Tilbage til listen

UDVENDIGE LYGTER OG TEGNGIVNINGSLYS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Positionslys

Drej kraven 3, indtil symbolet kommer til syne overfor mærket 2. Denne kontrollampe tændes på instrumentbrættet.

á Fjernlys

Med nærlyset tændt trykkes på kontaktarmen 1. Denne kontrollampe tændes på instrumentbrættet.

Ved påny at trykke kontaktarmen 1 imod dig selv, skiftes tilbage til nærlys.

k Nærlys

Manuel funktion

Drej kraven 3, indtil symbolet kommer til syne overfor mærket 2. Denne kontrollampe tændes på instrumentbrættet.

Automatisk funktion

Drej kraven 3, indtil symbolet AUTO kommer til syne overfor mærket 2: med motoren kørende tændes eller slukkes nærlyset automatisk alt efter den udendørs belysning, uden betjening af kontaktarmen 1.

Automatisk fjernlys

Afhængigt af køretøjet tænder og slukker systemet automatisk for fjernlyset. Funktionen bruger et kamera, som er placeret bag bakspejlet og registrerer køretøjer foran og køretøjer i modsat retning.

Fjernlyset tændes automatisk, hvis:

- Lysstyrken udenfor er svag.

- Der ikke ses andre køretøjer eller lys.

- køretøjets hastighed er højere end ca. 40 km/t.

Hvis en af ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, går systemet tilbage til nærlys.

Inden kørsel om natten: kontrollér, at det elektriske udstyr fungerer korrekt. Sørg altid for at lygterne er klart synlige, de må ikke være dækkede (af vejsnavs, mudder, sne, eller af genstande, der transporteres med bilen...).

I AUTO-funktion med fjernlys tændt kan du stadig returnere til nærlys ved at trække kontaktarm 1 mod dig selv.

”Automatisk kørelys”-systemet kan under ingen omstændigheder erstatte førerens agtpågivenhed og ansvar for køretøjets lygteføring og dennes tilpasning til lysstyrkeforholdene, sigtbarhed og trafik.

Systemet kan blive forstyrret under visse forhold, især :

- Ekstreme klimatiske forhold (regn, sne, tåge osv.);

- forrude, eller blokeret kamera;

- når et efterfølgende eller modkørende køretøj har dårligt eller skjult lys;

- forkert indstilling af forlygter;

- reflekterende systemer;

- ...

Betjening

Modeller udstyret med navigationssystem

På multimedieskærmen 4 vælges menuen ”Køretøj”, ”Kørselshjælp”, ”Automatisk fjernlys”, og derefter vælges ”ON” eller ”OFF”.

Køretøjer, der ikke er udstyret med et navigationssystem

- Når køretøjet holder stille, udfør et langt tryk på kontakten 5 OK for at få adgang til menuen for indstillinger;

- tryk gentagne gange betjeningen 6 opad eller nedad, indtil menuen ”Aides à la conduite” vises. Tryk på kontakten 5 OK;

- tryk gentagne gange på betjeningen 6 opad eller nedad, til menuen ”Automatisk fjernlys” vises, og tryk på kontakten 5 OK;

- Tryk igen på kontakten 5 OK for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Aktivering/deaktivering

For at aktivere det automatiske fjernlys:

- Drej ringen 3, indtil symbolet AUTO kommer til syne over for mærket 2

- skub kontaktarmen 1.

Kontrollampen vises på instrumentbrættet.

For at deaktivere det automatiske fjernlys:

- Træk kontaktarmen 1 ind mod dig selv.

- eller drej ringen 3 til en anden position end AUTO.

Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet.

Bemærk: Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).

Funktionsfejl

Når meddelelsen ”Tjek automatisk lys” vises på instrumentbrættet, er systemet deaktiveret. Søg råd på et autoriseret værksted.

Hvis kontaktarmen 1, når motoren startes, er skubbet tilbage, trækkes og skubbes den igen for at genaktivere systemet.

