Tilbage til listen

FORRUDEVISKER, -SPRINKLER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Modeller udstyret med viskere med intervalfunktion

A enkel viskning

En kort handling medfører, at vinduesviskerne kører frem og tilbage én gang.

B Stop

C Intervalvisker

Viskerne standser nogle sekunder mellem hvert viskerslag. Det er muligt at ændre intervallerne ved at dreje kraven 2.

D Uafbrudt langsom viskerhastighed

E Uafbrudt hurtig viskerhastighed

Særlig funktion

Under kørsel, vil enhver standsning af vognen medføre en nedsættelse af viskerhastigheden. En konstant hurtig viskerhastighed vil skifte til normal viskerhastighed. Så snart vognen igen kører, vil anlægget skifte til den oprindeligt valgte viskerhastighed.

Enhver aktivering af kontaktarmen 1 har fortrinsret, og afbryder derfor den automatiske funktion.

Positionerne AC og D kan opnås med tændingen tilsluttet. Positionen E er kun tilgængelig, når motoren kører.

Effektiviteten af et viskerblad

Hold øje med vinduesviskernes tilstand. Dets levetid afhænger af dig:

- Den skal holdes ren: Rengør regelmæssigt viskerbladet og ruden med sæbevand;

- Anvend den ikke på en tør rude;

- Fjern den fra ruden, når den ikke har været i brug i længere tid.

Den skal under alle omstændigheder skiftes ud, lige så snart dens effektivitet bliver nedsat: ca. en gang om året. Se afsnittet ”Viskerblade: udskiftning” i kapitel 5.

Forholdsregler ved brug af viskerne

- I sne- eller frostvejr skal ruden ryddes, inden viskerne startes pga. risiko for overophedning af viskermotoren;

- Sørg for, at ingen genstande sidder i vejen for viskerbladets bevægelse.

Modeller udstyret med forrudevisker med regnsensor

Regnsensoren sidder på forruden foran bakspejlet.

A enkel viskning

En kort handling medfører, at vinduesviskerne kører frem og tilbage én gang.

B Stop

C Automatisk valg af viskerhastighed

Med kontrolarmen i denne position vil en regnsensor opfange, hvis der kommer vand på forruden, og igangsætte viskerne i en passende hastighed. Det er muligt at ændre tærsklen for start af vinduesviskerne ved at dreje kraven 2:

- F : min. følsomhed

- G : maks. følsomhed

Jo højere følsomheden er, jo hurtigere reagerer vinduesviskerne, og viskerhastigheden øges.

Ved aktivering af automatisk viskerfunktion eller ved forhøjelse af følsomheden, bliver viskerne kørt frem og tilbage.

Særlige funktioner:

- Regnsensoren er kun til hjælp. I tilfælde af lav sigtbarhed skal føreren selv sætte vinduesviskeren i gang. Ved tåge eller snefald er viskerfunktionen ikke automatisk og styres udelukkende af føreren.

- Ved frostgrader er den automatiske viskerfunktion sat ud af drift, når bilen startes. Den aktiveres automatisk, når bilen når en vis hastighed (ca. 8 km/t)

- Aktivér ikke den automatiske viskerfunktion i tørt vejr

- Afrim forruden fuldstændigt, inden du aktiverer den automatiske viskerfunktion.

Funktionsfejl

Hvis den automatiske viskerfunktion ikke fungerer, fungerer viskerne i interval. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Brugen af regnsensor kan blive forstyrret i tilfælde af:

- slidte vinduesviskerblade; et lag af vand eller spor af vand efter en viskning i sensorens registreringsområde kan forøge reaktionstiden for den automatiske viskerfunktion eller forøge viskerhastigheden;

- forrude med stenslag eller revne i nærheden af sensoren, forrude dækket af støv, snavs, insekter, rim eller anvendelse af rengørende voks eller vandafvisende produkter; den automatiske viskerfunktion vil være mindre følsom og reagerer muligvis ikke.

D Uafbrudt langsom viskerhastighed

E Uafbrudt hurtig viskerhastighed

Særlig funktion

Under kørsel, vil enhver standsning af vognen medføre en nedsættelse af viskerhastigheden. En konstant hurtig viskerhastighed vil skifte til normal viskerhastighed. Så snart vognen igen kører, vil anlægget skifte til den oprindeligt valgte viskerhastighed.

Enhver aktivering af kontaktarmen 1 har fortrinsret, og afbryder derfor den automatiske funktion.

Forholdsregler

- I tilfælde af frostgrader skal du sørge for, at viskerne ikke er frosset fast, inden du bruger dem. Hvis du bruger vinduesviskerne, og de er blokeret af frost, risikerer du at beskadige både viskerne og viskermotoren.

- Brug ikke vinduesviskerne på en tør rude, da det vil medføre for tidlig nedslidning af viskerne.

