Tilbage til listen

FUNKTIONEN STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med dette system kan man mindske brændstofforbruget og udstødningsgassen. Systemet aktiveres automatisk, når køretøjet startes. Under kørsel stopper systemet motoren (på standby), når bilen standses (kø, stop ved lyskryds...).

Betingelser for standbytilstand for motor

Køretøjet har kørt siden sidste stop.

For køretøjer udstyret med automatisk gearkasse:

- gearet er i position D, M eller N;

og

- bremsepedalen er trykket ned (tilstrækkeligt hårdt);

og

- Speederen er ikke trådt ned

og

- Køretøjets hastighed er lig nul i cirka ét sekund.

Motoren forbliver i standbytilstand, hvis position P anvendes, eller hvis position N anvendes sammen med håndbremsen trykket og bremsepedalen sluppet.

For køretøjer udstyret med manuel gearkasse:

- Gearkassen er i frigear (dødpunkt).

og

- koblingspedalen er sluppet.

Hvis kontrollampen blinker, angiver det, at koblingspedalen ikke er sluppet tilstrækkeligt.

og

- køretøjets hastighed er lavere end cirka 3 km/t.

Gælder alle modeller:

Advarselslampen lyser fast på instrumentbrættet for at informere dig om, at motoren sættes i standbytilstand.

Bilens udstyr forbliver funktionelt, mens motoren er stoppet.

Når motoren går på standby, vil servostyringen muligvis ikke fungere længere. I dette tilfælde vil den fungere igen, når motoren ikke længere er på standby, eller hastigheden overstiger ca. 1 km/t (ned ad bakke, på skråninger osv.).

Hvis motoren går ud, og systemet er tændt, skal koblingspedalen trædes helt ned for at genstarte motoren.

Inden bilen forlades, skal tændingen slukkes ved at trykke på motorens stopknap (der henvises til afsnit ”Start, stop af motor”).

Lad ikke dit køretøj rulle, når motoren er i standbytilstand (kontrollampen tænder på instrumentbrættet).

Når motoren sættes på standby, aktiveres parkeringsbremsen (afhængigt af model) ikke automatisk.

Forhindring af standbytilstand for motor

I visse situationer, f.eks. når man kører ind i en rundkørsel, er det muligt, når systemet er aktiveret, at holde motoren kørende med henblik på en hurtig start af motoren.

Automatgear:

Hold køretøjet standset ved at træde en smule på bremsepedalen.

Manuelt gear:

Hold koblingspedalen nede

Afslutning af standbytilstand

Med automatgear:

- bremsepedalen skal være sluppet, og position D or M er aktiveret,

- når bremsepedalen er sluppet, position N anvendes, og parkeringsbremsen er sluppet, eller

- når bremsepedalen er trådt ned igen, position P anvendes, eller position N anvendes sammen med parkeringsbremsen trukket, eller

- positionen R anvendes, eller

- gaspedalen er trådt ned, eller

- ved manuel betjening flyttes gearvælgeren mod + eller -.

Med manuelt gear:

- køretøjet er sat i frigear, og koblingspedalen er trådt let ned, eller

- Bilen er i gear, og koblingspedalen er trådt helt ned.

Bemærk: afhængigt af køretøjet, hvis du afbryder tændingen, når motoren er på standby, vises kontrollampen Ä på instrumentbrættet i få sekunder.

For køretøjer udstyret med manuel gearkasse

Genstart kan afbrydes, hvis koblingspedalen slippes for hurtigt, mens gearet er i indgreb.

Når der fyldes brændstof på bilen, skal motoren være slukket (og ikke på standby): motoren skal standses ved at trykke på motorens stopknap (der henvises til afsnittet ”Start, stop af motoren”).

Betingelser for manglende standby af motor

Visse betingelser tillader ikke systemet af sætte motoren på standby:

- køretøjet er sat i bakgear;

- motorhjelmen er ikke låst;

- førerdøren er ikke lukket;

- førerens sikkerhedssele er ikke spændt;

- udendørstemperaturen er for lav eller for høj;

- batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet;

- forskellen mellem bilens indvendige temperatur og den foreskrevne temperatur for det automatiske klimaanlæg er for stor;

- parkeringsafstandskontrol er i drift;

- Højden er for høj;

- Hældningen er for stejl for køretøjer udstyret med en automatisk gearkasse;

- funktionen ”se klart” er aktiveret (der henvises til afsnittet ”Automatisk klimaanlæg” i kapitel 3);

- motorens temperatur er for lav;

- Antiforureningssystemet regenereres

eller

-...

Kontrollampen lyser på instrumentbrættet og oplyser dig om, at motoren ikke kan sættes i standbytilstand.

Deaktiver funktionen Stop and Start ved ethvert indgreb i motorrummet.

Særligt for biler med et RENAULT-kort

Hvis motoren er på standby (kø, stop ved lyskryds...), og føreren tager sikkerhedsselen af og åbner førerdøren eller rejser sig fra sædet, afbrydes tændingen.

Parkeringsbremsen aktiveres automatisk.

For at genstarte og genaktivere systemet Stop and Start skal der trykkes på startknappen (der henvises til afsnittet ”Start, stop af motor” i kapitel 2).

Særlige anmærkninger til automatisk genstart af motoren

I visse tilfælde kan motoren genstartes uden indgreb for at garantere din sikkerhed og komfort.

Det sker særligt, når:

- udendørstemperaturen er for lav eller for høj;

- funktionen ”se klart” er aktiveret (der henvises til afsnit ”Automatisk klimaanlæg” i kapitel 3);

- batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet;

- Vognen kører med mere end 5 km/t (ved kørsel ned ad bakke...);

- der forkommer gentagne tryk på bremsepedalen eller behov for bremsesystemet;

-...

Deaktivering, aktivering af funktionen

Tryk på kontakten 1 for at deaktivere funktionen. Meddelelsen ”Start&stop deaktiveret” vises på instrumentbrættet og den integrerede kontrollampe 2 i kontakten tændes.

Tryk igen for at genaktivere systemet. Meddelelsen ”Start&stop aktiveret” vises på instrumentbrættet og den integrerede kontrollampe 2 i kontakten 1 slukkes.

Systemet genaktiveres automatisk, hver gang bilen genstartes tilsigtet med et tryk på startknappen (der henvises til afsnittet ”Start, stop af motor” i kapitel 2).

Funktionsfejl

Når meddelelsen ”Tjek Start&stop” vises på instrumentbrættet og den integrerede kontrollampe 2 i kontakten 1 tændes, er systemet deaktiveret.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Bemærk: Med motoren på standby vil et tryk på kontakten 1 automatisk genstarte motoren.

Inden bilen forlades, skal tændingen slukkes ved at trykke på motorens stopknap (der henvises til afsnittet ”Start, stop af motor”).

ECO OG STOP&START