Tilbage til listen

AUTOMATISK BAGKLAP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Når køretøjet er udstyret med automatisk bagklap, låses og oplåses bagklappen samtidig med dørene.

Der findes følgende tilstande for at håndtere bagklappen:

- via RENAULT-kortet, når det bruges som fjernbetjening;

- via betjeningerne på bagklappen;

- via betjeningen på førerpladsen;

- afhængigt af køretøjet, der bruger den håndfri funktion.

Ved åbning/lukning af bagklappen skal du sørge for, at intet generer den pågældende handling.

Betingelser for brug

- Stop køretøjet.

- I tilfælde af frost/sne, der kan hæmme åbning af bagklappen, skal du fjerne frost/sne fra bagklappen.

- Hvis der ikke er strøm på batteriet, eller hvis det skal udskiftes, skal bagklappen være lukket (manuelt om nødvendigt) for at gendanne automatikken i bagklappen.

Når bagklappen åbnes/lukkes, skal du sørge for, at ingen er i nærheden af de bevægelige dele.

Risiko for kvæstelser.

Åbning/Lukning

Åbning eller lukning af den automatiske bagklap via tryk på betjeningen på førerpladsen eller via kortet følges af tre lydsignaler, umiddelbart før bagklappen begynder at bevæge sig.

For at undgå at beskadige systemet skal du ikke manuelt forsøge at åbne eller lukke bagklappen, når den er i bevægelse.

Via Renault-kortet som fjernbetjening

Med tændingen afbrudt skal du udføre et langt tryk på kontakten 1 på RENAULT-kortet.

Af sikkerhedshensyn bør åbning og lukning kun ske, hvis vognen er standset.

Risiko for kvæstelser.

Deaktiver den håndfri funktion, før du:

- Køre bilen i vaskehal;

- vask bilen i hånden;

- håndterer reservehjulet eller anhængertrækket;

- ...

Risiko for utilsigtet åbning af bagklappen, hvilket kan medføre kvæstelser.

Via den udvendige betjening af bagklappen

Tryk på knappen 2.

Via den indvendige betjening til lukning af bagklappen

Tryk på knappen 3.

Via betjeningen på førerpladsen

Udfør et langt tryk på kontakten 4.

Via den ”håndfri” funktion

Den håndfri funktion giver adgang til bagagerummet, når du har hænderne fuld. Sørg for, at RENAULT-kortet er ca. 1 m væk i midterområdet på bagkofangeren på køretøjet (området B). Med tændingen slukket skal du stå ca. 45 cm fra vognens bagkofanger og føre foden frem og tilbage i området A.

Føleren registrerer, at din fod nærmer sig og bevæger sig væk, hvilket udløser åbning eller lukning af bagklappen.

Hold ikke foden oppe. Udfør bevægelsen uden at standse og uden at røre ved bagkofangeren.

Bemærk! Med bagklappen åben, og når der er registreret en ordre om lukning, venter den cirka tre sekunder, før lukning påbegyndes (der lyder et signal hvert sekund).

Aktivering/deaktivering af den ”håndfri” funktion

På multifunktionsskærmen skal du vælge menuen ”Køretøj”, ”Brugerindstillinger” og derefter ”åben/luk med håndfri”. Vælg ”ON" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Særlig brug af den ”håndfri” funktion

- Den ”håndfri” funktion er ikke tilgængelig efter flere dags inaktivitet eller efter cirka 15 minutter, hvis køretøjet er låst op. For at genaktivere den skal du bruge knappen til oplåsning af RENAULT-kortet

- Den ”håndfri” funktion er kun tilgængelig, hvis køretøjet holder stille, og motoren er standset (og ikke på standby med funktionen ”Stop and Start”).

- Den ”håndfri” funktion fungerer muligvis ikke, hvis køretøjet er udstyret med et anhængertræk eller er i et område med kraftig elektromagnetisk stråling.

Standsning af manøvre for bagklap

Du kan til enhver tid stoppe den automatiske bagklaps bevægelse ved et kort tryk på en af betjeningerne. Afhængigt af åbningspositionen kan bagklappen dog fortsat åbnes manuelt.

Hvis bagklappen er standset på mellemtrinnet, bevæges den i den modsatte retning end da, du stoppede den, når du trykker på den næste gang.

Manuel funktion

Når du har stoppet bagklappen, kan du håndtere den manuelt.

Du kan til enhver tid genoptage automatisk manøvrering ved at trykke på en af betjeningerne.

Registrering af forhindringer

Når ruden i bagklappen støder på en forhindring (en genstand eller en person), når den er i bevægelse, standser den. Afhængigt af åbningspositionen kan bagklappen dog fortsat åbnes manuelt.

Tryk på kontakt for åbning/lukning af bagklappen for at genoptage bagklappens bevægelse i oprindelig retning.

Registreringen af forhindringer fungerer som en hjælp til at åbne og lukke bagklappen. Den frigør på ingen måde chaufføren for årvågenhed eller ansvar.

Begræsning af bagklappens åbningsvinkel

Du kan indstille den maksimale åbningshøjde for bagklappen. Den stopper automatisk i den valgte position:

- åbn bagklappen indtil en mellemposition;

- juster bagklappen manuelt indtil den ønskede position;

- Tryk i mere end 3 sekunder på kontakten 3 på den automatiske bagklap for at gemme positionen.

Der lyder to signaler for at informere dig om, at positionen er gemt.

Generelle forholdsregler

- Før bagklappen åbnes eller lukkes, skal du sørge for, at der er nok plads til bagklappen. Hvis der ikke er det, skal bagklappens bevægelse stoppes med den udvendige betjening af bagklappen, og bagklappen skal holdes fast med hånden (bagklappen vil muligvis fortsat åbne manuelt).

- Hvis bagklappen er i bevægelse, og motoren startes, stoppes bevægelsen nogle sekunder og bliver derefter genoptaget.

- Begræns gentagne manuelle stop under den automatiske bevægelse af bagklappen (risiko for beskadigelse af bagklapsystemet).

- Det ”håndfri” system kan påvirkes, hvis en af de følere, der er integreret i bagkofangeren, er tildækket (af snavs, mudder, sne, salt osv.). Rengør følerne. Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Funktionsfejl

Hvis du aktiverer den automatiske bagklap uafbrudt i cirka et minut (flere åbninger og lukninger), blokerer den for at undgå overophedning, og funktionen vender tilbage til normal tilstand efter cirka et minut.

Den automatiske bagklap fungerer ikke, hvis batteriet mangler strøm. I dette tilfælde skal du starte motoren for at få den automatiske bagklap til at fungere.

I meget koldt vejr fungerer automatisk åbning og lukning ikke, hvis bagklappens hængsler er fastfrosset.

Bemærk: I meget koldt vejr fungerer automatisk åbning måske ikke, hvis bagklappens samlinger er fastfrosset.

Fastgørelsen af enhver bæreanordning (cykelholder, bagageboks osv.), der hviler på bagklappen, er forbudt. For at installere en bæreanordning på dit køretøj skal du kontakte en godkendt forhandler.

Chaufførerens ansvar under parkering eller standsning af køretøjet

Efterlad aldrig et barn, en voksen, der er afhængig af andres hjælp. eller et kæledyr i køretøjet eller ved bagklappen, heller ikke blot for et kort øjeblik.

De kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren og derved aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk, den automatiske bagklap eller låsning af dørene.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

ELDREVEN BAGKLAP

HÅNDFRI BAGKLAPFUNKTION