Tilbage til listen

PARKERINGSHJÆLP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Det er en funktion, som hjælper dig med at parkere.

Fjern hænderne fra rattet, du styrer kun pedalerne og gearstangen.

Du kan på ethvert tidspunkt overtage styringen med køretøjet ved at dreje på rattet.

Betjening

Når køretøjet holder stille eller har en hastighed, der er mindre end 30 km/t, skal du trykke på kontakten 1. Kontrollampen integreret i kontakten 1 lyser, og skærmen 2 vises på multifunktionsskærmen.

Specifikationer

Sørg for, at ultralydssensorerne angivet med pile 3 ikke tildækkede (snavs, mudder, sne osv.).

Valg af manøvre

Systemet kan udføre fire typer manøvre:

- parkering af køretøjet ved kantsten mellem to parkerede køretøjer;

- parkering af køretøjet i en parkeringsbås;

- parkering af køretøjet i en skrå parkeringsbås;

- udkørsel fra kantstensparkering mellem to køretøjer.

På multifunktionsskærmen skal du vælge manøvren, der skal udføres.

Bemærk: Ved start af køretøjet eller efter en vellykket kantstensparkering ved hjælp af systemet, vil systemet foreslå udkørsel fra kantstensparkering som standardmanøvre. I andre tilfælde kan standardmanøvren indstilles på multifunktionsskærmen.

Funktionsprincip

Parkering

Så længe køretøjets hastighed er mindre end cirka 30 km/t, søger systemet efter ledige parkeringspladser på begge sider af køretøjet.

Når der registreres en plads, vises den på multifunktionsskærmen, angivet med det lille bogstav ”P”. Kør forsigtigt med tændt blinklys på den side, hvor parkeringspladsen befinder sig, indtil meddelelsen ”Stop” vises fulgt af et lydsignal.

Pladsen vises nu på multifunktionsskærmen med det store bogstav ”P”.

- Stop køretøjet;

- sæt køretøjet i bakgear.

Kontrollampen lyser på instrumentbrættet fulgt af et lydsignal.

- slip rattet;

- følg systemets instruktioner, som vises på multifunktionsskærmen.

Din hastighed må ikke være højere end cirka 7 km/t.

Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet fulgt af et lyssignal, som informerer dig om, at manøvren er afsluttet.

Udkørsel fra kantstensparkering

- Vælg tilstand ”Udkørsel fra kantstensparkering”:

- Aktiver blinklyset på den side, hvor du ønsker at køre ud;

- udfør et langt tryk på kontakten 1 (cirka 2 sekunder).

Kontrollampen lyser på instrumentbrættet fulgt af et lydsignal.

- slip rattet;

- udfør manøvrerne fremad og bagud ved hjælp af alarmerne for parkeringsafstandskontrol.

Din hastighed må ikke være højere end cirka 7 km/t.

Når du først er i position til at køre ud, informerer systemet dig om, at manøvren er afsluttet.

Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet fulgt af et lyssignal, som informerer dig om, at manøvren er afsluttet.

Suspendering af manøvren

Manøvren suspenderes i følgende tilfælde:

- hvis du tager fat i rattet;

- hvis en dør eller bagagerummet åbnes;

- hvis køretøjet holder stille i for lang tid;

- hvis der en genstand, som forhindrer, at manøvren kan fuldføres;

- motoren standser.

Kontrollampen på instrumentbrættet slukker og følges af et lydsignal, som informerer dig om, at manøvren er suspenderet. For at genoptage manøvren skal du udføre et langt tryk på kontakten for aktivering af parkeringshjælp.

I det tilfælde vises årsagen til afbrydelsen på multifunktionsskærmen.

Sørg for

- at have sluppet rattet og

- at alle døre og bagagerummet er lukket og

- at der ikke ligger en genstand på vejen og

- at motoren er startet.

Annullering af manøvren

Manøvren afbrydes i følgende tilfælde:

- Ved tryk på kontakten for aktivering af parkeringshjælp;

- hvis køretøjets hastighed er højere end 7 km/t;

- hvis du har udført mere end 10 bevægelser fremad og tilbage som parkeringsmanøvre;

- hvis følerne for parkeringsafstandskontrol er snavsede eller dækket til;

- hvis køretøjets hjul spinner.

Kontrollampen på instrumentbrættet slukkes og følges af et lydsignal for at informere dig om, at manøvren er fuldført.

Dette system er en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter imidlertid under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Sørg for, at manøvren overholder gældende trafikregler.

- Føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen; sørg altid for, at der ikke er bevægelige genstande/personer (såsom et barn, et dyr, en barnevogn, en cykel osv.) eller en meget lille genstand (mindre sten, lille stolpe osv.) i nærheden af køretøjet under manøvren.

- Systemet kan ikke registrere genstande, der befinder sig i følernes blinde vinkel.

- Under manøvren kan rattet dreje pludseligt: Sæt ikke hænderne ind, og sørg for, at der heller ikke er andet, der kommer i vejen.

- Udfør altid en visuel kontrol for at sikre, at den parkeringsplads, som systemet har foreslået, faktisk er ledig og fri for forhindringer.

- Systemet skal deaktiveres, når du har en anhænger på.

ASSISTANCE TIL LET PARKERING