Tilbage til listen

AUTOMATGEAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Skema A for position af gearvælgeren 3

1: hvileposition for personen, der vælger

2: knap P : parkering

R: bakkørsel

N: neutral (frigear, parkering)

D: automatisk modus

+: Manuelt skifte til højere gear

-: Manuelt skift til lavere gear

Skema B på instrumentbrættet

- Det valgte gear er angivet i et område 5;

- De tilgængelige funktioner vises med den farve for atmosfæren, som føreren har valgt;

- De ikke-tilgængelige funktioner er skraveret på nær positionen P 4, der forsvinder fra skemaet ved en hastighed højere end cirka 3 km/t.

Kontrollér, at kontrollampen P på instrumentbrættet og kontrollampen integreret i knappen 2 er aktiveret, før du forlader køretøjet.

Risiko for bevægelse af køretøjet.

Sådan aktiveres stillingen P (knappen 2)

Med vognen standset og motoren kørende eller tændingen tilsluttet, trykkes på knappen 2 for at sætte i position P. Kontrollampen på knappen 2 lyser orange, når gearet er sat i positionen Parkering.

Sådan deaktiveres stillingen P (knappen 2)

Når køretøjet står stille med motoren kørende skal du træde på bremsepedalen og flytte vælgeren til den ønskede position R, N eller D.

Hvis bremsepedalen ikke er trådt ned, vises meddelelsen ”Træd på bremsen” på instrumentbrættet, samtidig med at kontrollampen lyser på instrumentbrættet.

Når positionen R eller D er frigjort, vises N på instrumentbrættet, og kontrollampen for knappen 2 slukkes.

Bemærk

- Når føreren åbner sin dør for at forlade køretøjet, når positionen P er frigjort, lyder et signal, og meddelelsen ”P ikke ilagt” vises på instrumentbrættet.

- Advarselslampen vises, hver gang det er nødvendigt at træde bremsepedalen ned for at ændre automatgearets position.

For at sætte i frigear

Når køretøjet holder stille med motoren kørende, skal du træde på bremsepedalen og flytte vælgeren 3 mod venstre:

- fasthold den i cirka 1 sekund i denne position, indtil visning af N med hvidt på instrumentbrættet, og slip den derefter;

eller

- slip den omgående.

Bemærk: Når det valgte gear er R eller D, er det ikke nødvendigt at træde på bremsepedalen for at skifte til positionen N.

Hvis meddelelsen ”Tjek aut. gearkasse”, ”Fejl ved position P BVA” eller ”Elektrisk fejl FARE” eller i tilfælde af batterisvigt, skal du standse køretøjet ved hjælp af servoparkeringsbremsen.

Kørsel med automatisk gearskifte

Når køretøjet står stille med motoren kørende i position P, N eller R, skal du træde på bremsepedalen og flytte vælgeren mod venstre og derefter bagud for til sidst at slippe den.

Hvis en af betingelserne ikke er opfyldt, blinker D i cirka 5 sekunder, og meddelelsen ”Træd på bremsen” vises på instrumentbrættet i cirka 15 sekunder.

Under de fleste kørselsforhold er det herefter ikke nødvendigt at røre gearvælgeren. Gearskiftet sker af sig selv i det rette øjeblik ved et passende motoromdrejningstal, idet den automatiske transmission tager hensyn til køretøjets belastning, vejbanens tilstand og den valgte køremåde.

Bemærk: Med motoren kørende og med en fart mellem 0 og 10 km/t i position N eller R er det ikke nødvendigt at træde på bremsepedalen for at skifte til position D. Dette er nyttigt ved parkeringsmanøvrer, hvor der er behov for flere trin fremad, derefter forskellige trin bagud.

Kør økonomisk

Lad altid gearvælgeren stå i position D på landevej; med speederpedalen let nedtrådt skifter gearene automatisk til et lavere motoromdrejningstal.

Acceleration og overhalinger

Træd speederpedalen hurtigt helt i bund (ud over det stramme punkt).

Det er også muligt at gå trinvis ned i gear med henblik på en overskridelse ved skubbe vælgeren mod positionen ”-”.

For at sætte i bakgear

Når køretøjet står stille med motoren kørende og i position P, N eller D, skal du træde på bremsepedalen og flytte vælgeren mod venstre og derefter fremad for til sidst at slippe den.

Hvis bremsepedalen ikke er trådt ned, lyder der et signal, positionen R blinker i cirka 5 sekunder i skemaet, der vises på instrumentbrættet, og en meddelelse ”Træd på bremsen” vises i cirka 15 sekunder.

Bemærk: Med motoren kørende og med en fart mellem 0 og 10 km/t i position N eller D er det ikke nødvendigt at træde på bremsepedalen for at skifte til position R. Dette er nyttigt ved parkeringsmanøvrer, hvor der er behov for flere trin fremad, derefter forskellige trin bagud.

Kørsel med manuel betjening

Kørsel med midlertidig manuel betjening

Den midlertidige manuelle betjening kan kun vælges, når den automatiske funktion D er valgt på forhånd, og køretøjets hastighed er mere end cirka 10 km/t.

Når D er valgt, skal du flytte vælgeren 3:

- bagud +, for at skifte til et højere gear;

- fremad -, for at skifte til et lavere gear.

Det valgte gear vises til højre for D på instrumentbrættet.