Funktionen til tænding af daglygter

Kørelyset foran aktiveres automatisk uden påvirkning af kontaktarmen 1, når motoren startes, og deaktiveres, når motoren slukkes.

Funktionsfejl

Når meddelelsen ”Tjek lys” vises samtidig med kontrollampen ©, og kontrollampen k blinker på instrumentbrættet, angiver det en fejl med lyset. Søg råd på et autoriseret værksted.

Slukning af lygterne

Der er to muligheder:

- Før manuelt kraven 3 i position 0;

- Lygterne slukker automatisk efter standsning af motoren, når venstre fordør åbnes eller når bilen aflåses. I dette tilfælde vil de lygter tændes, som positionen for kontaktarmen 3 angiver, når motoren igen startes.

Lydsignal for tændte lygter

Der lyder et lydsignal, når førerdøren åbnes, for at advare dig om, at lyset stadig er tændt.

Indstilling af lygtehøjde

Indstilling af forlygterne er automatisk afhængigt af køretøjets belastning.

Funktionen ”følg-hjem-lys”

Denne funktion giver mulighed for at tænde nærlyset i et øjeblik (for at belyse åbningen af en port...).

Med motoren og lygter slukket og ringen 3 i positionen 0 eller AUTO skal du trække kontaktarmen 1 ind mod dig selv: Nærlyset tændes i ca. 30 sekunder. For forlængelse af dette kan du trække i kontaktarmen i op til fire gange (den totale tid er begrænset til to minutter). Meddelelsen ”følg-mig-hjem i _ _ _” sammen med belysningstiden vises på instrumentbrættet. Du kan derefter låse bilen.

For at slukke belysningen før den automatiske slukning, drejes kraven 3 til en vilkårlig position, derefter sættes den i position AUTO.

Natlig anvendelse af et bærbart navigationssystem i forrudeområdet under kameraet kan forstyrre det ”automatiske fjernlys”-systems funktion (risiko for reflektioner på forruden).

Velkomst- og farvelfunktion

(afhængigt af model)

Når denne funktion er aktiv, tændes lyset automatisk, når der registreres et RENAULT-kort, eller når køretøjet låses op.

De slukker automatisk

- et minut, efter de er tændt;

- ved start af motoren i forhold til positionen for kontaktarmen for lys;

eller

- ved låsning af køretøjet.

Velkomstlys under sidespejlene

Når funktionen er aktiveret, tændes lamperne under sidespejlene automatisk, når RENAULT-kortet registreres ved oplåsning af køretøjet eller åbning af en dør.

De slukker automatisk

- et minut, efter de er tændt;

- Start af motor.

eller

- ved låsning af køretøjet.

Aktivering/deaktivering af funktioner

På multimedieskærmen skal du vælge ”Køretøj” > ”Brugerindstillinger” > ”Ekstern velkomst”. Vælg ”ON” eller ”OFF” for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Tågebaglygter

Drej den midterste del 7 af kontaktarmen, indtil symbolet står ud for mærket 2, og slip den.

Tågelygterne tændes afhængig af den valgte lygteføring. En kontrollampe i instrumentpanelet tændes samtidig med lygterne.

Husk at slukke tågelygterne, når det ikke længere er nødvendigt at have dem tændt, - så generer de ikke de øvrige bilister.

Slukning

Drej igen ringen 7, indtil symbolet står ud for mærket 2 svarende til de tågelygter, du vil slukke. Den tilhørende kontrollampe slukkes på instrumentbrættet.

Når de udvendige lygter slukkes, slukkes de bageste tågelygter.

Ved tåge og snefald eller ved transport med genstande, der går ud over taget, er den automatiske tænding af lys ikke systematisk.

Tænding af tågelygterne foretages af vognens fører: kontrollamperne i instrumentpanelet angiver, om lygterne er tændt (kontrollampen lyser) eller slukket (kontrollampen slukket).

VELKOMSTSCENARIE

AUTOMATISK TÆNDING AF LYGTERNE