Tilbage til listen

AUTOMATGEAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gearvælger 1

P: parkering

R: bakkørsel

N: frigear

D: automatisk modus

M: Manuel modus

Bemærk: Tryk på knappen 2 for at gå fra position D eller N til R eller P.

3: Visning af det valgte gear ved manuel betjening

Igangsætning

Med gearvælgeren 1 i position P trykkes på kontakten.

For at skifte fra position P skal bremsepedalen af sikkerhedshensyn trædes ned, inden låsetappen 2 trykkes ind.

Med foden på bremsepedalen (kontrollam- pen Ó på displayet 3 slukkes), skiftes fra position P.

Gearvælgeren bør kun sættes i position D eller R , når vognen holder stille, med foden på bremsepedalen og speederpedalen løftet.

Normal kørsel

Sæt gearvælgeren 1 i position D.

Under de fleste kørselsforhold er det herefter ikke nødvendigt at røre gearvælgeren. Gearskiftet sker af sig selv, i det rette øjeblik ved et passende motoromdrejningstal, idet ”den automatiske transmission” tager hensyn til vognens belastning, vejbanens tilstand, og den valgte køremåde.

Kør økonomisk

Lad altid gearvælgeren stå i position D på landevej; med speederpedalen let nedtrykket skifter gearene automatisk til et lavere motoromdrejningstal.

Acceleration og overhalinger

Træd speederpedalen hurtigt helt i bund (ud over det stramme punkt).

Herved opnås et skift til det mest optimale gear, afhængig af motorens øjeblikkelige ydelse.

Kørsel med manuel betjening

Sæt gearvælgeren 1 i position D, flyt gearstangen til venstre.

Ved gentagne tryk på gearvælgeren kan man gå over til manuelt gearskifte:

- for at skifte til højere gear trykkes gearvælgeren fremefter

- for at skifte til lavere gear trykkes gearvælgeren bagud.

Det pågældende gear vises af displayet på instrumentbrættet.

Særlige tilfælde

Under visse kørselsforhold, der f.eks. medfører beskyttelse af motoren, aktivering af det dynamiske stabilitetssystem ESC osv., kan det automatiske system skifte gear automatisk.

Endvidere kan den automatiske transmission nægte at udføre et gearskift for at undgå fejlmanøvrer; i dette tilfælde vil angivelsen af valgt gear blinke i nogle sekunder for at advare om dette.

Særlige kørselsforhold

- Såfremt vejens stigninger og sving ikke gør det muligt at køre med automatisk skifte (ved f.eks. bjergkørsel), tilrådes det at anvende manuel betjening. Herved undgås hyppige automatiske skift under kørsel på stigninger, og der opnås en motorbremsning i tilfælde af længerevarende kørsel ned ad bakke.

- I meget koldt vejr bør gearvælgeren først bringes fra position P eller N til position D eller R efter ca. et minuts forløb for at forhindre, at motoren går i stå.

Ved stop på stigninger må foden ikke være på speederen.

Risiko for overophedning af automatgearkassen.

Standsning og parkering

Når vognen er standset, holdes foden på bremsepedalen, og gearvælgeren bringes i position P: gearkassen står da i frigear, og hjulene blokeres mekanisk gennem transmissionen.

Træk håndbremsen, eller sørg for, afhængigt af køretøjet, at den elektroniske parkeringsbremse er trukket.

I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (eks. kontakt med en stander, en høj fortovskant eller andre genstande i bebyggede områder) kan du beskadige bilen (deformering af en aksel…).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Vedlligeholdelsesinterval

Se vedligeholdelsesdokumentet for dit køretøj, eller spørg en autoriseret forhandler, om den automatiske gearkasse kræver planlagt vedligeholdelse.

Hvis den ikke skal betjenes, er der ingen grund til at påfylde olie.

Funktionsfejl

- Hvis meddelelsen ”Tjek aut. Gearkasse” vises på instrumentbrættet under kørsel, angiver dette en fejl.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted;

- Hvis meddelelsen ”Aut. gearkasse overophedning” vises på instrumentbrættet under kørsel, skal køretøjet stoppes så hurtigt som muligt, så gearkassen kan køle af, indtil meddelelsen forsvinder.

- vedrørende bugsering af en vogn med automatisk transmission, se afsnittet ”Bugsering” i kapitel 5.

Ved start af vognen, hvis gearvælgeren blokeres i position P, når bremsepedalen trædes ned, er det muligt at frigøre gearvælgeren manuelt. For at gøre dette føres et værktøj (en stiv stang) ind i revnen 4 for at låse gearstangen op.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Af sikkerhedsgrunde, sluk aldring for tændingen førend at bilen står helt stille.