Tilbage til listen

BAGESTE NAKKESTØTTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Brugsposition

Løft nakkestøtten op så højt som muligt, og sænk den så, indtil den blokeres.

Afmontering

Tryk på tappen(e) 1, og tag nakkestøtten ud.

Montering af nakkestøtten

Indsæt stængerne i hullerne, tryk på tappen 1, og sænk nakkestøtten ned.

Justering af hældningen

Ifølge modellen skal del A skubbes frem eller tilbage, indtil den ønskede indstilling opnås.

Sådan reguleres sidestøtterne

Afhængigt af modellen kan delene B reguleres separat, indtil den ønskede indstilling opnås.

Nakkestøtte til midtersæde 2 placering

Tryk på tappen 1, og tryk nakkestøtten helt i bund.

Denne position af nakkestøtten må kun anvendes, når bagsædet klappes ned, og aldrig, hvis der sidder en passager på bagsædet.

Af sikkerhedshensyn bør nakkestøtten altid være monteret og korrekt indstillet. Nakkestøttens øverste kant bør være så nær i højde med hovedets isse som muligt.