Særlige tilfælde

Under visse kørselsforhold (f.eks. beskyttelse af motoren, aktivering af det dynamiske stabilitetssystem: ESC...) automatikken kan selv vælge gear.

Det anmodede gear fastholdes i et stykke tid, der er bestemt af automatikken i forhold til skråningen og førerens kørselsstil.

Automatikken overtager, når tiden er udløbet og kan udløse gearskifte automatisk.

For at undgå ”forkerte manøvrer” kan automatikken nægte at gearskifte: i dette tilfælde vil visningen af valgt gear + eller - blinke i nogle sekunder for at advare om dette, fulgt af et lydsignal.

Kørsel med permanent manuel betjening

Permanent manuel betjening kan ikke vælges, når den automatiske funktion D er valgt på forhånd, og når køretøjets hastighed er højere end cirka 10 km/t.

Når D er valgt, skal du flytte og holde vælgeren 3 i cirka 1 sekund:

- bagud + for at skifte til et højere gear;

- fremad - for at skifte til et lavere gear.

Særlig funktion med relation til funktionen Stop and Start: Hvis føreren planlægger at tage selen af, før motoren skifter til standby på grund af funktionen Stop and Start, skal du sikre dig, at gearet er i stillingen P. Advarselslampen P lyser på instrumentbrættet for at bekræfte dette. Risiko for bevægelse af køretøjet.

Det valgte gear vises først til højre for D på instrumentbrættet, derefter vises M og det valgte gear under +, når permanent manuel betjening er aktiveret.

For at forlade permanent manuel betjening og vende tilbage til automatisk betjening skal du flytte vælgeren mod D.

Andre anmodninger om gearskifte P eller R eller N medfører, at den permanente manuelle betjening forlades.

Særlige tilfælde

Under visse kørselsforhold (f.eks. beskyttelse af motoren) kan gearskifte udføres automatisk, hvis der er risiko for for højt eller for lavt motoromdrejningstal. Permanent manuel betjening forbliver dog aktiv. Gearkassen kan på samme måde forhindre, at du foretager et gearskifte, så du undgår at foretage gearskifter, der kan beskadige gearkassen og andet. I dette tilfælde vil angivelsen af det ønskede gear + eller - blinke i nogle sekunder for at oplyse dig herom.

Standsning - Parkering

Når motoren stoppes ved tryk på stopknappen, sættes køretøjet automatisk i positionen P, og servoparkeringsbremsen aktiveres for de køretøjer, der er udstyret hermed. P vises på instrumentbrættet, og kontrollampen i knappen P lyser.

Særlige tilfælde

Positionen P er valgt automatisk ved motorstop, derfor er det nogle gange nødvendigt at sætte køretøjet i position N, når det holder i en vaskehal for eksempel.

Positionen N kan anvendes, før førerdøren åbnes og maksimalt cirka 25 sekunder efter motorstop.

Når tiden er gået, eller når førerdøren er åbnet, er det nødvendigt at stille kontakten tilbage for at forlade positionen P.

Med motoren kørende og automatgear i position D, R, N eller M og uden at have foden på bremsepedalen vises meddelelserne ”P ikke ilagt” og ”Vælg position P” på instrumentbrættet, når førerens dør åbnes.

Med motoren stoppet og automatgearet i position N (frigear) vises meddelelsen ”P ikke ilagt” på instrumentbrættet.

I tilfælde af tab af oplysninger på instrumentbrættet skal du stoppe køretøjet ved at aktivere servoparkeringsbremsen eller via knappen P.

Forlad aldrig køretøjet med motoren kørende uden at have sat det i positionen Parkering P.

Særlige kørselsforhold

- Hvis vejens stigninger og sving ikke gør det muligt at køre med automatisk gearskifte (ved f.eks. bjergkørsel), tilrådes det at anvende midlertidig eller permanent manuel betjening.

Herved undgås hyppige automatiske skift under kørsel på stigninger, og der opnås motorbremsning i tilfælde af længerevarende kørsel ned ad bakke.

- For at forhindre at motoren går i stå i meget koldt vejr, skal du vente nogle øjeblikke, før du forlader position P eller N og sætter gearstangen i position D eller R.

Vedlligeholdelsesinterval

Se vedligeholdelsesdokumentet for dit køretøj, eller spørg en autoriseret forhandler, om den automatiske gearkasse kræver planlagt vedligeholdelse.

Hvis den ikke skal betjenes, er der ingen grund til at påfylde olie.

Funktionsfejl

- Hvis meddelelsen ”Tjek aut. gearkasse” vises på instrumentbrættet under kørsel, angiver dette en fejl i transmissionen.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

- Hvis meddelelsen ”Aut. gearkasse overophedning” vises på instrumentbrættet under kørsel, skal du stoppe og lade gearkassen køle ned.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

- Med hensyn tilbugsering af et køretøj med automatisk gearkasse henvises der til afsnittet "Bugsering" i kapitel 5.

I meget koldt vejr kan systemet spærre for gearskifte i manuel betjening, indtil gearkassen har opnået den rette temperatur.

I tilfælde af stød på vognens underramme ved manøvrering (eks. kontakt med en stander, en høj fortovskant eller andre genstande i bebyggede områder) kan du beskadige bilen (eks. deformering af en aksel).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.