1 sekund i denne position, indtil visning af N med hvidt på instrumentbrættet, og slip den derefter;

eller

- slip den omgående.

Bemærk: Når det valgte gear er R eller D, er det ikke nødvendigt at træde på bremsepedalen for at skifte til positionen N.

Kontrollér, at kontrollampen P på instrumentbrættet og kontrollampen integreret i knappen 2 er aktiveret, før du forlader køretøjet.

Risiko for bevægelse af køretøjet.

Hvis meddelelsen ”Tjek aut. gearkasse”, ”Fejl ved position P BVA” eller ”Elektrisk fejl FARE” vises, eller i tilfælde af batterisvigt, skal du standse køretøjet ved hjælp af servoparkeringsbremsen.

Kørsel med automatisk gearskifte

Når køretøjet står stille med motoren kørende i position P, N eller R, skal du træde på bremsepedalen og flytte vælgeren mod venstre og derefter bagud for til sidst at slippe den.

Hvis en af betingelserne ikke er opfyldt, blinker D i cirka 5 sekunder, og meddelelsen ”Træd på bremsen” vises på instrumentbrættet i cirka 15 sekunder.

Under de fleste kørselsforhold er det herefter ikke nødvendigt at røre gearvælgeren. Gearskiftet sker af sig selv i det rette øjeblik ved et passende motoromdrejningstal, idet den automatiske transmission tager hensyn til køretøjets belastning, vejbanens tilstand og den valgte køremåde.

Bemærk: Med motoren kørende og med en fart på mellem 0 og 8 km/t og position N eller R tilkoblet, skal du trykke på bremsepedalen for at aktivere position D. Dette er nyttigt ved parkeringsmanøvrer, hvor der er behov for flere trin fremad, derefter forskellige trin bagud.

Kør økonomisk

Lad altid gearvælgeren stå i position D på landevej; med speederpedalen let nedtrådt skifter gearene automatisk til et lavere motoromdrejningstal.

Acceleration og overhalinger

Træd speederpedalen hurtigt helt i bund (ud over det stramme punkt).

Det er også muligt at skifte til lavere gear for at overhale ved skubbe vælgeren til position -.

For at sætte i bakgear

Når køretøjet står stille med motoren kørende og i position P, N eller D, skal du træde på bremsepedalen og flytte vælgeren mod venstre og derefter fremad for til sidst at slippe den.

Baklygterne tændes, så snart bakgearet bringes i indgreb.

Hvis bremsepedalen ikke er trådt ned, lyder der et bip, positionen R blinker i cirka 5 sekunder i skemaet, der vises på instrumentbrættet, og meddelelsen ”Træd på bremsen” vises i cirka 15 sekunder.

Bemærk: Med motoren kørende og med en fart på mellem 0 og 8 km/t og position N eller D aktiveret er det ikke nødvendigt at træde på bremsepedalen for at aktivere position R. Dette er nyttigt ved parkeringsmanøvrer, hvor der er behov for flere trin fremad, derefter forskellige trin bagud.

Kørsel med manuel betjening

Kørsel med midlertidig manuel betjening

Den midlertidige manuelle betjening kan kun vælges, når den automatiske funktion D er valgt på forhånd, og køretøjets hastighed er mere end cirka 10 km/t.

Når D er valgt, skal du flytte vælgeren 3:

- bagud +, for at skifte til et højere gear;

- fremad -, for at skifte til et lavere gear.

Det valgte gear vises til højre for D på instrumentbrættet.

Særlige tilfælde

Under visse kørselsforhold (f.eks. beskyttelse af motoren, aktivering af det dynamiske stabilitetssystem: ESC...) automatikken kan selv vælge gear.

Det anmodede gear fastholdes i et stykke tid, der er bestemt af automatikken i forhold til skråningen og førerens kørselsstil.

Automatikken overtager, når tiden er udløbet og kan udløse gearskifte automatisk.

For at undgå ”forkerte manøvrer” kan automatikken nægte at gearskifte: i dette tilfælde vil visningen af valgt gear + eller - blinke i nogle sekunder for at advare om dette, fulgt af et lydsignal.

Kørsel med permanent manuel betjening

Permanent manuel betjening kan ikke vælges, når den automatiske funktion D er valgt på forhånd, og når køretøjets hastighed er højere end cirka 10 km/t.

