Tilbage til listen

EKSTRA VARME- OG AIRCONDITIONSYSTEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Betjening

Det ekstra varme- og airconditionsystem forsyner ventilationsspjældene 3 i tredje række for at bidrage til varmekomforten på anden og tredje række.

Den indvirker kun på mængden af kølig luft, der udsendes i kabinen.

Den kan aktiveres eller deaktiveres via tasterne på multifunktionsskærmen 1 eller på det bageste kontrolpanel 2.

Aircondition gør det muligt at:

- At sænke temperaturen i kabinen.

- At fjerne dug hurtigere fra ruderne.

Start og stop af aircondition

Tryk på tasten 4 på multifunktionsskærmen.

AUTO-mode

Tryk på knappen 6. Systemet regulerer ventilatorens hastighed af systemet for derved at opnå og sikre det bedste indeklima.

OFF-mode

Tryk på tasten 5 for at deaktivere funktionen.

Bemærk: For disse to tilstande er betjeningen bagi 2 låst, og kontrollampen 9 tændes for at informere dig herom.

MANUAL-mode

Tryk på tasten 7 at aktivere den. Betjeningen bagi 2 fungerer, og kontrollampen 9 er slukket.

På det bageste kontrolpanel 2 skal man flytte mærket 8 til:

AUTO : Drej betjeningen til 11. Giver mulighed for at optimere komfortniveauet.

FAST :Drej betjeningen til 10.

Giver mulighed for at forøge systemets aktivering for hurtigt at opnå det ønskede komfortniveau.

OFF : Drej betjeningen til 12.

Giver mulighed for deaktivering af det ekstra varme- og airconditionsystem.

Regulering af ventilationshastigheden

Drej betjeningen 2 for at flytte mærket 8 til området A.