Tilbage til listen

ALARM FOR OVERSKRIDELSE AF HASTIGHED

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Alarm for overskridelse af hastighed med signaleringsskilte, der informerer føreren om overskridelse af hastighedsbegrænsning på en del af den rute, der køres på.

Funktionsprincip

Systemet registrerer skiltene med hastighedsbegrænsning i siden af vejen og viser hastighedsbegrænsningen.

Det bruger primært oplysningerne fra kameraet 1, der sidder på forruden bag bakspejlet.

Bemærk: Sørg for, at forruden ikke er dækket til (snavs, frost, sne osv.).

Systemet bruger ligeledes oplysninger fra andre systemer i køretøjet (navigationsGPS osv.)

Når hastighedsbegrænseren er aktiv, kan du tilpasse den programmerede begrænsning til hastigheden, som systemet viser.

I tilfælde af overskridelse af hastighedsgrænsen ændres visningen af skiltet (angivelsen bliver rød, eller cirklen om skiltet blinker) for at informere dig herom.

Særlige situationer

- Når køretøjet befinder sig i et land, hvor hastighedsenhederne er forskellige fra køretøjets, viser systemet skiltet med hastighedsbegrænsning i landets enhed, såvel som konvertering af hastighedgrænsen på instrumentbrættet.

- I lande, hvor hastigheden begrænses i tilfælde af regnvejr på visse typer veje, kan systemet ændre hastighedsgrænsen efter flere sekunders visken af forruden.

- Systemet tager ikke højde for exceptionelle begrænsninger som for eksempel dage med meget forurening.

For køretøjer, der udstyret hermed, gentages visse oplysninger på det øvre display.

Aktivering/deaktivering af systemet

På multifunktionsskærmen 2 skal du vælge menuen ”Køretøj” efterfulgt af ”Kørehjælp”, ”Indstillinger for hastighedsalarm”, ”Hastighedsadvarsel” og derefter vælge ”ON” eller ”OFF”.

Du kan få direkte adgang til menuen ”Kørehjælp” via tasten 3 .

Med funktionen aktiveret og afhængigt af den lokale lovgivning kan du aktivere ”områder for forhøjet beredskab”. Systemet advarer dig om afstanden til dette område, så længe du kører i dette område.

Ændring af den begrænsede hastighed

Hvis den programmerede hastighedsbegrænsning er forskellig fra den registrerede hastighedsbegrænsning, skal du udføre et langt tryk på kontakten 4 :

- side a (+) for at øge den programmerede hastighed indtil den registrerede hastighed;

- side b (-) for at mindske den programmerede hastighed indtil den registrerede hastighed.

Funktionsfejl

Systemet kan ikke registrere hastighedsbegrænsningen, hvis:

- forruden er snavset;

- kameraet bliver blændet af solen;

- sigtbarheden er utilstrækkelig (nat, tåge osv.);

- skiltene er ulæselige (sne osv.) eller dækket til (af et andet køretøj eller af træer);

- oplysningerne fra navigationssystemet ikke er opdateret.

Dette system er en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter imidlertid under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Føreren skal altid tilpasse sin hastighed til trafikforholdene uafhængigt af systemets angivelser.

Systemet gør det muligt at registrere skilte med hastighedsbegrænsning og registrerer ikke andre trafikskilte.

Føreren må ikke se bort fra skilte, som ikke registreres af systemet, og skal først og fremmest overholde trafikskiltene og trafikreglerne.

Ved lav sigtbarhed (tåge, sne, rim osv.) kan systemet muligvis ikke angive en korrekt begrænsning overfor føreren.

Føreren skal altid tilpasse sin hastighed til trafikken uafhængigt af systemets angivelser.

ADVARSEL OM FOR HØJ HASTIGHED