Tilbage til listen

AUTOMATISK AIRCONDITIONANLÆG: knap A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Betjeningspanel

1 Stop af systemet eller, afhængigt af køretøj, afrimning/afdugning af forruden.

Lufttemperatur 2 og 10.

3 Funktionen ”klart udsyn”.

4 og 5 Luftfordeling i kabinen.

6 Ventilationshastighed og, afhængigt af modellen, stop af systemet.

7 Automatisk program.

8 Aircondition.

9 Luftrecirkulation.

11 Afrimning/afdugning af bagruden og, alt afhængig af modellen, sidespejlene.

12 DUAL funktion.

Måleinstrumenterne

B Lufttemperaturen i venstre side.

C Luftfordeling.

D Ventilationshastighed.

E Kontrollampe for automatisk recirkulation af luft.

F Lufttemperatur i højre side.

Automatisk funktion

Den automatiske styring af airconditionanlægget er et system, som (med undtagelse af ekstreme tilfælde) sikrer det bedste indeklima og et godt udsyn, samt den bedste brændstoføkonomi. Systemet påvirker luftcirkulationens hastighed, luftfordelingen, luftrecirkulationen, igangsætning eller standsning af klimaanlægget og lufttemperaturen.

AUTO: Optimering af opnået komfortniveau valgt i forhold til de udendørs forhold. Tryk på knappen 7. Den indbyggede kontrollampe i tasten 7 tændes.

Ændring af ventilatorens hastighed

Ved automatisk styring reguleres ventilatorens hastighed automatisk for derved at opnå og sikre det bedste indeklima.

Du kan altid justere ventilationshastigheden ved at trykke på tasterne 6 for at øge eller sænke ventilationshastigheden.

I dette tilfælde slukkes den integrerede kontrollampe på knappen 7, og den valgte ventilatorhastighed vises på kontrollampen D.

Indstilling af temperaturen

Der findes 2 typer indstillinger:

- ensartet indstilling af kabinen;

- indstillinger for DUAL-funktionen så venstre og/eller højre side i kabinen kan indstilles hver for sig.

Ensartet indstilling af kabinen

Bevæg betjeningen 2.

Indstilling med funktionen DUAL

Tryk på tasten 12 at aktivere den.

Tryk på kontakten 2 for at indstille venstre side og kontakten 10 for at indstille højre side.

De værdier, der vises på displayet, er udtryk for det ønskede temperaturniveau.

Ved start af vognen hjælper det ingen ting at øge eller sænke den viste værdi for hurtigere at opnå et behageligt niveau i vognen. Systemet gør altid sit bedste for at udligne fald og stigning i temperaturen (blæseren starter ikke straks ved maksimal hastighed: den stiger efterhånden), men det kan tage fra et par sekunder til flere minutter.

Generelt bør ventilationsspjældene altid være åbne uanset temperaturforholdene, med mindre der opstår gener herved.

Start eller stop af airconditionanlægget

Ved automatisk styring startes og stoppes anlægget automatisk, alt efter den omgivende temperatur.

Tryk på tasten 8 for at fremtvinge aktivering (den indbyggede kontrollampe lyser) eller adbryde aircondition (den indbyggede kontrollampe er slukket).

Det anbefales at bruge automatisk mode.

I automatisk mode (kontrollampe på tasten 7 er tændt) styres alle klimaanlæggets funktioner af systemet.

Du kan altid ændre systemvalget, i så tilfælde slukkes tasten 7.

For at vende tilbage til automatisk styring trykkes på programmet AUTO.

Køretøjer med ØKO-mode (kontakten  13): Når den er aktiveret, kan ØKO-mode mindske ydelsen af den automatiske aircondition. Se afsnittet ”Øko-kørsel” i kapitel 2.

Funktionen ”klart udsyn”

Denne funktion giver mulighed for en hurtig afrimning og afdugning af forruden og bagruden, sideruderne foran og de udvendige sidespejle (afhængig af model). Funktionen betyder at det automatiske klimaanlæg og afrimning af bagruden går i gang.

Tryk på tasten 3, den indbyggede kontrollampe tændes.

For at stoppe afrimningsfunktionen for bagruden skal du trykke på afrimningstasten 11, derefter slukkes den indbyggede kontrollampe.

Du kan ændre luftcirkulationshastigheden: Tryk på knappen 6.

For at stoppe funktionen trykkes igen på tasten 3.

Nogle taster råder over en funktionskontrollampe, der angiver funktionens tilstand.

Ændring af luftfordelingen i kabinen

Der er fem muligheder for luftfordeling. Tryk på kontakterne 4 og 5 for at se mulighederne. Pilene, som er placeret på displayet C, kombineres for at informere dig om den valgte fordeling:

õ Luftstrømmen ledes derved til afdugningsdyserne ved forruden og afdugningsdyserne ved de forreste sideruder.

÷ Luftstrømmen fordeles mellem alle afdugningsdyserne ved sideruderne foran, ved forruden, og ved fødderne.

ó Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod passagerernes fødder.

G Luftstrømmen ledes mod ventilationsspjældene på instrumentbrættet, og mod passagerernes fødder.

J Luftstrømmen ledes mod ventilationsspjældene i instrumentbrættet.

Afrimning-afdugning af forrude

(afhængigt af model)

Med motoren i gang trykkes på tasten 1, derefter tændes den indbyggede kontrollampe.

Denne funktion giver mulighed for hurtig elektrisk afrimning og afdugning.

Afrimning- afdugning af bagruden

Tryk på tasten 11, den indbyggede kontrollampe tændes. Denne funktion giver en hurtig afdugning/afrimning af bagruden og sidespejlene (på modeller udstyret med dette system).

For at stoppe funktionen trykkes igen på tasten 11. Hvis du glemmer at slukke for systemet, afbrydes det automatisk.

Genbrug

Denne funktion styres automatisk (aktivering af funktionen bekræftes af indikatoren E), men du kan også aktivere den manuelt.

Bemærk

- under recirkulering tages luften udelukkende fra kabinen og recirkuleres uden indtag af frisk luft udefra;

- recirkulationen isolerer kabinen fra den omgivende luft (f.eks. ved kørsel i forurenede områder…);

- hurtigere afkøling af temperaturen i kabinen.

Manuel anvendelse

Trykker man på knappen 9, recirkuleres luften. I dette tilfælde tændes den integrerede advarselslampe, og kontrollampen E slukkes.

Ved længere tids kørsel med recirkulation kan der forekomme dårlig luft og tildugning af ruderne, da luften ikke fornys.

Det tilrådes derfor at overgå til automatisk funktion ved igen at trykke på tasten 9, så snart recirkulation ikke længere er nødvendig.

Standsning af systemet

For at stoppe systemet skal du trykke på tasten 1 OFF (den indbyggede kontrollampe tændes) eller, afhængigt af køretøjet, skrue ventilationen ned på minimum ved at trykke så mange gange som nødvendigt på tasten 6 mærket med OFF.

For opstart skal du trykke på kontakten 7.

Afdugning/afrimning har i alle tilfælde fortrinsret over for luftrecirkulation.

OPVARMNING/VENTILATION

Selv om denne video ikke er lavet med din bil, er det beskrevne princip identisk