Tilbage til listen

AUTOMATISK AIRCONDITIONANLÆG: knap B

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Betjening

1 Regulering af lufttemperatur i førersiden.

2 Funktionen ”klart udsyn”.

3 Regulering af ventilationshastigheden.

4 Fordeling af luften i kabinen.

5 Betjening af airconditionanlægget.

6 Regulering af lufttemperatur i passagersiden.

7 Synkronisering af temperaturen i fører- og passagersiden.

8 Luftrecirkulation.

9 Afrimning/afdugning af bagruden og, alt afhængig af modellen, sidespejlene.

10 Start af den automatiske funktion.

Automatisk funktion

Den automatiske styring af airconditionanlægget er et system, som (med undtagelse af ekstreme tilfælde) sikrer det bedste indeklima og et godt udsyn, samt den bedste brændstoføkonomi. Systemet påvirker luftcirkulationens hastighed, luftfordelingen, luftrecirkulationen, igangsætning eller standsning af klimaanlægget og lufttemperaturen.

AUTO: optimerer opnået komfortniveau valgt i forhold til de udendørs forhold. Tryk på knappen 10.

Ændring af ventilatorens hastighed

Ved automatisk styring reguleres ventilatorens hastighed automatisk for derved at opnå og sikre det bedste indeklima.

Du kan altid justere ventilationshastigheden ved at dreje på betjeningen 3 for at øge eller sænke ventilationshastigheden.

Regulering af lufttemperaturen

Drej knappen 1 for at hæve eller sænke temperaturen i venstre side.

Drej knappen 6 for at hæve eller sænke temperaturen i højre side.

Trykker man på knappen 7, indstilles temperaturen i passagersiden til temperaturen i førersiden.

Funktionen ”klart udsyn”

Tryk på knappen 2, og den indbyggede kontrollampe tændes.

Denne funktion giver mulighed for hurtig afrimning og afdugning af forruden og bagruden, sideruderne foran og de udvendige sidespejle (afhængigt af model) samt den opvarmede forrude (afhængigt af model). Funktionen betyder at det automatiske klimaanlæg og afrimning af bagruden går i gang.

Tryk på tasten 9 for at standse bagrudeafrimningsfunktionen, den indbyggede kontrollampe slukkes.

Hvis du vil afslutte denne funktion, skal du trykke på knappen 2 eller dreje knappen 3.

Nogle taster råder over en funktionskontrollampe, der angiver funktionens tilstand.

Ændring af luftfordelingen i kabinen

Tryk på knappen 4.

õ Luftstrømmen ledes derved til afdugningsdyserne ved forruden og afdugningsdyserne ved de forreste sideruder.

÷ Luftstrømmen fordeles mellem alle afdugningsdyserne ved sideruderne foran, ved forruden, og ved fødderne.

ö Hele luftstrømmen ledes mod ventilationsspjældene på instrumentbrættet, mod vognbunden foran og, afhængigt af modellen, passagerne på bagsædet i anden række.

ô Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod ventilationsspjældene på instrumentbrættet.

ó Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod passagerernes fødder.

Afrimning- afdugning af bagruden

Tryk på knappen 9, og den indbyggede kontrollampe tændes. Denne funktion giver mulighed for hurtig afdugning eller afrimning af bagruden og afrimning af sidespejlene (i modeller, der er udstyret med funktionen).

For at stoppe funktionen trykkes igen på knappen 9. Hvis du glemmer at slukke for systemet, afbrydes det automatisk.

Start eller stop af airconditionanlægget

Ved automatisk styring startes og stoppes anlægget automatisk, alt efter den omgivende temperatur.

Tryk på knappen 5 for at tvinge aircondition til at stoppe. Den indbyggede advarselslampe slukkes.

Køretøjer udstyret med ECO-tilstand (kontakt 11 eller, afhængigt af køretøjet, fra multimedieskærmen): Når den er aktiveret, kan ECO -funktionen reducere ydelsen af   det automatiske klimaanlæg. Se afsnittet ”Øko-kørsel” i kapitel 2.

Igangsætning af recirkulation af luften (isolering af kabinen)

Denne funktion styres automatisk, men du kan også aktivere den manuelt, i så tilfælde bekræftes det af kontrollampen på displayet 8.

Manuel anvendelse

Tryk på knappen 8, og den indbyggede kontrollampe tændes.

Ved længere tids kørsel med recirkulation kan der forekomme dårlig luft og tildugning af ruderne, da luften ikke fornys.

Det tilrådes derfor at overgå til automatisk funktion ved påny at trykke på tasten 8, så snart recirkulation ikke længere er nødvendig.

Standsning af systemet

Drej betjeningen 3 på ”OFF” for at stoppe systemet. Drej på knappen 6 for at starte og indstille ventilatorhastigheden.

Afdugning/afrimning har i alle tilfælde fortrinsret over for luftrecirkulation.

Airconditionfunktionen medfører øget brændstofforbrug; stands derfor funktionen, når du ikke længere har brug for den.

OPVARMNING/VENTILATION

Selv om denne video ikke er lavet med din bil, er det beskrevne princip identisk