Tilbage til listen

VENTILATIONSSPJÆLD: luftudgange

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Forsædepladser

Luftfordeling

Højre/Venstre: Drej hjulknappen 2.

Drej over det stramme punkt for at være sikker på, at det er helt lukket.

Op/ned: sænk eller hæv skydeknapperne 1.

I tilfælde af dårlig lugt i bilen må der kun anvendes de systemer, der er beregnet til dette formål. Søg råd på et autoriseret værksted.

Før intet ind i bilens ventilationskredsløb (f.eks. i tilfælde af dårlig lugt...).

Risiko for nedbrydning eller brandfare.

Pladser i 2. bagsæderække

Retning højre/venstre

Bevæg ventilationsspjældet 4.

Retning op/ned

Bevæg skydeknappen 3.

Pladser i 3. bagsæderække

Retning højre/venstre

Bevæg ventilationsspjældet 6.

Retning frem/tilbage

Bevæg skydeknappen 5.