Tilbage til listen

HJULKAPSEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Navkapsler

Afmontér den med nøglen til hjulkapslerne 5 ved at sætte krogen i det dertil beregnede hak ved ventilen 8 (for at fange metalklipsen).

For at sætte navkapslen tilbage, placeres den i forhold til ventilen 8. Tryk krogene ind, idet du starter ved siden med ventilen A, derefter B og C, og slutter af med siden modsat ventilen D.

Bemærk: hvis du bruger tyverisikringsskruer, henvises til afsnittet ”Udskiftning af hjul”.