Tilbage til listen

OLIESTAND I MOTOR: efterfyldning, påfyldning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Efterfyldning/påfyldning

Vognen skal være anbragt på en vandret vejbane og motoren skal være standset og afkølet (f.eks. inden dagens første start).

- Skru dækslet 1 af;

- Efterfyld olie (oliekapaciteten mellem mærkerne ”MINI” og ”MAXI” på målepinden 2 er mellem 1,5 og 2 liter, afhængigt af motortypen).

- vent i ca. 20 minutter, indtil al olien er løbet ned i bundkarret ;

- kontroller oliestanden ved hjælp af oliemålepinden 2 (som beskrevet ovenfor).

Når niveauet er aflæst, skal måleren føres helt i bund eller målerhætten drejes helt på.

Overskrid ikke MAXI-niveauet, og glem ikke at sætte dækslet 1 og målepinden 2 på igen.

Før ethvert indgreb i motorrummet skal tændingen afbrydes (se oplysningerne under ”Start/stop af motoren” i kapitel 2).

Efterfyldning/påfyldning

Vognen skal være anbragt på en vandret vejbane og motoren skal være standset og afkølet (f.eks. inden dagens første start).

- Skru dækslet 1 af;

- Efterfyld olie (oliekapaciteten mellem mærkerne ”MINI” og ”MAXI” på målepinden 2 er mellem 1,5 og 2 liter, afhængigt af motortypen).

- vent i ca. 20 minutter, indtil al olien er løbet ned i bundkarret ;

- kontroller oliestanden ved hjælp af oliemålepinden 2 (som beskrevet ovenfor).

Når niveauet er aflæst, skal måleren føres helt i bund eller målerhætten drejes helt på.