Tilbage til listen

BAGSÆDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bagsædepladserne består af individuelle sæder.

For at flytte sæderne frem eller tilbage

Løft håndtaget 1 for at låse op. Forskyd sædet til den ønskede position, slip håndtaget, og kontroller, at sædet er fastlåst.

Indstilling af ryglænets hældning

Løft håndtaget 1 for at flytte sæderne fremad.

Løft håndtaget 2, og sænk ryglænet til den ønskede position.

Slip håndtaget 2, og kontrollér, at sædet er fastlåst.

Sådan slås sæderne ned (helt flad position)

Sænk hovedstøtten4, og løft håndtaget 2 for at slå sædet ned. Sørg for, at sædet er korrekt fastlåst.

Løft af sædet

Tag fat i ryglænet, løft det og kontrollér, at det er fastlåst.

Elopvarmede sæder

(afhængigt af modellen)

Kun sidebagsæder

Tilslut tændingen

- Et tryk på kontakten 3 for det pågældende sæde ved den første anvendelse aktiverer varmesystemet på høj. Begge indbyggede kontrollamper i kontakten tændes

- et tryk på kontakten for anden gang ændrer varmen til lav. Én indbygget kontrollampe tændes;

- et tryk på kontakten for tredje gang slukker varmen.

FUNKTIONSFEJL

Når der registreres en funktionsfejl, blinker de indbyggede kontrollamper på kontakten 3 for det pågældende sæde.

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer med vognen standset.

For at få adgang til bagsæderne på tredje række

- Løft håndtaget 5.

- skub sædet fremad, indtil det låses fast.

- Anbring dig på bagsædet i tredje række.

- Tryk på ryglænet for anden sæderække. og slå det ned.

- Sørg for, at sædet er korrekt fastlåst.

For at folde et sæde på tredje række ud

- Sådan får du adgang til tredje sæderække.

- Placer sikkerhedsselen i krogen 6, så den ikke beskadiges.

- Hæv ryglænet ved hjælp af løftehåndtagene 7, og kontrollér, at det er låst på plads.

Før et sæde i anden række flyttes fremad, skal det sikres, at sædet ikke er i flad position.

Ved betjening af bagsæderne skal du sørge for, at der ikke er noget der generer forankringsbeslagene (en legemsdel, et dyr, grus, klude, legetøj, mv.).

Under håndtering af bagsæderne:

- sørg for, at der ikke befinder sig nogen i nærheden af de bevægelige dele;

- sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads omkring sædet;

- Sørg for, at der ikke er noget, der optager den plads i bagagerummet, som sædet skal slås ned på;

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer med vognen standset.

For automatisk at slå sæderne ned (helt flad position)

Bagsæderne låses op elektrisk og slås selv ned i helt flad position.

Du har to muligheder til håndtering af sæderne:

- fra bagagerummet med betjeningen 8;

- på multimedieskærmen 9.

Betingelser for brug

Køretøjet er standset, og bagsædeselerne er låst op:

- ved hjælp af betjeningen 8 med bagklappen åben;

- på multimedieskærmen 9 med motoren kørende.

Bemærk

Enhver oplåsningsmanøvre for nedslåning af sæder kræver først, at bordet bag på sæderne foran er slået op.

Afbrydelse af funktionen

- Med motoren kørende blokerer en låst sele det tilhørende sæde.

- Når køretøjet er i bevægelse, er de 2 betjeninger deaktiveret.

Ved hjælp af betjeningen 8

Afhængigt af køretøjet er kontakterne for nedslåning af:

A bagsædet i venstre side på anden række;

B bagsædet i midten på anden række;

C bagsædet til højre på anden række;

D bagsædet til højre på tredje række;

E bagsædet til venstre på tredje række;

F samtlige sæder.

På multimedieskærmen 9.

Når køretøjet er standset, skal du vælge menuen ”Køretøj”, ”Sæder” og derefter ”Sammenfoldning med et enkelt tryk”.

Tryk på sædet, som du ønsker at slå ned, eller samtlige sæder, og bekræft derefter.

Møde med en forhindring

Når sædet under flytning støder på en forhindring, stoppes bevægelsen automatisk. Du skal så manuelt slå det ned, når forhindringen er fjernet.

Funktionsfejl

Når alle brugsbetingelser er opfyldt, og du ikke kan slå sædet ned, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Begrænsninger for brug

Det er forbudt at køre med et ryglæn eller et sæde nedslået på bagsædet i anden række, når der sidder en passager på bagsædet i tredje række.

Ved betjening af bagsæderne skal du sørge for, at der ikke er noget der generer forankringsbeslagene (en legemsdel, et dyr, grus, klude, legetøj, mv.).

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

Ved betjening af bagsæderne skal du sørge for, at der ikke er noget der generer forankringsbeslagene (en legemsdel, et dyr, grus, klude, legetøj, mv.).

Ved anbringelse af sæderyggen kontrolleres, at den er korrekt fastlåst.

Hvis der anvendes sædeovertræk, skal du sørge for, at det ikke forhindrer sæderyggen i at blive korrekt fastlåst.

Kontroller, at sikkerhedsselerne er korrekt anbragt.

Monter derefter nakkestøtterne igen.

MODULOPBYGGET BAGPART