Når D er valgt, skal du flytte og holde vælgeren 3 i cirka 1 sekund:

- bagud + for at skifte til et højere gear;

- fremad - for at skifte til et lavere gear.

Det valgte gear vises først til højre for D på instrumentbrættet, derefter vises M og det valgte gear under +, når permanent manuel betjening er aktiveret.

For at forlade permanent manuel betjening og vende tilbage til automatisk betjening skal du flytte vælgeren mod D.

Andre anmodninger om gearskifte P eller R eller N medfører, at den permanente manuelle betjening forlades.

Særlige tilfælde

Under visse kørselsforhold (f.eks. beskyttelse af motoren) kan gearskifte udføres automatisk, hvis der er risiko for for højt eller for lavt motoromdrejningstal. Permanent manuel betjening forbliver dog aktiv. Gearkassen kan på samme måde forhindre, at du foretager et gearskifte, så du undgår at foretage gearskifter, der kan beskadige gearkassen og andet. I dette tilfælde vil angivelsen af det ønskede gear + eller - blinke i nogle sekunder for at oplyse dig herom.

Standsning - Parkering

Der skiftes automatisk til position P, og hvis den elektroniske parkeringsbremse er monteret, anvendes den, når:

- motoren stoppes;

- sikkerhedsselen spændes op;

- førerdøren åbnes, og køretøjet er standset.

P vises på instrumentbrættet, og kontrollampen for knappen P er tændt.

Særlige tilfælde

Positionen P er valgt automatisk ved motorstop, derfor er det nogle gange nødvendigt at sætte køretøjet i position N, når det holder i en vaskehal for eksempel.

Positionen N kan anvendes, før førerdøren åbnes og maksimalt cirka 25 sekunder efter motorstop.

Når tiden er gået, eller når førerdøren er åbnet, er det nødvendigt at stille kontakten tilbage for at forlade positionen P.

Med motoren kørende og automatgearet i position D, R, N eller M og uden foden på bremsepedalen vises meddelelserne ”P ikke indkoblet” og ”Skift til position P” på instrumentbrættet, når førerdøren åbnes.

Med motoren stoppet og automatgearet i position N (frigear) vises meddelelsen "P ikke indkoblet" på instrumentbrættet.

I tilfælde af tab af oplysninger på instrumentbrættet skal du stoppe køretøjet ved at aktivere servoparkeringsbremsen eller via knappen P.

Forlad aldrig køretøjet med motoren kørende uden at have sat det i positionen Parkering P.

Særlig funktion med relation til funktionen Stop and Start: Hvis føreren planlægger at tage selen af, før motoren skifter til standby på grund af funktionen Stop and Start, skal du sikre dig, at gearet er i stillingen P. Advarselslampen P lyser på instrumentbrættet for at bekræfte dette. Risiko for bevægelse af køretøjet.

Særlige kørselsforhold

- Hvis vejens stigninger og sving ikke gør det muligt at køre med automatisk gearskifte (ved f.eks. bjergkørsel), tilrådes det at anvende midlertidig eller permanent manuel betjening.

Herved undgås hyppige automatiske skift under kørsel på stigninger, og der opnås motorbremsning i tilfælde af længerevarende kørsel ned ad bakke.

- For at forhindre at motoren går i stå i meget koldt vejr, skal du vente nogle øjeblikke, før du forlader position P eller N og sætter gearstangen i position D eller R.

I meget koldt vejr kan systemet spærre for gearskifte i manuel betjening, indtil gearkassen har opnået den rette temperatur.

Vedlligeholdelsesinterval

Se vedligeholdelsesdokumentet for dit køretøj, eller spørg en autoriseret forhandler, om den automatiske gearkasse kræver planlagt vedligeholdelse.

Hvis den ikke skal betjenes, er der ingen grund til at påfylde olie.

Funktionsfejl

- Hvis meddelelsen ”Tjek aut. gearkasse”vises på instrumentbrættet under kørsel, angiver det en fejl.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

- Hvis meddelelsen ”Aut. gearkasse overophedning” vises på instrumentbrættet under kørsel, skal du stoppe og lade gearkassen køle ned.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

- Starthjælp til et køretøj med automatgear BUGSERING: starthjælp.

I tilfælde af stød på vognens underramme ved manøvrering (eks. kontakt med en stander, en høj fortovskant eller andre genstande i bebyggede områder) kan du beskadige bilen (eks. deformering af en aksel).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.