Tilbage til listen

PUNKTERING, RESERVEHJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

I tilfælde af punktering

Afhængigt af modellen har du et sæt til oppumpning af dæk eller et reservehjul (se de næste sider).

Særlig funktion

Overvågningssystemet for dæktrykket omfatter ikke kontrol af reservehjulet; det hjul, som erstattes af reservehjulet, vil blive slettet på displayet på instrumentbrættet.

Se afsnittet ”overvågningssystem for dæktryk” i kapitel 2.

Hvis vognen holder parkeret ved vejkanten, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af din vogn ved hjælp af en advarselstrekant, eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

Deaktiver den håndfri funktion inden en manuel vask af køretøjet, eller inden håndtering af reservehjul eller anhængertræk.

Risiko for utilsigtet åbning eller lukning af bagklappen kan medføre alvorlige kvæstelser.

Hvis reservehjulet ikke har været anvendt i adskillige år, så husk at anmode værkstedet om at kontrollere, at det stadig er i god stand, og at det kan anvendes uden risiko.

Modeller udstyret med et reservehjul af mindre diameter end de fire andre hjul:

- Sæt aldrig mere end ét reservehjul på den samme vogn.

- Det punkterede hjul, der var større end reservehjulet, medfører at vognens frihøjde bliver mindre.

- Udskift hurtigst muligt reservehjulet med et hjul af samme dimension som det originale.

- Under brugen, som kun bør være midlertidig, må kørselshastigheden ikke overstige den hastighed, der er angivet på mærkaten på hjulet.

- Montering af dette hjul kan ændre vognens sædvanlige opførsel. Undgå kraftig acceleration og nedbremsning, og nedsæt hastigheden i sving.

- Hvis du skal bruge snekæder, bør reservehjulet monteres på bagakslen, og dæktrykket kontrolleres.

Reservehjul

Reservehjulet er anbragt under vognen.

Fra bagagerummet:

- For køretøjer, der er udstyret med forstærker, skal de tre fastgørelsesskruer 1 løsnes. Derefter skal forstærkeren 2 flyttes for at få adgang til dækslet 3;

- løft dækslet 3;

- fjern blindprop;

- du må kun bruge hjulnøglen 4 (brug af andet værktøj kan beskadige mekanismen) til at udrulle holdekablet. Løsn møtrikken i retning med uret (bevægelse A), hvorefter hjulet sænkes på jorden;

- udefra skal hjulet sættes på højkant, før kablet og elementet 5 igennem fælgen, og frigør således hjulet.

Genpåsætning af hjulet

For at udføre dette skal kablet være rullet ud.

Anbring hjulet lodret med ventilen ud mod dig selv. Før kablet og elementet 5 igennem fælgen. Læg hjulet ned med ventilen 6 nedad mod jorden.

Fra bagagerummet spændes møtrikken helt i retning mod uret (bevægelse B), så fastgørelseskablet rulles op, og sørg for, at hjulet forbliver vandret, og kablet spændt.

Sæt blindproppen i igen og derefter dækslet 3.

For køretøjer med forstærker skal man sætte forstærkeren 2 på plads. Skru skruerne i 1.

Det punkterede hjul, der var større end reservehjulet, medfører at vognens frihøjde bliver mindre, når det punkterede hjul anbringes på reservehjulets plads. For at undgå beskadigelse skal du køre forsigtigt over forhøjninger og ved nedkørsel fra fortove Under brugen, som kun bør være midlertidig, må kørselshastigheden ikke overstige den hastighed, der er angivet på mærkaten på hjulet. Udskift hurtigst muligt reservehjulet med et hjul af samme dimension som det originale.

Modeller udstyret med selvreparerende dæk

Disse kan identificeres ud fra en bestemt etiket på siden af dækket: A (kontakt en godkendt forhandler for yderligere oplysninger).

Modeller udstyret med selvreparerende dæk kan stadig føres i tilfælde af punktering, da dækket forsegler det punkterede område.

I visse tilfælde, f.eks. ved en 6 mm-punktering på siden af dækket, er dækket hverken i stand til at reparere sig selv, blive repareret eller oppumpes igen. I stedet bør dækket kontrolleres af en tekniker hurtigst muligt.