Tilbage til listen

UDSKIFTNING AF HJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Biler udstyret med donkraft eller hjulnøgle

Afmonter hjulkapslen om nødvendigt.

Løsn hjulboltene ved hjælp af hjulnøglen 2. Anbring den, så du kan trykke ned på den.

Åbn døren tættest på det berørte hjul for at se pilen 1, der angiver donkraftens placering 3.

Sæt havariblinklyset i gang.

Parkér vognen væk fra trafikken på et plant, stabilt og ikke glat sted.

Træk parkeringsbremsen, og bring et gear i indgreb (1. gear eller bakgear eller position P på modeller med automatisk transmission).

Bed alle vognens passagerer om at stige ud og opholde sig borte fra vejbanen.

Hvis bilen ikke er udstyret med en donkraft, hjulnøgle eller lignende, kan disse skaffes på et autoriseret værksted.

Hvis vognen holder parkeret ved vejkanten, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af din vogn ved hjælp af en advarselstrekant, eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

Placer donkraften 4 vandret. Det er vigtigt at anbringe toppen af donkraften ved løftepunktet 3.

Luk døren.

Spænd først donkraften med hånden, således at fodstykket anbringes korrekt (let skrånende under vognen).

Drej nogle omgange med håndsvinget, indtil hjulet løftes fri af vejbanen.

Skru hjulboltene af, og fjern hjulet.

Anbring reservehjulet på navet, og centrer det i forhold til hullerne til hjulboltene.

Hvis der med reservehjulet leveres specielle hjulbolte, må disse bolte kun anvendes til reservehjulet. Stram skruerne, når du har forsikret dig om, at hjulet sidde korrekt på navnet, og afskru donkraften.

Med hjulet på jorden tilspændes skruerne hårdt, og få hurtigst muligt reservehjulets tilspænding og dæktryk kontrolleret.

Tyverisikringsskruer

Hvis du anvender tyverisikringsskruer, skal disse skruer anbringes så tæt på ventilen som muligt (risiko for ikke at kunne montere hjulkapsler).

I tilfælde af punktering skal hjulet udskiftes hurtigst muligt.

Et dæk, der har været udsat for en punktering, skal altid undersøges nøje (og om muligt repareres) på et specialværksted.