Tilbage til listen

AUTOMATISK KLIMAANLÆG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Betjeningspanel

Tryk i området 14 for at få adgang til betjeningerne på multifunktionsskærmen 1. Om køretøjet har de betjeninger, som er beskrevet herefter, afhænger af modellen.

2 og 7 Indstilling af den foreskrevne temperatur i venstre og højre side.

3 Afrimning/afdugning af bagruden og, alt afhængig af modellen, sidespejlene.

489 og 10 Automatiske tilstande.

5 Luftrecirkulation.

6 Funktionen ”klart udsyn”.

11 og 18 Ventilationshastighed.

12 Luftfordeling i kabinen.

13 Visning af temperaturen i venstre og højre side

14 Visningsområde for indstillinger af varmeog airconditionsystem.

15 Funktionen ”DUAL”.

16 Funktionen ”Automatisk recirkulation”.

17 Aircondition.

19 Standsning af systemet.

Automatisk funktion

Den automatiske styring af airconditionanlægget er et system, som (med undtagelse af ekstreme tilfælde) sikrer det bedste indeklima og et godt udsyn, samt den bedste brændstoføkonomi. Systemet påvirker luftcirkulationens hastighed, luftfordelingen, luftrecirkulationen, igangsætning eller standsning af klimaanlægget og lufttemperaturen.

Denne funktion indeholder tre valgbare programmer:

NORMAL : Optimering af opnået komfortniveau valgt i forhold til de udendørs forhold. Tryk på knappen 4 eller tasten 9.

SOFT: når op på det ønskede komfortniveau på en mere rolig og støjsvag måde. Tryk på knappen 8.

FAST: øger luftstrømmen i kabinen. Denne indstilling anbefales især til at optimere komforten på bagsædet. Tryk på knappen 10.

Visse taster har en kontrollampe, som angiver funktionens tilstand.

Ændring af ventilatorens hastighed

Ved automatisk styring reguleres ventilatorens hastighed automatisk for derved at opnå og sikre det bedste indeklima.

Du kan stadig justere blæserhastigheden ved at trykke på knapperne 11 eller 18 eller ved at flytte fingeren til zonen A.

Indstilling af temperaturen

Der findes to typer indstillinger:

- ensartet indstilling af kabinen;

- indstilling med funktionen DUAL for at indstille venstre og højre side individuelt.

Ensartet indstilling af kabinen

Tryk på kontakten 7.

Indstilling med funktionen DUAL

Tryk på tasten 15 at aktivere den. Tryk på kontakten 7 for at indstille venstre side og kontakten 2 for højre side.

Bemærk: Konfigurationen af varme- og airconditionsystemet afhænger af den valgte tilstand i menuen ”Multi-Sense” (se i afsnittet ”Multi-Sense” i kapitel 3).

De værdier, der vises på displayet, er udtryk for det ønskede temperaturniveau.

Ved start af vognen hjælper det ingen ting at øge eller sænke den viste værdi for hurtigere at opnå et behageligt niveau i vognen. Systemet gør altid sit bedste for at udligne fald og stigning i temperaturen (blæseren starter ikke straks ved maksimal hastighed: den stiger efterhånden), men det kan tage fra et par sekunder til flere minutter.

Generelt bør ventilationsspjældene altid være åbne uanset temperaturforholdene, med mindre der opstår gener herved.

Funktionen ”klart udsyn”

Denne funktion giver mulighed for en hurtig afrimning og afdugning af forruden og bagruden, sideruderne foran og de udvendige sidespejle (afhængig af model). Den igangsætter automatisk airconditionanlægget og afrimning af bagruden samt, afhængigt af køretøjet, elektrisk afrimning af forrruden.

Tryk på knappen 6, og den indbyggede kontrollampe tændes.

For at stoppe afrimningsfunktionen for bagruden skal du trykke på 3, og den integrerede kontrollampe slukkes.

Sådan justerer du blæserhastigheden: Tryk på knapperne 11 eller 18, eller flyt din finger til zonen A.

For at forlade indstillingen kan der trykkes på en af disse knapper:

- på tasten 4;

- igen på knappen 6;

- på en af tasterne 89 eller 10.

Start eller stop af airconditionanlægget

Ved automatisk styring startes og stoppes anlægget automatisk, alt efter den omgivende temperatur.

Tryk på tasten 17 for at:

- aktivere aircondition (en kontrollampe i området 14 tænder).

- deaktivere aircondition (kontrollampen i området 14 slukkes)

Standsning af systemet

Tryk på tasten 19 for at aktivere eller deaktivere systemet (kontrollampen for funktion af tasten 19 informerer dig om systemets tilstand).

Afrimning- afdugning af bagruden

Tryk på knappen 3, og den indbyggede kontrollampe tændes. Denne funktion giver mulighed for hurtig afrimning af bagruden og af sidespejlene (for køretøjer, der er udstyret med funktionen).

For at forlade denne funktion skal du trykke på knappen igen 3. Hvis du glemmer at slukke for systemet, afbrydes det automatisk.

Brug fortrinsvis et af de automatiske programmer NORMAL, SOFT eller FAST.

I automatisk tilstand (kontrollampen for knappen 4 er tændt) styres alle varme- og airconditionsystemets funktioner af systemet.

Du kan stadig ændre systemvalget, i dette tilfælde slukkes advarselslampen i knappen 4.

For at vende tilbage til automatisk tilstand skal du trykke på et af programmerne NORMAL 8, SOFT 9 eller FAST 10 eller knappen 4.

Ændring af luftfordelingen i kabinen

Tryk på tasterne 12 for at vælge de søgte luftfordelinger (en kontrollampe vises i området 14):

Ø Luftstrømmen ledes først og fremmest til afdugningsdyserne ved forruden og sideruderne foran.

½ Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod ventilationsspjældene på instrumentbrættet.

¿ Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod passagerernes fødder.

Luftrecirkulation

Denne funktion styres automatisk, men du kan også aktivere den manuelt.

Bemærk:

- under recirkulering tages luften udelukkende fra kabinen og recirkuleres uden indtag af frisk luft udefra;

- Recirkulation isolerer kabinen fra den omgivende luft (f.eks. ved kørsel i forurenede områder...) og giver mulighed for hurtigere afkøling af temperaturen i kabinen.

Automatisk anvendelse

Tryk på tasten 16 (en kontrollampe vises i området 14).

Manuel anvendelse

Et tryk på knappen 5 giver mulighed for at gennemtvinge recirkulation af luften.

Ved længere tids kørsel med recirkulation kan der forekomme dårlig luft og tildugning af ruderne, da luften ikke fornys.

Det tilrådes derfor at overgå til automatisk funktion ved påny at trykke på tasten 16 eller knappen 5, så snart recirkulation af luften ikke længere er nødvendig.

For at forlade denne funktion skal du påny trykke på tasten 16 eller knappen 5.

Afdugning/afrimning har i alle tilfælde fortrinsret over for luftrecirkulation.

OPVARMNING/VENTILATION