Tilbage til listen

LANE DEPARTURE WARNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denne funktion alarmerer føreren i tilfælde af ufrivillig overskridelse af en fuldt optrukken eller stiplet linje.

Funktionen anvender et fast kamera på forruden bag bakspejlet.

For køretøjer, der udstyret hermed, gentages visse oplysninger på det øvre display.

Denne funktion er en supplerende hjælp i tilfælde af ufrivillig overskridelse af en fuldt optrukken eller stiplet linje. Funktionen kan dog ikke træde i førerens sted. Funktionen kan under visse omstændigheder nemlig forstyrres, især i tilfælde af:

- Dårlig sigtbarhed (regn, sne, tåge, snavset forrude, lav sol forfra, delvist udviskede linjer...);

- Vej med snævre sving;

- Et tætkørende efterfølgende køretøj i samme vejbane;

- Afmærkninger på jorden, der er slidte, har meget lidt kontrast eller er meget langt fra hinanden;

- Snæver vej;

- ...

I dette tilfælde forbliver synlighedsindikatorerne farveløse linjer på instrumentbrættet for at angive, at funktionen ikke kan alarmere (ikke-opdagede linjer).

Funktionen kan i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under manøvrer.

Aktivering/deaktivering

På multifunktionsskærmen 1: Vælg ”Køretøj”, ”Kørehjælp”, ”Advarsel for vognbaneskift” og derefter ”ON” eller ”OFF”.

Når funktionen er aktiveret, vises synlighedsindikatorerne 3 for linjerne i højre og venstre side med gråt på instrumentbrættet.

Funktionen er klar til at alarmere, hvis:

- hastigheden overstiger cirka 70 km/t;

og

- linjer registreres, og synlighedsindikatorerne 3 bliver grønne.

Funktionen udløser en alarm, hvis en linje overskrides uden aktivering af blinklys. Funktionen alarmerer føreren ved hjælp af et lydsignal, og indikatoren for den overskredne linje i siden bliver rød på instrumentbrættet.

Betingelser for ikke-aktivering af alarmer

- Retningsindikatorer, der er aktiveret eller deaktiveret under ca. 4 sekunder før overskridelse af linjen;

- Hurtig overskridelse af linjen;

- Fortsat kørsel på en linje;

- I kurver tillader funktionen at skære et sving let af;

-...

Du kan få direkte adgang til menuen ”Kørehjælp” via tasten 2 .

Indstilling

På multifunktionsskærmen 1 skal du vælge ”Køretøj”, ”Kørehjælp”, ”Indstilling af advarsel for vognbaneskift” og derefter:

- lydstyrke: indstil lydstyrke for alarm, vælg et af fem niveauer;

- følsomhed: indstil niveauet for følsomhed af registrering af linjer. Vælg:

- ”Lav” linje registreret ved overskridelse;

- ”Middel” linje, der nærmer sig, registreret;

- ”høj” linje i nærheden registreret.

Funktionsfejl

Hvis der opstår en fejl, vises meddelelsen ”Tjek vognbaneadvarsel” på instrumentbrættet, og synlighedsindikatorerne for linjerne til højre og venstre forsvinder på instrumentbrættet.

Søg råd på et autoriseret værksted.

VOGNBANE: ADVARSEL OM VOGNBANESKIFT