Særlig position for viskning af forruden (serviceposition)

Denne position gør det muligt at løfte viskerne fra forruden.

Det kan være nyttigt i tilfælde af:

- rengøring af viskerne;

- frigørelse af viskerne fra bagruden, når det er vinter;

- udskiftning af viskerne (se i afsnittet ”Vinduesviskere” i kapitel 5).

Med tændingen tilsluttet, men med motoren slukket, skal du sænke kontaktarmen til laveste position (position for uafbrudt hurtig viskning), og viskerne vil standse i en position væk fra motorhjelmen.

For at føre viskerne tilbage i position skal du først sørge for, at viskerne er slået ned på forruden og derefter føre kontaktarmen i position B (stop) med tændingen tilsluttet.

Før du tilslutter tændingen, skal du slå viskerne ned på forruden, ellers er der risiko for beskadigelse af motorhjelmen og viskerne, når de sættes i gang.

Positionerne A og D er tilgængelige med tændingen tilsluttet. Position C og E kan kun opnås, når motoren kører.

Særlig position for viskning af forruden (serviceposition)

Denne position gør det muligt at løfte viskerne fra forruden.

Det kan være nyttigt i tilfælde af:

- rengøring af viskerne;

- frigørelse af viskerne fra bagruden, når det er vinter;

- udskiftning af viskerne (se i afsnittet ”Vinduesviskere” i kapitel 5).

Med tændingen tilsluttet, men med motoren slukket, skal du sænke kontaktarmen til laveste position (position for uafbrudt hurtig viskning), og viskerne vil standse i en position væk fra motorhjelmen.

For at føre viskerne tilbage i position skal du først sørge for, at viskerne er slået ned på forruden og derefter føre kontaktarmen i position B (stop) med tændingen tilsluttet.

Før du tilslutter tændingen, skal du slå viskerne ned på forruden, ellers er der risiko for beskadigelse af motorhjelmen og viskerne, når de sættes i gang.

Bemærk:

Når der er slukket for viskerne, er det muligt i op til 1 minut efter låsning af køretøjet manuelt at flytte viskerne. Tving ikke flytningen af viskerarmene, ellers er der risiko for beskadigelse af vinduesviskermotoren, armene og viskerne.

For at placere viskerne korrekt på forruden skal du efter indgreb sikre, at viskerne ligger korrekt på forruden, tilslutte tændingen og igangsætte viskerfunktionen.

Viskeren i førersiden skal altid være over viskeren i passagersiden. Hvis det ikke forholder sig sådan, skal du udføre en hurtig viskning, når køretøjets hastighed er over cirka 7 km/t.

Hvis der er forhindringer på forruden (snavs, sne, frost osv.), skal den rengøres (inkl. det centrale område bag det indvendige bakspejl), før vinduesviskerne anvendes (risiko for overophedning af motorerne).

Hvis der er noget i vejen for viskerne, kan de stoppe. Fjern forhindringen, og genaktiver vinduesviskerne ved hjælp af kontaktarmen.

Før hvert indgreb på forruden (vask af køretøjet, afrimning, rengøring af forruden osv.) skal kontaktarmen 1 sættes i position B (stop).

Risiko for kvæstelser og/eller beskadigelser.

Sprinkler

Med tændingen tilsluttet trækkes i kontaktarmen 1, derefter slippes den.

En kort handling udløser ud over sprinkleren, også at vinduesviskerne kører frem og tilbage én gang.

En lang handling udløser ud over sprinkleren, at vinduesviskeren kører frem og tilbage tre gange, og efter et par sekunder endnu en fjerde gang.

Bemærk:

I frostvejr er der risiko for, at sprinklervæsken fryser fast på forruden og mindsker sigtbarheden. Opvarm forruden ved hjælp af afdugningsbetjeningen, før du rengør den.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du kontrollere, at viskerkontakten står i position B (stop).

Risiko for kvæstelser.

Forlygtesprinklere

Når vognens lygter er tændt

For køretøjer, der udstyret hermed, med motoren kørende, fastholdes kontaktarmen 1, og den trækkes mod dig selv i cirka 2 sekunder, og lygtesprinklerne aktiveres samtidig med sprinklerne.

Forlygtesprinklerne aktiveres også efter tre længere aktiveringer af forrudesprinklerne.

Bemærk:

For at sikre at forlygtesprinklerne fungerer i vinterperioden, skal man fjerne sneen fra sprinklerne og dyserne ved hjælp af aerosol afrimning.

Det tilrådes imidlertid at fjerne fastsiddendende snavs fra forlygterne med jævne mellemrum.

Når minimumsniveauet for sprinklervæske er nået, kan lygtesprinklernes kredsløb tømmes.

Fyld op med sprinklervæske og aktiver den, med motoren kørende, for at fylde kredsløbet op.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du kontrollere, at viskerkontakten står i position B (stop).

Risiko for kvæstelser.