Tilbage til listen

EL-BETJENT SOLTAG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sådan forskubbes solsejlet 1

Med tændingen tilsluttet:

- Fuldstændig åbning: Flyt symbolet 3 på knappen 2 hen mod position A. Mellempunkterne svarer til forskellige grader af åbning af solsejlet;

- lukning: flyt symbolet 3 på knappen 2 tilbage til position 0.

Sådan åbner du soltaget bagud

Med tændingen tilsluttet:

- åbning: flyt symbolet 3 på knappen 2 hen mod position B, afhængigt af den ønskede åbning. Mellempunkterne svarer til forskellige grader af åbning;

- Lukning: Flyt symbolet 3 på knappen 2 tilbage til position A.

Specifikationer

Et tryk på knappen 2 gør det muligt at placere solsejlet i forhold til åbningen af soltaget.

Et tryk på knappen 2, når taget og soltaget har samme åbningsposition, gør det muligt at åbne solsejlet fuldstændigt.

Skift fra positionen 0 direkte til positionen B medfører åbning af solsejlet og taget samtidigt.

Førerens ansvar

Efterlad aldrig RENAULT-nøglen eller -kortet i vognen, og efterlad aldrig et barn, en afhængig voksen eller et husdyr i vognen, heller ikke for et kort øjeblik.

Barnet kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren og dermed aktivere udstyr som f.eks. soltaget eller låsning af dørene.

Hvis en legemsdel kommer i klemme, åbnes soltaget straks ved at dreje knappen 2 helt til højre (position B).

Fare for alvorlige kvæstelser.

Forholdsregler ved brug

- Vogn udstyret med tagbøjler og last på taget.

Almindeligvis bør soltaget ikke bevæges, når der er last på taget.

Inden en evt. aktivering kontrolleres genstande og/eller udstyr (cykelholder, bagageboks...) monteret på tagbøjlerne; de skal være anbragt korrekt, og må ikke kunne forhindre soltagets funktion.

Henvend dig til et autoriseret værksted for at få oplysninger om de mulige tilpasninger;

- sørg altid for at soltaget er helt lukket, inden vognen forlades;

- rengør soltagets tætningsliste hver tredje måned; anvend kun et produkt, der er godkendt af vor tekniske service;

- åben ikke soltaget umiddelbart efter kørsel i regnvejr, eller vask af vognen.

Fjernbetjent lukning af soltaget

(afhængigt af model)

- Hvis du trykker to gange på førerens knap til låsning af døre.

eller

- hvis du trykker på låseknappen på RENAULT kortet to gange efter hinanden i håndfri tilstand.

lukkes ruderne og soltaget automatisk.

Det tilrådes kun at aktivere systemet, hvis brugeren kan overvåge vognen og sikre, at der ikke befinder sig nogen i kabinen.

Specifikationer

Dit køretøj er udstyret med en kraftbegrænser, hvilket betyder, at når soltaget møder modstand under lukning (arm, gren fra et træ eller lign.), stopper det og kører derefter nogle centimeter tilbage.

Efter en fjernbetjent lukning af soltaget vil et tryk på knappen 2 sætte soltaget i samme stilling som før lukningen.

Sørg for, at ingen dele af kroppen (arm, hånd, mv.) stikker ud af køretøjet, når soltaget lukkes.

Fare for alvorlige kvæstelser.

Specifikationer

Dit køretøj er udstyret med en kraftbegrænser, hvilket betyder, at når soltaget møder modstand under lukning (arm, gren fra et træ eller lign.), stopper det og kører derefter nogle centimeter tilbage.

Efter en fjernbetjent lukning af soltaget vil et tryk på knappen 2 sætte soltaget i samme stilling som før lukningen.

Funktionsfejl

- Hvis soltaget ikke kan lukkes igen, skal du dreje kontakten 2 til position B for at åbne taget og derefter dreje kontakten 2 til position i 0, før taget er fuldstændigt lukket.

- Hvis solsejlet ikke kan lukkes igen, skal du dreje kontakten 2 til position A for at åbne solsejlet og derefter dreje kontakten 2 til position i 0, indtil solsejlet er fuldstændigt lukket.

Hvis blokeringen vedvarer, skal du holde kontakten 2 nede, indtil det er helt lukket.

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.