Tilbage til listen

OLIENIVEAU I MOTOR: generelt

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

En motor forbruger normalt olie til smøring og afkøling af de roterende dele, og det kan derfor til tider være nødvendigt at foretage en efterfyldning mellem to olieskift.

Hvis der imidlertid efter tilkørselsperioden ved efterfyldning medgår mere end 0,5 liter pr.1.000 km, bør du rette henvendelse til en repræsentant for bilmærket.

Kontrol af oliestanden skal udføres regelmæssigt og altid inden en langtur. Sker dette ikke, kan der opstå risiko for beskadigelse af motoren.

Aflæsning af oliestanden

Aflæsningen bør foregå på plan grund, og efter et længere motorstop.

For at kende den nøjagtige oliestand og sikre, at den maksimale oliestand ikke er overskredet (risiko for alvorlig beskadigelse af motoren), skal der bruges den manuelle oliemåler. Se følgende sider.

Displayet på instrumentbrættet advarer kun, når motorens oliestand er på minimum.

- tag måleren ud og tør den af med en ren fnugfri klud;

- tryk målepinden helt i bund (på modeller udstyret med fast monteret ”målepind” C skrues dækslet helt i bund);

- tag på ny målepinden op;

- aflæs niveauet: det bør aldrig falde under minimum ”mini” A eller overstige ”maxi” B.

Når niveauet er aflæst, skal måleren føres helt i bund eller målerhætten drejes helt på.

For at undgå stænk anbefaler vi at anvende en tragt ved efterfyldning/påfyldning af olie.

Overskridelse af maksimal oliestand

Den maksimale oliestand B må under ingen omstændigheder overskrides ved påfyldning af olie: Du risikerer at beskadige motoren og katalysatoren.

Hvis den maksimale oliestand er overskredet, må motoren ikke startes; ret straks henvendelse til en repræsentant for bilmærket.

Før ethvert indgreb i motorrummet skal tændingen afbrydes (se oplysningerne under ”Start/stop af motoren” i kapitel 2).